Фанни Ҳуқуқи Иқтисодӣ

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Ҳуқуқи Иқтисодӣ

 • Асосҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ

  Асосҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ     1. Мавзӯи ҳуқуқи соҳибкорӣ. 2. Тарзҳои танзими ҳуқуқӣ. 3. Усулҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ. 4. Низоми ҳуқуқи соҳибкорӣ. 5. Сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ. 6. Ҳуқуқи соҳибкорӣ дар низоми ҳуқуқ.       Мавзӯи ҳуқуқи соҳибкорӣ   Мустақилияти ин ё он соҳаи ҳуқуқ дар низоми ҳуқуқӣ бо мавҷудияти мавзӯъ, …

  Подробнее »
 • Баҳсҳои меҳнатӣ

    § 1.Мафҳуми баҳсҳои меҳнатӣ ва намудҳои онҳо. Баҳсҳои меҳнатии фардӣ зиддиятҳои танзимнашудаи байни корфармо ва корманд дар масъалаҳои татбиқи қонунҳо ва дигар санади меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат, шароити меҳнат мебошад, ки дар шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, шартнома ва созишномаи коллективӣ пешбинӣ шудааст. Баррасии ғайрисудии баҳсҳои меҳнатии фардӣ дар…

  Подробнее »
 • Танзими ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ

    § 1. Танзими ҳуқуқии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ Таҳти мафҳуми фаъолияти иқтисодии хориҷӣ маҷмӯи амалҳои воқеии мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳо, ассотсиатсияҳо, ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, консерну корхонаҳои муштарак, соҳибкороне, ки минбаъд шахсони воқеию ҳуқуқи номида мешаванд фаҳмида мешавад. Мақсад аз ин амалҳо барпо намудан ва рушди ҳамкории муфид бо давлатҳои хориҷӣ,…

  Подробнее »
 • Интизоми меҳнат ва масъулияти моддии тарафҳои муносибатҳои меҳнатӣ

    § 1.Мафҳум ва усулҳои таъмин намудани интизоми меҳнат Интизоми меҳнат – ин тартиботи зарурӣ барои амалӣ кардани ҳама гуна меҳнати якҷоя, қатъи назар аз шаклҳои моликият ва доираи фаъолият мебошад. Итоат намудан ба чунин тартибот дар корхона, муассиса ва ташкилотҳо ифодаи худро, дар дахлдор (бояду шояд) иҷро намудани вазифаҳои…

  Подробнее »
 • Шартнома (қарордод)- и меҳнатӣ

    § 1. Мафҳум, нақш ва намудҳои шартнома (карордод)- и меҳнатӣ Мувофиқи моддаи 26 КМ Ҷумҳурии Тоҷикистон шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ – созишномаи байни корфармо ва корманд мебошад, ки тибқи он корманд вазифадор аст корҳоро аз рӯи як касб, якчанд ксби муайян, ихтисос, ё вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби…

  Подробнее »
 • Мафҳум ва таъиноти шартномаи коллективӣ

    Шартномаи коллективӣ – санади ҳуқуқӣ, ки муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатиро дар корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо ба танзим медарорад ва аз тарафи намояндагони ваколатдорашон байни корфармоён ва кормандон баста мешавад (қисми 11 М1 Қонун «Дар бораи шарикии иҷтимоӣ, созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ» аз 28 июли соли 2006). Шартнома ва созишномаҳои коллективӣ бо…

  Подробнее »
 • Тавсифи умумии ҳуқуқи меҳнат

    Предмет ва мафҳуми ҳуқуқи меҳнатӣ Нишонаи муҳимтарини ба соҳаҳои алоҳида ва мустақил таҷзия намудани ҳуқуқи миллиро предмет ва усулҳои танзимнамои ташкил медиҳанд. Ҳар як соҳаи ҳуқуқ дорои предмети ба худ хос мебошад, ки аз доираи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ иборат аст. Муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳарчанд табиати ягонаи иҷитимоӣ дошта бошанд ҳам,…

  Подробнее »
 • Танзими ҳуқуқии фаъолияти аудиторӣ

    а) Танзими меъёрии фаъолияти аудиторӣ. Дар ҷаҳони муосир ду консепсияи танзими фаъолияти аудиторӣ вуҷуд дорад. Консепсияи якум, бештар дар Австрия, Исландия, Фаронса, Олмон паҳн шудааст ва дар ин давлатҳо аудит бештар ба манфиатҳои бонкҳо ва ташкилотҳои давлатӣ таваҷҷӯҳ дорад. Дар ин давлатҳо фаъолияти аудиторӣ ба тарзи қатъӣ аз ҷониби…

  Подробнее »
 • Субъектҳои бозори хизматҳои аудитӣ

      Қонун дар бораи фаъолияти аудиторӣ ҳайати субъектҳои муносибатҳоеро, ки дар доираи расонидани хизматҳои аудиторӣ ба вучуд меоянд, муайян намудааст. Мутобиқи муқаррароти қонунгузорӣ ба ҳайси субъектони муносибатҳои мазкур инҳо баромад менамояд: – аудитор, ташкилоти аудиторӣ, шахсе, ки бо хизмати аудиторӣ фаро гирифта мешавад, яъне шахсе, ки бо ташкилоти аудиторӣ…

  Подробнее »
 • Мафҳум, моҳият ва намудҳои аудит

      а) мафҳуми аудит ва фаъолияти аудиторӣ Аудит яке аз унсурҳои муҳими хоҷагии бозорӣ аст. Институти аудит дорои таърихи муайян мебошад. Агар онро ҳамчун шакли назорати молиявӣ ҳисобем, пас якумин давлате, ки дар он ҷо чунин сохтор ба вуҷуд омада буд, ин Хитой мебошад. Сарчашмаҳои қадимаи Хитой нишон медиҳанд,…

  Подробнее »