Фанни Ҳуқуқ

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Ҳуқуқ

Хукуккабулкунии давлатхо

1.Ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати  шартномаҳои байналхалқӣ; 2.Ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати моликияти  давлатӣ; 1.Ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати шартномаҳои байналхалқӣ. Мувофиенцияи Венагӣ соли 1978 ва таҷрибаи байналхалқӣ масъалаҳои ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати шартномаҳо  вобаста аз он ки кассе барои ҳуқуққабулкуни он мебошад ҳал карда мешавад, яъне дар ҳолати муттаҳид шудани давлат, тақсимшавии давлатҳо ё ин ки …

Читать полностью......

Принсипхои асосии хукуки байналхалки

Мафҳум ва хусусиятҳои принципҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ.Таснифоти принсипҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ 1. Мафҳум ва хусусиятҳои принципҳои асосии ҳуқуҳои байналхалқӣ. Таърифи принципҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ бо тарзҳои гуногун ифодаи хешро дар адабитҳои ҳуқуқи ёфтааст. Ба андешаи ҳуқуқшиноси шинохта Г.И.Тункин давлат Хамчун субъекти ҳуқуқи байналхалқӣ  ҳуқуқу ӯҳдадориҳои асоси он ифодакунандаи мафҳуми принципҳои …

Читать полностью......

Сарчашмахои хукуки байналхалки

Мафҳуми меъёри ҳуқуқи байналхалқӣ.Таснифоти меъёри ҳуқуқи байналхалқӣ. Дар тарҷума аз забони лотини меъер маънои манбаи роҳбарикунандаро дорад. Дар зери меъёри ҳуқуқи байналхалқӣ қоидаи рафтори ҳатмие, ки аз тарафи ҳамаи давлатҳо ва субъектони ҳуқуқи байналхалқӣ эътироф шудааст, фаҳмида мешавад. Меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқиро бояд аз одатҳо, ё ин ки меъёрҳои муомилаи байналхалқӣ, …

Читать полностью......

Мафхум, предмет ва низоми хукуки байналхалки

Истилоҳи «ҳуқуқи байналхалқӣ» аз тарафи умум дар асри ХIХ қабул гашт, ки то ин давра истилоҳи қадимаиҳуқуқи римӣ «ҳуқуқи халқ»-ҳо истифода мешуд. Дар адабиётҳои ҳуқуқии ҳозира бошад бисёртар истилоҳи ҳуқуқи байналхалқии муосир истифода мешавад. Ҳамаи истеллоҳои номбаршуда бо истилоҳи «ҳуқуқи байнидавлат»-ҳо ҳаммазмун мебошанд. Истилоҳномаҳои ҳуқуқи байналхалқиро ба ду гурӯҳ ҷудо …

Читать полностью......

Интизоми мехнат ва масъулияти моддии тарафхои муносибатхои мехнати

  1.Мафҳум ва усулҳои таъмин намудани интизоми меҳнат. 2. Чораҳои танбеҳи интизомӣ ва тартиби татбиқи онҳо. 3. Мафҳум, вазифа ва намудҳои масъулияти моддии коркунон. § 1.Мафҳум ва усулҳои таъмин намудани интизоми меҳнат Интизоми меҳнат – ин тартиботи зарурӣ барои амалӣ кардани ҳама гуна меҳнати якҷоя, қатъи назар аз шаклҳои моликият …

Читать полностью......

Шартнома (қарордод)- и меҳнатӣ

Мафҳум, нақш ва намудҳои шартнома (карордод)- и меҳнатӣ Мувофиқи моддаи 26 КМ Ҷумҳурии Тоҷикистон шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ – созишномаи байни корфармо ва корманд мебошад, ки тибқи он корманд вазифадор аст корҳоро аз рӯи як касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии меҳнатӣ иҷро …

Читать полностью......

Тавсифи умумии ҳуқуқи меҳнатӣ

  1. Предмет ва мафҳуми ҳуқуқи меҳнатӣ 2. Сарчашмаҳои ҳуқуқи меҳнатӣ 3. Принсипҳои ҳуқуқи меҳнатӣ 4. Ҳуқуқҳои асосии меҳнатӣ ва вазифаҳои корманд ва корфармо 5. Мафҳум ва таъиноти шартномаи коллективӣ § 1. Предмет ва мафҳуми ҳуқуқи меҳнатӣ Нишонаи муҳимтарини ба соҳаҳои алоҳида ва мустақил таҷзия намудани ҳуқуқи миллиро предмет ва …

Читать полностью......

Мурофиаи ҷиноятӣ дар ҷумҳурии Федеративии Олмон

  Мурофиаи ҷиноятӣ дар Ҷумҳурии федеративии Олмон ба шакли омехтаи мурофиа дохил мешавад. Меъёрҳои ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ на танҳо дар КМҶ (дар редаксияи оли 1987 бо тағйиротҳо), балки дар Қонун дар бораи сохтори судӣ, Қонун дар бораи судҳо оид ба парвандаҳои ноболиғон ва дигар қонунҳо муқаррар шудаанд. Одатан пешбурди парвандаро …

Читать полностью......

Мурофиаи ҷиноятӣ дар Франсия

  Кодекси мурофиавии ҷиноятии Франсия соли 1958, ки сарчашмаи асосии ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ дар ин давлат мебошад, намунаи сазовори шакли омехтаи мурофиаи ҷиноятӣ мебошад. Тафтишоти пешакӣ. Тафтишоти пешакӣ ба ҳуқуқи давлат оиди ба ҳуқуқвайронкунанда эълон кардани айбдоркунӣ асос меёбад. Чун қоида пеш аз тафтишоти пешакӣ полис таҳқиқ мегузаронад, ки ду …

Читать полностью......

Мурофиаи ҷиноятӣ дар англия

  Мурофиаи ҷиноятии Англия мурофиаи классикии давраи капитализм ба шумор меравад. Маҳз дар Англия бори нахуст институтҳои заминавие ба вуҷуд омадаанд, ки минбаъд дастоварди низомҳои дигари мурофиавӣ гардиданд. Сарчашмаҳои асосии ҳуқук аз ҷумла сарчашмаи ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ дар Англия, статутҳо (қонунгузории парламент) ва амсолҳои судӣ мебошанд. Ба ғайр аз ин …

Читать полностью......