Книги, лекции, рефераты, тесты, словари,обсуждение вопросов и аудио книги на русском, английском и таджикском языке

Недавние записи

Тамоюлҳои асоси инкишофи низоми андози ҶТ

Афзоиши нақши андозбандии мустақим. Пурзур шудани самтхои иҷтимоии низоми андоз. 3.Пурзур (роххои)гардонидани хавасмандии андозхо. Паст кардани боригаронии (шиддати) андоз. Ташакулёбии идораи фаъолияти андоз. Хусусиятхои ташкилёбӣ …

Читать дальше »

Тавсифи муқоисавии (қиёсии) системаи миллии андозбандӣ

Зарурият ва ахамияти тавсифи муқоисавии низоми андозбандии милӣ. Низоми андозбандии давлатхои таррақикардаи амсилаи либералии иқтисоди бозоргонӣ. Низоми андози таррақикардаи амсилаи иқтисодиёти ба иҷтимоиёт равонашудаи иқтисодиёти …

Читать дальше »

Муносибатҳои байнибуҷетӣ ва танзими он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Таркиби буҷет ва низоми буҷети ҶТ. Муносибатхои байнибуҷавӣ, зарурият ва ахамияти танзими он. Шаклхо ва усулхои (тарзхо) танзими муносибатхои байни буҷавӣ.      Руйхати адабиётхои истифодашуда;  …

Читать дальше »

Идоранамоии андозбандӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон

Сохтори ташкилёбии идоракунии фаъолияти андозбандии  ҶТ. Хуқуқ ва .хдадорихои мақомоти андоз ва гумруки ҶТ. 3.Сохтори мақомоти андози нохия. 4.Таъминоти иттилоотии фаъолияти мақомоти андоз.             Руйхати …

Читать дальше »

Тавсифи умумии системаи андози муосири Ҷумхурии Тоҷикистон

Моҳият ва сохтори системаи андоз.  Принсипҳои сохтори системаи андоз.  Умумият ва махсусият дар системаҳои андози миллӣ.  Руйхати адабиётхои истифодашуда; 1.Улугхочаева Х.Р. Налоги и налогообложение Республики …

Читать дальше »

Пайдоиши андозбандӣ дар Тоҷикистон

Инкишофи андозбандӣ дар Осиёи Миёнаи Қадим. Инкишофи иқтисодиёт дар ахди Сомониён. Сиёсати иқтисодии андозбандӣ дар аморати Бухоро. Намудхои таърихии андозхо дар Тоҷикистон.        Руйхати адабиётхои …

Читать дальше »

Асосхои назариявии сохти миллии андоз

1.Омилҳои ташаккулёбии системаи андоз.   2.Сохти иқтисодӣ – асоси ташаккулёбии системаи андоз. 3.Умумият ва махсусият дар ташаккулёбии системаи андоз. 4.Системаи андози миллӣ ва ҷаҳони муосир.                  …

Читать дальше »

Массивҳо

Эълони массив Амалиётҳо бо массивҳо Дохилкунии массив Хулоса ва мустаҳкамкунии дарс Адабиёт 1. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения / Пер. …

Читать дальше »

Асосҳои програмасозии DELPHI7

Элементҳои забон Таѓирёбанда Инструксияи бахшиш Функсияхои стандартӣ Функсияихои мубадалкунонӣ Дохилкунӣ ва хориҷкунии маълумот Истифодаи окнои хабардиҳӣ Хулоса ва мустаҳкамкунии дарс Адабиёт 1. Фаронов В.В. Система …

Читать дальше »

Забони программасозии DELPHI 7

Маълумот оиди  программасозии объектона – нигаронидашуда Мафхуми программа дар компютерЭтапхои коркарди программахоЗабони программасозии DELPHI 7 Хулоса ва мустаҳкамкунии дарс Адабиёт Фаронов В.В. Система программирование Delphi. …

Читать дальше »

Последние вопросы

Просмотр 15 тем - с 1 по 15 (17 всего)
Просмотр 15 тем - с 1 по 15 (17 всего)

Недавние продукты