Афсонахои точики

Бехтарин ва чолибтарин афсонахои точики

Афсонаи БУЗАКИ ҶИНГИЛАПО

БУЗАКИ ҶИНГИЛАПО (Ь,, набуд, як Бузаки ҷингилапо буд. Бузак се бача дошт. Номи якташАлӯлак, дуюмаш Булӯлак, сеюмаш Хиштаки сари танӯр. Бузаки ҷингилапо ҳаррӯз ба чарогоҳ рафта истода, ба бачагонаш мегуфт: Алӯлакам, Булӯлакам, Хиштаки сари танӯракам! Ман ба чарогоҳ мера-вам, дар шохакам алаф, дар даҳонам об, дар пистонакам шир меорам. Дарроқулф …

Читать далее

Афсонаи ҲАФТДОДАРОН

afsona

ҲАФТДОДАРОН Як марду як зан буд, онҳо ҳафт писар доштанд, ягонта ҳамдухтар надоштанд. Писарон ҳар вақт ба модарашон мегуфтанд,ки: Модарҷон, бамо хоҳар лозим аст, хоҳараке бошад, ки модӯстдорӣ кунем, меҳрубонӣ намоем, ғамхорӣ кунем. Баъди чанд вақт модар умедвори духтару писаронашонумеавори хоҳар шуданд. Ҳафтдодарон ҳамеша ба шикор рафта,дар байни кӯҳҳои баланд …

Читать далее

Афсонаи ТОҲИР ВА ЗӮҲРО

afsona

ТОҲИР ВА ЗӮҲРО Буд-набуд, як подшоҳ буду як вазир. Ҳарду фарзанднадоштанд. Фақат, вақте ки мӯи сарашон мошу биринҷ шуда,синнашон ба як ҷо расид, занҳояшон умедвор шуданд. Шоҳувазир хурсанд шуда, зуд-зуд базму зиёфат меоростагӣ, ҳар моҳяк бор, ду бор ба шикор мерафтагӣ шуданд. Рӯзе дар як дараи кӯҳсор шикор мекарданд, ки …

Читать далее

Афсонаи МУЗАФФАР

afsona

МУЗАФФАР Дар замони қадим як подшоҳ зиндагӣ мекард. Вай фарзанднадошт. Як вақт занаш писар зоиду вале ба зудӣ худаш вафоткард. Подшоҳ бафироқизанаш бисёргам хӯрда, рӯи писарашро,«ба марги занам сабаб шуд» гуфта, дидан намехост. Вай бачаро ба тарбияи доя дода, фармуд, ки ӯро дар таҳхона нигоҳ дошта ба ҳеҷ кас нишон …

Читать далее

Афсонаи Аҷали ҲИРСУ ҲАСУД

afsona

Аҷали ҲИРСУҲАСУД Буд-набуд, ду ҳамсоя буд. Ба ҳам дӯст буданд он дуҳамсоя. Баъд кори як ҳамсоя омад кард. Одами зираку кордонубағайрат, ки буд, пул меёфт, чизу чора харида, бог обод кард,иморатҳои баланду зебои хишткорию чӯбкорию пур аз накшунигор сохт! Мардум медиданду ҳавасашон меомад. Ана зисту зиндагонию ана ҷоҳу ҷалол! – …

Читать далее

Афсонаи Дехкон ва Кузаи Зар

Рузе як деҳқон дар саҳро ҷуфт меронд. Нохост аз замин як кузаи зар баромад. Деҳқон дар умраш тиллоро надида буд ва бисёр камбағалона зиндагӣ мекард. Вай хурсанд шуда, даррав онро аз замин гирифту ба як ҷуволча1 андохт ва дар як ҷоӣ пинҳон кард. Дар ҳамин вақт саворе аз дур намоён …

Читать далее

Афсонаи “Эрачи тилисмшикан”

Дар яке аз мамлакатҳои Шарқ марди ҳунарманде буд, ки Хирадманд’ ном дошт. Вай дар Хатлон2 зиндагӣ мекард. Чанде нагузашт, ки ӯ дар ҷанги деву турониён асир гардид ва аз вай дигар хабаре нащуд. Ӯ як писар ва чор духтар дошт. Писараш дусола буд ва Эраҷ ном дошт. Аз хурдсолӣ дар …

Читать далее