Афсонахои точики

Бехтарин ва чолибтарин афсонахои точики

 • Афсонаи ДАВЛАТ ЧИСТ

  ДАВЛАТ ЧИСТ Буд-набуд, як марди бадавлат буд. Се писар дошт ӯ. Рӯзе нисбати ин хонадон байни ду ҳамсояи ӯ гуфтугӯ баамал омад: Ҳамсоя, мо ҳам мисли ҳамин ҳамсояамон заҳмат мекашем,кор мекунем, хамеша дар тараддуд, вале сабаб чӣ бошад, ки ӯбадавлат асту мо не?Инро аз худи давлат пурсидан лозим, – гуфт…

  Подробнее »
 • Афсонаи ПАНДИ АРЗОН

  ПАНДИ АРЗОН Ҷавоне буд, шавқи ҳар чизро донистан дошт ва он ҷавонрӯзе ба пирамарде ҳамнишин шуд ба он умед, ки аз ӯ суханимуфиде мешунаваду ба хотир мегирад. Вале пирамард гӯё бадаҳонаш мӯҳр зада бошад, хомӯш менишаст. Ҷавон зиқ шуда гуфт: Падар, ба даҳон магар об гирифтаед, ки лабнамекушоед?Суханҳои ман гаронанд,…

  Подробнее »
 • Афсонаи АВВАЛ ПУРСИШ, БАЪД КУШИШ

  АВВАЛ ПУРСИШ, БАЪД КУШИШ Мамлакате буд миёни мамлакатҳое, ки дар ин олам камнестанд. Дар он мамлакат як сол на барфи дуруст бориду наборон, ғалла дар сахрову мева дар боғ норасидаву нодаравидамонд, хушксолӣ пеш омаду гуруснагӣ, байни мардум муромурӣсар шуд. Мамлакат мисли ҳар мамлакати дигар подшоҳе доштуподшоҳ вазир. Подшоҳ аҳволи халқу…

  Подробнее »
 • Афсонаи ЭРАҶИ ДЕВАФКАН

  ЭРАҶИ ДЕВАФКАН Буд набуд, як замоне Сафар ном марди ҳунарманд буд. Вай бароиосиёбҳои мамлакат, барои сутуну деворҳои касру қалъаҳо санг метарошид. Як вақте ба мамлакати ӯ лашкари хунрезу бераҳми девҳо ҳуҷум овард.Сангтарош ҳамроҳи ҳамватанонаш ба ҷанги зидди девҳо рафта, чанд вақт дармайдонҳои ҳарбу зарб корнамоӣ карда, билохир ба дасти девҳо…

  Подробнее »
 • мохи тилои

  Афсонаи ПИСАРИ МОҲИГИР ВА МОҲИИ ГУЛДОР

  ПИСАРИ МОҲИГИР ВА МОҲИИ ГУЛДОР Фф к моҳигир буд, Вай як рӯз ба лаби дарё омада шаст партофт. Башасташ як моҳӣ банд шуд. Моҳӣ оддӣ набуд, гулдор буд. Моҳигир хурсандшуда онро аз нӯги чангак ҷудо карда гирифта, тамошо карда истода буд, кимоҳӣ ногоҳ аз дасташ ғеҷида афтоду ба об даромада…

  Подробнее »
 • Афсонаи Водареғ

  Буд набуд, як замоне дар як маконе як подшоҳ буду як вазир. Зани ҳарду вазнин (ҳомиладор) буданд. Вақту соаташ расиду зани подшоҳ духтар зоид.Зани вазир писар. Дар ин дунё ҳар чӣ мегузарад, оҳиста-оҳиста бачагии духтару писар гу-зашту ҳар ду ба воя расиданд. Як рӯз вазир писари ҷавонашро ба пешаш шинонду…

  Подробнее »
 • Афсонаи ПОДШОҲ ВА ДУХТАРИ ОҲАНГАР

  ПОДШОҲ ВА ДУХТАРИ ОҲАНГАР Ох набуд, як подшоҳ буду аз ҳамаи шаҳру деҳот донишмандон вапирони хирадмандро дар пойтахти мамлакаташ ҷамъ карда буд ва ҳар пагоҳонҳоро назди худ даъват карда, саволе медоду ҷавобе мегирифт. Яксаҳарӣ подшоҳдар чорбоғаш ҷангиду гунҷишкродидамонд. Гунҷишкондар шохи дарахт, дар болои лонаашон чуқчуқкунон ба ҳамдигар ҳамла оварда,ба замин…

  Подробнее »
 • Афсонаи ДУХТАРИ ҶАСУР

  ДУХТАРИ ҶАСУР Буд набуд дар замонҳои қадим дар як шаҳре пирамарде буд. Пира-мард се духтар дошт, аммо ягонто ҳам писар надошт ва ҳамеша дар орзуи пи-сар буд. Рӯзе аз рӯзҳо пирамард ба дарди чашм гирифтор шуда, нобино мешавад.Табибҳо даво мекунанд, вале фоидае намебахшад. Пирамард аз дидани рӯзиравшану дидори фарзандон ва…

  Подробнее »
 • у

  Афсонаи ВАСИЯТИ ПАДАР

  ВАСИЯТИ ПАДАР Як замоне дар як деҳа осиёбоне зиндагӣ мекард. Вай се писар дошт.Айёми пирии осиёбон расид, вай охир шудани умри худро ҳис карда, писарикалониашро ҷег заду гуфт: -Умри ман охир шудааст. Ба ту молу мулк даркор аст ё васияти падарат? Ба ман молу мулк даркор, – ҷавоб дод калонӣ,…

  Подробнее »
 • Афсонаи ДУХТАРИ ДОНО

  ДУХТАРИ ДОНО Дар кадом як замоне, дар кадом як маконе, буд, набуд, як подшоҳбуду як вазир. Вазир духтари нозанине дошт. Подшоҳ боре ӯро диду ошиқ шуд.Ошик шуду сабру тоқат аз даст дод. Бисёр саъй кард, аммо худро ба даст ги-рифта натавонист. Ноилоҷ ба хонаи вазир хостгор фиристод. Хостгорон ома-данду ба…

  Подробнее »