Фанни Адабиёт

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни Адабиёт

Надими Балхӣ

Хоҷӣ Подшоҳхоҷа ибни Мирзо Раҳматуллоҳ мутахаллис ба Надими Балхӣ дар 1254 ҳиҷрии қамарӣ дар Балх чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Дар андак муддат аз улуми мутадовилаи исломӣ фароғат ҳосил кард ва дар дарбори амир Шералихон боиззат ва виқор муқарраб буд. Амир Абдураҳмонхон низ ба эҳтироми ӯ мекӯшид. Ӯ надими сардор …

Читать полностью......

Носири Хусрави Кубодиёнии Балхӣ

Мангар бад-ин заъиф танам з-он ки дар сухан, З-ин чархи пурситора фузун аст асар маро. Абумуъиннидин ибни Ҳорис ибни Ҳасан ибни Муҳаммад Носири Хусрави Қубодиёнӣ соли 1003 милодӣ, ки ба  лақабҳои Ҳуҷҷат, Ҳуҷҷати Хуросон, Шоҳ Носири Хусрав ва ғайра шӯҳрат дорад,  дар шаҳраки Қубодиёни Ҷумҳурии  Тоҷикистон, ки замоне яке аз …

Читать полностью......

Овораи Балхӣ

Абӯабдуллоҳ ибни Муҳаммади Балхӣ машҳур ба Овора аз шуъарои маъруфи аҳди   Сабуктегини Ғазнавӣ ба шумор меравад. Қайд кардан лозим аст, ки  бар асари дастбурди ҳаводиси рӯзгор ба ғайр аз чанд байт аз осори ин суханвар чизе боқӣ намондааст. Аз ҷумла ин ду байт аз чакидаи хомаи вай мебошад: Гар баркашам …

Читать полностью......

Робиъаи Балхӣ

Соли таваллуд ва вафоти Робиъаи Балхӣ ё ки Қаздорӣ аниқ маълум нест. Аз нақли саргузашти ӯ бо устод  Рӯдакӣ ва бародараш – Ҳорис, ки амирзодаи замони Насри II аст, маълум мегардад, ки дар нимаи якуми қарни даҳи милодӣ зиндагӣ кардааст ва умри дароз ҳам надидааст, зеро дар айни ҷавонӣ ба …

Читать полностью......

Розиқи Рӯйини Балхӣ

Ӯ  соли 1950 милодӣ  дар шаҳри Мазори Шариф – маркази  вилояти Балх чашм ба ҷаҳони ҳастӣ  кушодааст. Факултаи  забону адабиёти Донишгоҳи Кобул ва Академияи тарбияи муаллими Афғонистонро  хатм кардааст. Розиқи Рӯйин соли 1992 дар Донишгоҳи Софияи Булғористон рисолаи докторӣ ҳимоя кард. Акнун дастандаркори интишори маҷаллаи «Хок»– нашрияи Конуни фарҳангии афғонистониҳои …

Читать полностью......

Саққоии Балхӣ

Исмаш Баҳром аст, шахси порсоманиш ва қаландар машраб буда, аксар ба сайру саёҳат мепардохтааст. Боре аз Балх ба Сарандеб (Целон) рафт ва муддатҳо  дар паҳлӯи марқади  ҳазрати Одам (а) ба муҷовират пардохт. Дар соли 980 ҳиҷрии қамарӣ Саққоӣ соқии аҷалро лаббайк гуфт. Ӯ шоири соҳибдевон аст, ки миқдори ашъораш сӣ …

Читать полностью......

Солики Мазорӣ

Марҳум Мавлавӣ Абдулҳайи Мазорӣ мулаққаб ба Солик аст. Ин родмарди таърих, ки Балхи бостон бо ӯ ифтихор дорад, дар соли 1330 ҳиҷрии қамарӣ, мутобиқ ба соли 1289 ҳиҷрии шамсӣ дар маҳаллаи Кашфкашон, аз тавобеъи Чаҳоркенти вилояти Балх дар як хонадони шарифу обрӯманд чашм ба ҷаҳон кушудааст. Таълимоти ибтидоиро аз  Мулло …

Читать полностью......

Султони Балхӣ

Мавлоно Султон Муҳаммад ибни Мавлоно Дарвешмуҳаммади Мутфӣ аз суханварони бомаҳорати қарни даҳуми ҳиҷрии Балх аст. Муддате монанди падараш Мавлоно Дарвешмуҳаммад қозии ин шаҳр буда, то соли 959, ки эъмори муҷаддади мазори Хоҷа Абунасри Порсоро ба итмом расонида буданд, дар қайди ҳаёт буд ва таърихи онро ба ҳисоби абҷад ба назм …

Читать полностью......

Унсурии Балхи

Ӯ аз бузургтарин суханварони доираи адабии Ғазнин дар нимаи авали қарни ёздаҳуми милодӣ ба ҳисоб меравад. Унсурӣ маликушшуъарои дарбори Султон Маҳмуди Ғазнавӣ буда, ба қавли Муҳаммад Авфӣ: «устоди шуъаро ва муқаддами арбоби ин шева аст». Соли таваллуди вайро маъхазҳои адабӣ ва таърихӣ ба таври аниқ зикр накардаанд. Муҳаммад Авфии Бухороӣ  …

Читать полностью......

Ашъори устоди сухан Ҳаким Абулқосими Унсуриро

Аз ташбиби қасидаҳо Дили маро аҷаб ояд ҳаме зи кори ҳаво, Ки мушкбӯй салаб шуд зи машкбӯй сабо. Зи рангу бӯй ҳамедонаму надонам аз он-к Чунин ҳаво зи сабо гашт ё сабо зи ҳаво. Дарахт агар олами парниён кушод равост, Ки хок боз кушодаст мафраши дебо. Ба нуру зулмат монад …

Читать полностью......