Фанни Адабиёт

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни Адабиёт

Шахсияти академик Ахрор Мухторов хамчун муаррих

      Академик    Аҳрор    Мухторов      5-ноябри     соли     1924     дар   шаҳри    Уротеппа   (ҳозира   шаҳри    Истаравшан )  ба   дунё    омадааст. Солҳои  1941-1945  ба   Ҷанги   Бузуриги    Ватаниӣ   рафта дар озод кардани Украина Полша ,Чехославакия   ва Германия иштирок карда аст . У   солҳои   1939-1941   аввал     донишҷӯи     факултаи     коргарӣ, баъд  донишҷӯи   институти    муаллимии    Душанбе   гардид, соли   …

Читать далее

Иқболи Лоҳурӣ – нуктасанҷи ховарӣ

Хуш биё, эй нуктасанҷи ховарӣ, Эй, ки мезебад туро ҳарфи дарӣ. Аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ (1877-1938) аз зумраи бузургтарин ва машҳуртарин суханварони форсизабон ва мутафаккирони исломии нимаи аввали қарни ХХ нимҷазираи Ҳинд буда , бо осори ғановатманду пурмазмун ва саршори ғояҳои олии инсондўстии худ дар тамаддуни ҷаҳонӣ мақоми баландеро ишғол …

Читать далее

Муночот дар тазарруъ ва ибтихоли хазрати зулчалол

Эй зухури ту бо бутун дамсоз, В-эй бурузи ту бо кумун хамроз. Дхадй, лек марчаъи аъдод, Вох,идй, лек мачмаи аздод Аввалию туро бадоят не, Охириву туро нихоят не. Зохирй бо камоли яктой, Ботинй ба вуфури пайдой. Эминй аз тагайюру табдил, Форигй аз тахайюру тахвил Зоти ту дар сародикоти чалол Аз …

Читать далее

Дар бораи: Мирзо Турсунзода

Ба хотири шоири бузург, ки роҳи моро дар адабиёт бо нури илҳом ва эъҷози сухан мунаввар кардааст, сари таъзим фуруд меорам. Ч. Айтматов Мирзо Турсунзода соли 1911 дар оилаи устои сангтарош, чармгару чармдӯз -Турсун таваллуд ёфтааст. Таваллуди Мирзо барои усто Турсун беҳад хурсандӣ овард. Ӯ писари ягонаи падар буд. Маҳаллаи …

Читать далее

Абӯалӣ ибни Сино

Абӯалӣ ибни Сино Шайхурраис Абӯалӣ ибни Сино олим, табиб, файласуф ва адиби бузурги  ҷаҳонӣ  ба ҳисоб меравад. Падараш аслан аз тоҷикони Балх буда, бо даъвати амирони сомонӣ, ки худ балхиасл буданду бо ҳамдигар шиносоӣ доштанд, ба Бухоро – пойтахти давлати Сомониён меравад ва вазифаи  давлатии омили молиётро ба ӯҳда мегирад. …

Читать далее

Абдулвоҳиди Сарири Балхӣ

Абдулвоҳиди Сарири Балхӣ Қозӣ Абдулвоҳиди Сарир  дар соли 1224 ҳиҷрии қамарӣ дар Балх таваллуд ёфта ва ҷиҳати фаро гирифтани улум вориди Бухоро мегардад. Мавсуф шахси каримуттабъ ва порсо будааст. Дар илми фиқҳ ва фалсафа ва тасаввуф сахт ворид буд. Дар назм ва насри арабиву форсӣ қудрати комил дошт. Дар Мовароуннаҳр …

Читать далее

Абулмуайяди Балхӣ

Абулмуайяди Балхӣ Абулмуайяди Балхӣ аз ҷумлаи шоирон ва нависандагони шинохтаи қарни даҳи милодӣ мебошад. Давраи зиндагии ӯ ба замони ҳукмронии Абулқосим Нӯҳ ибни Мансури Сомонӣ  (976- 997 милодӣ) рост меояд, зеро ӯ асари худ «Аҷоибу-л-дон» ба ин амир бахшидааст. Дар ин асос тахмин кардан мумкин аст, ки қисми умдаи ҳаёти …

Читать далее

Абушакури Балхӣ

Ӯ аз суханварони маъруфи адабиёти форсӣ ба шумор меравад ва кӣ будани падару модари вай ва ба кадом табақа ва қишри ҷомеъа мансуб будани хонаводаш маълуми муҳаққиқон нест. Аз рӯйи рақами 336 ҳиҷрии қамарӣ (947- 948 милодӣ), ки шоир онро соли таълифи асари худ «Офариннома» қарор додаст ва дар ин …

Читать далее

Шеърхо аз Абушакури Балхи

Паричеҳра фарзанд дорад яке, К-аз шӯхтар кам бувад кӯдаке. Мар ӯро хирад неву тимор не, Ба шӯхиш андар ҷаҳон ёр не. Шуд, омадаш бинам сӯйи заргарон, Ҳамора сутӯҳанд аз ӯ дилгарон. Бихонд он гаҳ заргари дандро, Зи ҳамсоягон ҳам тане чандро.                          *** Чаҳондидагонро ба нодидагон, Накарданд яксон писандидагон. Ки …

Читать далее

Адои Мазорӣ

Адои Мазорӣ Мирзо Атоуллоҳ ки бо номи Шайх Атоуллоҳ низ шӯҳрат дошта, ба падараш яке аз шахсиятҳои маъруфи шаҳри Балх – Шайх Ҳабибуллоҳ писари Халифа Соҳиби Доруламон аст. Адо тахаллуси шоирии ӯст. Вай як шахсияти сӯфимашраб ва порсоманиш буда, аксар вақти худро ба таҳқиқ ва пажӯҳиши «Маснавии Маънави»-и Мавлоно Ҷалолиддини …

Читать далее