Фанни Ботаника

Бехтарин мавзухои точики аз фанни Ботаника бо забони точики ва формати Ворд.

 • Охрана природы и Заповедники

              Охрана природы — правовая система государственных мер, которая обеспечивает рациональное использование, сохранение и воспроизводство природных ресурсов.             Организация «Охрана природы» (была образована в 1951 году) посвящает свою деятельность спасению видов, которым угрожает опасность исчезновения.             Сегодня в нашей республике действует широкая и многообразная система контроля, учёта и научного анализа…

  Подробнее »
 • Растительный и животный мир Республики Таджикистан

             Флора Таджикистана насчитывает 400 видов лекарственных трав, более 115 видов растений – красителей, 40 разновидностей плодово-ягодных. Здесь имеются дикорастущие ягоды (облепиха, барбарис, смородина, малина, боярышник); грецкий орех, фисташки, миндаль, плоды диких яблонь, груш, абрикосов, сливы, алычи и другие.             Особенно высокая видовая насыщенность флоры наблюдаются в приделах Гиссара, Дарваза…

  Подробнее »
 • Маънохои вожахои ботаники

  Автотрофӣ (юнонии худам – ғизо мегирам) – аз моддаҳои ғайриорганикӣ ғизогиранда.Адаптатсия (лотинии мутобиқшавӣ) – мутобиқшавии вазифаҳо ва сохти организмҳо ба шароити зист.Ақида (идея, юнонии idea – ғоя, андеша), шакли дарки ақлии реалияти объективӣ, ки мақсади он маърифати минбаъда ва навсозии олам аст. Нуктаи асосӣ (муайянкунанда) дар системаи назарияҳо,  ақидаҳо ва…

  Подробнее »
 • Бофтаи хосилкунанда(Меристема)

  Бофта- ин маҷмӯи ҳуҷайраҳое мебошад, ки сохт ва пайдоиши якхела дошта, як вазифаи муайянро иҷро мекунанд. Танаи растании дараҷаи олӣ зиёда аз сад хел ҳуҷайраҳоро дар бар мегирад. Мафҳум дар бораи бофта – ҳамчун гурӯҳи ҳуҷайраҳои якхела аввалин бор дар корҳои Малпигӣ ва Грю омадааст. Мафҳуми бофтаро аввалин бор Н.…

  Подробнее »
 • Асосхои илмии ботаника

  Муқаддимаи фан. Асосҳои илмии ботаника Нақша: Замина ва пайдоиши илмии фан.Алоқамандии фан бо дигар илмҳо.Роли ботаника дар пешбарии илмҳои кишоварзӣ.Тараққиёбии ин фан дар пешрафти Тоҷикистон ва аҳамияти он. Ботаника аз калимаи лотинии «ботанэ» гирифта шуда, маънояш сабза алаф гиёҳ мебошад. Ин илм аз замонҳои қадим арзи вуҷуд дошта, ба туфайли…

  Подробнее »
 • Омили антропогени

  Таъсири одам ба растанй аз замонҳои қадим сар шуда, ҳоло дар миқьёси васеь давом карда истодааст. Муҳити атрофро ифлос кардани корхонаҳои саноатй, мелиоратцияи заминҳои ботлоқй дар минтақаи ғаирисиёҳзамин ва дигар фао-лияти одам боиси кам шудан ва ҳатто тамоман барҳам хурдани ҳудуди паҳншавии як растанй ё васеъ гардидани ҳудуди паҳншавии дигар…

  Подробнее »
 • Омилхои биотики

  Ба растанӣ натанҳо омилҳои табиати ғайри зинда, балки организмҳои зиндаҳам таъсир мераасонад. Микро организмҳо, ҳайвонот, одам ва растанӣ ба ҳамдигар таъсир мерасонанд. Таъсири одам ба олами наботот ҳаматарафа мебошад, ки онро ҳамчун омили антропогенӣ, дида баромадан лозим меояд. Дар ҳаётӣ растани микроорганизмҳои, ки дар хок ҷойгиранд, роли калон мебозанд. Дар…

  Подробнее »
 • Омилхои абиотики

  Роли омилҳои иқлим. Дар ҳаёти растанӣ равшанӣ роли муҳим мебозад. Дар киштзорҳои ғавс камқувват шудани пояҳои ғалладона боиси ба рeи замин хобидани растанӣ мегардад. Ин бештар ба нарасидани равшанӣ вобастааст. Равшанӣ ба растанӣ на танҳо дар процессҳои физиологӣ ба инкишофу сабзиши он таъсир мерасонад . Fайр аз ин равшанӣ ба…

  Подробнее »
 • Тухм ва мева. Инкишофи тухм ва муғчатухм

  Тухм ва мева баъди бордоршавӣ инкишоф меёбанд. Тухм аз муғҷатухм ва мева аз ғӯраки гул ба вуҷуд меоянд.          Одатан тухми бисёр растаниҳои гулкунанда аз ҷанин ва эндосперм – (бофтаи дорои моддаҳои захиравӣ) иборат аст. Дар баробари тамом шудани бордоршавии дукарата аз ҳуҷайратухм ҷанини тухм, ва ядрои марказӣ тухммуғҷа –…

  Подробнее »
 • Бордоршавии дучанда дар растанихои гулдор

           Протсесси  бордоршавии  растаниҳои  пӯшидатухм  мураккаб  аст  ва  танҳо  баъди   гарднокшавӣ  ба  амал  меояд. Сабзиши гард  дар гардгираки модина. ҳар як дона гард  (микроспора) ҳанӯз  дар  гарддон  воқеъ  гашта, пеш  аз  сабзиш  хеле тағир меёбад. Ядрои  донаи  гард  дар  дохили  микроспора   ба  ду  тақсим  мешавад,  дар  натиҷаи  и н  ҳуҷайраи—генеративӣва …

  Подробнее »