Главная / Фанни Георафия.

Фанни Георафия.

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни География

Тавсифи умумии саноати энергетикию сузишвори ва электроэнергетика

Нақша: 1. Саноати сӯзишворӣю энергетикӣ; 2. Саноати нефту газ; 3. Саноати электронергетика. Саноати энергетикӣ-сӯзишворӣ ба ду соҳаи калон тақсим мешавад. Саноати сӯзишворӣ ва электроэнергетика. Саноати сӯзишворию энергетикӣ Саноати сӯзишворӣ бо истихроҷи ангишт, нефт, газ, варақсангҳои сӯзанда, торф машғул мебошад. Дар Тоҷикистон ин соҳа асосан истеҳсоли ангищт, нефт ва газро дар бар мегирад. Тоҷикистон аз захираҳои сӯзишворӣ хеле бой мебошад, аммо соҳаи муҳимтарин истихроҷи ангишт мебошад. Захираҳои умумии ангишти Тоҷикистон ба …

Читать дальше »

Тавсифи умумии саноати сабуку хуроквори

Нақша: Ташкил ва масъалаҳои тараққиёти саноати сабуку хурокворӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ;Саноати бофандагӣ, пойафзол ва вазъи имрӯзаи тараққиёти онҳо. 1.Ташкил ва масоили тараққиёти саноати сабуку хурокворӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ Саноат яке аз соҳаҳои муҳимтарини хоҷагии халқи ҷумҳури ба ҳисоб меравад. Саноати сабук – яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба ҳиссаи он қариб нисфи маҳсулот, яъне 10% фондҳои истеҳсолӣ ва беш аз 35% …

Читать дальше »

Тавсифи умумии комплекси агросаноати (КАС)

Нақша: 1.Саҳми КАС дар истеҳсолоти моддӣ ; 2. Географияи соҳаҳои КАС ва воситаҳои асосии истеҳсолот; 3. Тараққиёти КАС дар шароити гузаштан ба иқтисодиёти бозорӣ. 1. Тавсифи умумии комплекси агросаноатӣ (КАС) Комплеси агросаноатӣ аз се қисм таркиб ёфтааст: соҳаҳои саноатие, ки хоҷагии қишлоқро бо тамоми намудҳои техникию техналогияи лозимӣ таъмин менамоянд; худи соҳаи кишоварзӣ; ва ҳамаи соҳаҳое, ки ашёи хоми кишоварзиро кор карда мебароянд, нигоҳ медоранд ва ба истеъмолгарон мерасонанд. Дар …

Читать дальше »

Тавсифи умумии хочагии халк ва тагйироти таркиби он

Нақша: 1. Сохтори хоҷагии халқи ҷумҳурӣ; 2. Масъалаҳои иҷтимоӣ ва роҳҳои ҳалли он дар шароити иқтисодиёти бозорӣ. 1. Сохтори хоҷагии халқи ҷумҳурӣ Иқтисодиёт комплекси ягонаи хоҷагии халқ аст, ки ҳамаи ҷабҳаҳои истеҳсолоти ҷамъиятӣ, тақсимот ва мубодиларо дар бар мегирад. Хоҷагии халқи Тоҷикистон аз маҷмӯи корхонаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ иборат аст. Асоси комплекси ягонаи хоҷагии халқро соҳаҳои истеҳсолӣ ташкил медиҳанд, ки дар ин соҳаҳо 82% шумораи умумии аҳолии машғули кор дар …

Читать дальше »

Сарватхои табии. Захирахои рекреатсиони ва туризми

Нақша: 1. Тавсифи умумӣ; 2. Тавсифи конҳои истифодашавандаи канданиҳои фоиданоки ҷумҳурӣ; 3. Тавсифи захираҳои рекреатсионӣ-туристӣ. 1.Тавсифи умумӣ Аз рӯи истифодабарӣ захираҳои табииро ба барқароршаванда ва барқарорнашаванда ҷудо мекунанд. Ба гурӯҳи барқарорнашаванда чунин захираҳои табиие дохил мешаванд, ки минбаъд тамоман барқарор намешаванд ва ба онҳо нефт, ангишт ва бештари канданиҳои фоиданок шомил мебошанд. Ҳифзи захираҳои барқарорнашаванда пеш аз ҳама дар истифодаи самараноку оқилонаи онҳо ҳангоми истихроҷу коркард мебошад. Ба гурӯҳи барқароршаванда …

Читать дальше »

Географияи иктисодии Точикистон

Географияи иқтисодии Тоҷикистон Нақша: 1. Мақсад ва вазифаҳои фанни Географияи иқтисодии Тоҷикистон; 2. Фан ва методологияи он; 3.Мавқеи иқтисодӣ-географии Тоҷикистон. 1. Мақсад ва вазифаҳои фанни Географияи иқтисодии Тоҷикистон Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, қонуниятҳои объективӣ ва хусусиятҳои хоси ташкили қаламравӣ ва ҷойгиршавии соҳаҳои хоҷагии халқро, бо назардошти шароитҳои умумии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва табии минтақаҳои мамлакат, меомӯзад. Мақсади геогафияи иқтисодӣ ҳамчун илм, бунёди асосҳои назариявии ҷараёни ташаккулёбии низомҳои гуногуни қаламравӣ хоҷагии халқ …

Читать дальше »

Гармчашма

Гармчашма ГАРМ – ЧАШМА Макони чойгиршави ВМКБ Вилояти мухтори кухистони Бадахшон. Худуди чугрофи 42 км дар кисмати чанубу шарки шахри Хоруг ва 60 км аз Ишкошим. Наклиёт автобус аз шахри Хоруг, такси. Чашмаи минералии шифобахши Гарм-Чашма (ба руси «Горячий источник») дар баландии 2325 метр аз сатхи бахр ва дар кисмати гарбии кухи Шохдара вокеъ буда мачрои дарёи Гарм-Чашма, ба дарёи Панч мерезад. Чашма умри чандин хазор сола дорад,зеро дар тули …

Читать дальше »

Ромит. Маълумот дар бораи Дараи Ромит

  Дара яке аз мамнуњгоњњои машхури Тољикистон мамнунгоњи Ромит љойгир аст, ки соли 1951 дар масофаи 16,1 њазор га ташкил шудааст. Мамнуњгоњи Ромит ба намуди секунља монанди дорад.Иќлими ин минтаќа ба ќисми ќаторкуњњои Њисор таалуќ дорад. Миќдори боришот дар нимсола ба 800-1000 мм расида шумораи зиёди он ба фасли зимистону бањор рост меояд, боронгарии хеле кам ба назар мерасад. Ќабатњои барфњо аз охири мохњои ноябр то мохи март меистад. Њарорати …

Читать дальше »

Қалъаи Ҳисор

Собиқ қарорго ҳи Бек, сарнишондаи амири Бухоро дар 26 километрии ѓарби пойтахт љойгир шудааст. Ќалъаи девор ҳои ѓафсиаш 1 метр бо сангар ҳои тирпарронї ва тўп ҳо аз љониби посбон ҳо та ҳти му ҳофизат қарор гирифта буд. Дар дохили қалъа ҳавз ва боѓ мављуд аст. Зина ҳои бузург ва пешайвон ҳо, ки аз хишт сохта шудааст, ба даромадго ҳи асосї ро ҳ мекушояд. Мутаассифона, то рўз ҳои мо ин …

Читать дальше »