Фанни Андоз

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни Андоз

Омода намудан ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои хизматӣ

Санадноккунии фаъолияти идоракунӣ. Қоидаҳои тартиб додан ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои ташкилию амрдиҳӣ. Тартиб ва ба расмият даровардани мактуби хизматӣ, барқияҳо, факсҳо ва телефонограммаҳо 1.  …

Читать дальше »

Тартиб додани феҳраст ва ташкил намудани парвандаҳо

Ташкили назорати иҷрои ҳуҷҷатҳо. Тартиб додани феҳрасти парвандаҳо. 3. Ташкил намудани парвандаҳо. 1.  Ташкили назорати иҷрои ҳуҷҷатҳо   Иҷрои пешниход, супориш ва масъалахои дар хуччат …

Читать дальше »

Омода намудани ҳуҷҷатҳо барои нигоҳдорӣ ва истифодабарии минбаъда

Ташхиси арзиши илмӣ ва амалии ҳуҷҷатҳо. Ба рӯйхат гирифтани ҳуҷҷатҳои мӯҳлати нигоҳдориашон доими ва дарозмуддат. Супоридани парвандаҳо ба бойгонии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. …

Читать дальше »

Мақсад ва вазифаи фанни «Таъмини хуччатгузориидар мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Моҳияти ҳуҷҷат, пайдоиш ва аҳамияти он дар тараққиѐти ҷамъият. Низоми ҳуҷҷатгузорӣ Тавсифи ҳуҷҷатҳо Ҳуҷҷатҳои ташкили идоравӣ (сариштакунӣ) 1.  Аз замонхои қадимтарин харгуна намудхои хуҷатхо вуҷуд …

Читать дальше »

Тамоюлҳои асоси инкишофи низоми андози ҶТ

Афзоиши нақши андозбандии мустақим. Пурзур шудани самтхои иҷтимоии низоми андоз. 3.Пурзур (роххои)гардонидани хавасмандии андозхо. Паст кардани боригаронии (шиддати) андоз. Ташакулёбии идораи фаъолияти андоз. Хусусиятхои ташкилёбӣ …

Читать дальше »

Тавсифи муқоисавии (қиёсии) системаи миллии андозбандӣ

Зарурият ва ахамияти тавсифи муқоисавии низоми андозбандии милӣ. Низоми андозбандии давлатхои таррақикардаи амсилаи либералии иқтисоди бозоргонӣ. Низоми андози таррақикардаи амсилаи иқтисодиёти ба иҷтимоиёт равонашудаи иқтисодиёти …

Читать дальше »

Муносибатҳои байнибуҷетӣ ва танзими он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Таркиби буҷет ва низоми буҷети ҶТ. Муносибатхои байнибуҷавӣ, зарурият ва ахамияти танзими он. Шаклхо ва усулхои (тарзхо) танзими муносибатхои байни буҷавӣ.      Руйхати адабиётхои истифодашуда;  …

Читать дальше »

Идоранамоии андозбандӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон

Сохтори ташкилёбии идоракунии фаъолияти андозбандии  ҶТ. Хуқуқ ва .хдадорихои мақомоти андоз ва гумруки ҶТ. 3.Сохтори мақомоти андози нохия. 4.Таъминоти иттилоотии фаъолияти мақомоти андоз.             Руйхати …

Читать дальше »

Тавсифи умумии системаи андози муосири Ҷумхурии Тоҷикистон

Моҳият ва сохтори системаи андоз.  Принсипҳои сохтори системаи андоз.  Умумият ва махсусият дар системаҳои андози миллӣ.  Руйхати адабиётхои истифодашуда; 1.Улугхочаева Х.Р. Налоги и налогообложение Республики …

Читать дальше »