Фанни География.

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни География

Методхои илмии ташкили тарриториявии хочаги

    Усулхои илми-тадкикотии хозира дар сохаи чойгиркунии куввахои истехсолкунанда бештар аз нуктаи назари тараккиёти сохави нишон дода мешавад.     Тахлили сохави хело мухим буда, дар …

Читать дальше »

Ташкили территориявии хочагии халки Чумхурии Точикистон

              ТАВСИФИ  УМУМИИ  ХОЧАГИИ   ХАЛК  ВА                       ТАГИРОТХОИ   ТАРКИБИИ  ОН          Иктисодиёт,  ин  крмплекси  ягонаи  хочагии  халк  аст,  ки хамаи     чабхахои     истехсолоти      чамъияти,     таксимот     ва …

Читать дальше »

Хусусиятҳои тараққиёт ва ҷойгиршавии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Чорабиниҳои иқтисодие, ки дар Тоҷикистон аз январи соли 1992 гузаронида шуд, вазъияти сиёсию иқтисоддиро ба куллӣ таъғир дод. Ҳоло ҷараёни барқароркунии иқтисодиёти бозоргони ниҳоят вазнин …

Читать дальше »

Географияи истехсоли

 Молҳои   истеъмолии халқ Комплекс – оиди истеҳсолӣ молҳои истеъмолӣ халқ, қисми муҳимитарини иқтисодиёт мебошад ва бояд устуворнокии бозори истеъмолии мамлакатро таъмин намояд. Истеҳсоли молҳои истеъмолӣ …

Читать дальше »

Масъалахои умуми-иктисодии истифодабарии самараноки захирахои минерали

    Захирахои минерали асоси тараккиёти саноат, хочагии кишлок ва сохахои дигари хочагии халкро ташкил мекунанд.     Талаботи хозира ба намудхои гуногуни ашёхои хоми минерали пайваста …

Читать дальше »

Гурухи металлхои асил ва элементхои гурухи платиндор

Ба ин гурух металлхои тилло, нукра, платина ва элементхои гурухи платинадор дохил мешаванд.          Тилло-хамчун филизаи гаронбахо тимсоли кудрати моддии мамлакат мебошад. Тилло метали нодир …

Читать дальше »