Главная / Без категории

Без категории

Тести Забоншиносии компютери

Дар пайкараи забони руси чанд калима дорад-5000-200 м-44-4457# Кадом сол дастовардхои адибону точикон бо ҳуруфҳои точик бараси шудааст-1874-1587-1954 -1929 #Қоидаҳои нави имлои забони тоҷики аз чанд ҳарф иборат аст-35– 54 -32 -36 # Имрўз дар шабакаи Интернет зиёда аз чанд шрифт аст-74 -70-36 -98 #Захираҳои интернетӣ ба забони тоҷикӣ асосан бо кадом ҳуруфот тахия гардидааст-Palatino linotype-Times New Roman Tj-Times New Roman -Bookman Tojik#Дар «Вожаномаи компютерӣ » чанд харфи хоси забони …

Читать дальше »

Намунаи навистани ариза

Ба номи ректори ДДЊБСТ, доктори илмњои таърих Љўрабоев Љ.Њ. аз номи аспиранти ДДЗТ ба номи С.Улуѓзода Хоркашов Ю.Ю АРИЗА Ба Шумо маълум менамоям, ки дар санаи 14-уми феврали соли равон ба маљаллаи илмии «Ахбори ДДЊБСТ» маќола дар мавзўи «Баробарии иљтимої аз нигоњи таълимоти маздакия» фиристода будам, бинобар сабабњои ѓалатњои мантиќї доштани маќолаи мазкур барои нашр роњ дода нашуд. Аз ин рў, хоњиш дорам барои баргардонидани маќола ва маблаѓи он мусоидат …

Читать дальше »