Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru
 • Афсонаи Дому Дон

  Буд набуд, як мӯрча буд, мӯрчаи ноороми меҳнатдӯст буд. Як рӯз як каргас дид, ки ҳамон мӯрча як дона гандумро кашида бурда истодааст, дона аз худаш калон. «Мӯрча зӯр, ба вай қоил шудан даркор» — аз дил гузаронд каргас. Баъд ин фикрашро ба мӯрча гуфту илова кард: Ман ҳам беҳунар…

  Подробнее »
 • Афсонаи ДАВЛАТ ЧИСТ

  ДАВЛАТ ЧИСТ Буд-набуд, як марди бадавлат буд. Се писар дошт ӯ. Рӯзе нисбати ин хонадон байни ду ҳамсояи ӯ гуфтугӯ баамал омад: Ҳамсоя, мо ҳам мисли ҳамин ҳамсояамон заҳмат мекашем,кор мекунем, хамеша дар тараддуд, вале сабаб чӣ бошад, ки ӯбадавлат асту мо не?Инро аз худи давлат пурсидан лозим, — гуфт…

  Подробнее »
 • Афсонаи ПАНДИ АРЗОН

  ПАНДИ АРЗОН Ҷавоне буд, шавқи ҳар чизро донистан дошт ва он ҷавонрӯзе ба пирамарде ҳамнишин шуд ба он умед, ки аз ӯ суханимуфиде мешунаваду ба хотир мегирад. Вале пирамард гӯё бадаҳонаш мӯҳр зада бошад, хомӯш менишаст. Ҷавон зиқ шуда гуфт: Падар, ба даҳон магар об гирифтаед, ки лабнамекушоед?Суханҳои ман гаронанд,…

  Подробнее »
 • Афсонаи АВВАЛ ПУРСИШ, БАЪД КУШИШ

  АВВАЛ ПУРСИШ, БАЪД КУШИШ Мамлакате буд миёни мамлакатҳое, ки дар ин олам камнестанд. Дар он мамлакат як сол на барфи дуруст бориду наборон, ғалла дар сахрову мева дар боғ норасидаву нодаравидамонд, хушксолӣ пеш омаду гуруснагӣ, байни мардум муромурӣсар шуд. Мамлакат мисли ҳар мамлакати дигар подшоҳе доштуподшоҳ вазир. Подшоҳ аҳволи халқу…

  Подробнее »
 • Афсонаи ЭРАҶИ ДЕВАФКАН

  ЭРАҶИ ДЕВАФКАН Буд набуд, як замоне Сафар ном марди ҳунарманд буд. Вай бароиосиёбҳои мамлакат, барои сутуну деворҳои касру қалъаҳо санг метарошид. Як вақте ба мамлакати ӯ лашкари хунрезу бераҳми девҳо ҳуҷум овард.Сангтарош ҳамроҳи ҳамватанонаш ба ҷанги зидди девҳо рафта, чанд вақт дармайдонҳои ҳарбу зарб корнамоӣ карда, билохир ба дасти девҳо…

  Подробнее »
 • Афсонахои точикимохи тилои

  Афсонаи ПИСАРИ МОҲИГИР ВА МОҲИИ ГУЛДОР

  ПИСАРИ МОҲИГИР ВА МОҲИИ ГУЛДОР Фф к моҳигир буд, Вай як рӯз ба лаби дарё омада шаст партофт. Башасташ як моҳӣ банд шуд. Моҳӣ оддӣ набуд, гулдор буд. Моҳигир хурсандшуда онро аз нӯги чангак ҷудо карда гирифта, тамошо карда истода буд, кимоҳӣ ногоҳ аз дасташ ғеҷида афтоду ба об даромада…

  Подробнее »
 • Афсонаи Водареғ

  Буд набуд, як замоне дар як маконе як подшоҳ буду як вазир. Зани ҳарду вазнин (ҳомиладор) буданд. Вақту соаташ расиду зани подшоҳ духтар зоид.Зани вазир писар. Дар ин дунё ҳар чӣ мегузарад, оҳиста-оҳиста бачагии духтару писар гу-зашту ҳар ду ба воя расиданд. Як рӯз вазир писари ҷавонашро ба пешаш шинонду…

  Подробнее »
 • Афсонаи ПОДШОҲ ВА ДУХТАРИ ОҲАНГАР

  ПОДШОҲ ВА ДУХТАРИ ОҲАНГАР Ох набуд, як подшоҳ буду аз ҳамаи шаҳру деҳот донишмандон вапирони хирадмандро дар пойтахти мамлакаташ ҷамъ карда буд ва ҳар пагоҳонҳоро назди худ даъват карда, саволе медоду ҷавобе мегирифт. Яксаҳарӣ подшоҳдар чорбоғаш ҷангиду гунҷишкродидамонд. Гунҷишкондар шохи дарахт, дар болои лонаашон чуқчуқкунон ба ҳамдигар ҳамла оварда,ба замин…

  Подробнее »
 • Афсонаи ДУХТАРИ ҶАСУР

  ДУХТАРИ ҶАСУР Буд набуд дар замонҳои қадим дар як шаҳре пирамарде буд. Пира-мард се духтар дошт, аммо ягонто ҳам писар надошт ва ҳамеша дар орзуи пи-сар буд. Рӯзе аз рӯзҳо пирамард ба дарди чашм гирифтор шуда, нобино мешавад.Табибҳо даво мекунанд, вале фоидае намебахшад. Пирамард аз дидани рӯзиравшану дидори фарзандон ва…

  Подробнее »
 • Ҳикояе аз Аз «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ

  Ҳикоя Шахсеро ҳамсояе буд. Дид, ки ўро ҷамъияти вофир ваҳузуру фароғати мутакосир пайдо шуд. Пурсид, ки: Фалонӣ, аҳвол ва авзои ту маълум буд, ин молу манолтуро аз куҷо ҳосил шуд? Гуфт: Ба мулозимоти подшох, шитофтам ва нону чургот хурда ҷоҳу сарват ёфтам. Ин шахс низ пеши подшоҳ рафта, нону ҷурғот…

  Подробнее »