Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

I am going to be an Economist (topic)

I’m a student of the Dushanbe State University. In the near future I’ll graduate from the University and become a professional economist. I’m sure that the profession of an economist is one of the most important nowadays in our Republic. What makes a good economist? Whatever he does, an economist …

Читать далее

What economists do? topic

Usually a person is not qualified to use the name “economist” without a graduate degree in economics. By this definition, there are about 100 000 economists in the US. About half of them are academic economists, who engage in teaching, writing and doing research in colleges and universities. They also …

Читать далее

Text: Economic Systems

People and societies organize economic life to deal with the basic problems through economic systems. An economic system can be described as the collection of institutions, laws, incentives, activities that govern economic relationships among people in a society and provide a framework for answering the basic economic questions. Most economic …

Читать далее

Text: Accountancy

Accountancy (British English) or accounting (American English) is the measurement, disclosure or provision of assurance about information that helps managers and other decision makers make resource allocation decisions. Financial accounting is one branch of accounting and historically has involved processes by which financial information about a business is recorded, classified, …

Читать далее

Economy of Tajikistan

With foreign revenue precariously dependent upon exports of cotton and aluminium, the economy is highly vulnerable to data. This improved Tajikistan’s Since independence, Tajikistan gradually followed the path external shocks. In fiscal year (FY) 2000, international assistance remained an essential source of support for rehabilitation programs that reintegrated former civil …

Читать далее

Сураи ЗУХРУФ

СУРАТУ-З-ЗУХРУФ бо хати кирили(89 оят) (Сураи 43) Бисмиллаҳу-р-Раҳмани-р-Раҳим.Ҳа.Мим. 1. Ва-л-китаби-л-мубин. 2. Инна ҷаъалнаҳу Қур-анан ъарабиййа-л лаъаллакум таъқилун. 3. Ва иннаҳу фи умми-л-китаби ладайна ла ъалийюн Ҳаким. 4. А-фа назрибу ъанкуму-з-зикра сафҳан ан кунтум қавма-м мусрифин. 5. Ва кам арсална мин-н набиййин фи-л-аввалин. 6. Ва ма яътиҳим-м мин-н набиййин илла кану …

Читать далее

Омода намудан ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои хизматӣ

Санадноккунии фаъолияти идоракунӣ. Қоидаҳои тартиб додан ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои ташкилию амрдиҳӣ. Тартиб ва ба расмият даровардани мактуби хизматӣ, барқияҳо, факсҳо ва телефонограммаҳо 1.  Санаднокунии фаъолияти идоракунй Санаднокунии фаъолияти идоракуни мувофиқӣ тартиби мукқарраргардида аз сабт намудани иттилооти барои идоракуни, яъне аз ташкили кори ҳуҷҷатнигорӣ иборат аст.  Мачмуи намудхо ва …

Читать далее

Ташкили гардиши ҳуҷҷатҳо

Тартиби гардиш ва иҷрои ҳуҷҷатҳои воридотӣ. Тартиби гузариши ҳуҷҷатҳои содира ва дохилӣ дар ҷараѐнӣ тайѐр намудани онҳо. Тартиби қабул ва супоридани ҳуҷҷатҳо. 1. Ҳуҷҷатҳоро Шӯъбаи умумӣ ба таври мутамарказ ба қайд мегирад Муросилоти сахван воридшуда тибқи таъинот фиристода мешавад. Хамаи лифофахо, ба истиснои муросилоти шахсй ва мактубхои ба нишонии кумитаи …

Читать далее

Тартиб додани феҳраст ва ташкил намудани парвандаҳо

Ташкили назорати иҷрои ҳуҷҷатҳо. Тартиб додани феҳрасти парвандаҳо. 3. Ташкил намудани парвандаҳо. 1.  Ташкили назорати иҷрои ҳуҷҷатҳо   Иҷрои пешниход, супориш ва масъалахои дар хуччат ба миѐн гузошта шуда бояд таҳти назорати доимй карор дода шавад.  Ба ичрон хуччатхо ва супоришхои дар онхо ба миѐн гузошта шуда, рохбарият назорат мебарад. …

Читать далее

Омода намудани ҳуҷҷатҳо барои нигоҳдорӣ ва истифодабарии минбаъда

Ташхиси арзиши илмӣ ва амалии ҳуҷҷатҳо. Ба рӯйхат гирифтани ҳуҷҷатҳои мӯҳлати нигоҳдориашон доими ва дарозмуддат. Супоридани парвандаҳо ба бойгонии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1. Ташхиси арзиши илмй ва амалии  Ташхиси арзиши ҳуҷҷатҳо ин  муайян намудани аҳамияти сиѐсй, хочагии халк, иҷтимой-фарҳангй ва дигар аҳамияти ҳуччатҳо бо максади чудо намудани …

Читать далее