Фании Информатика

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Иформатика ва Технологияи информатсиони.

Сохторхои асосии компютерхои фарди

    Маќсади дарс: ба хонандагон додани маълумот оиди ќисмњои асосии компютерњои фардї. Наќшаи дарс: Ќисмњои асосии компютерњои фардї. Блоки системавї ва таљњизотњои дохилии он. Монтор. Мониторњои экранњояшон њамвор. Клавиатура. Муш ва намудњои он. Принтер ва намудњои он. Компютерњои фардии њозиразамон аз ќисмњои асосии зерин иборат аст: Блоки системавї Монитор Клавиатура Муш …

Читать далее

Ороиши слайдҳои презентатсия

  Накша:   16.1. Нишонагузории слайд, колабҳои ороиш, сохтани заминаи слайд, аниматсия. 16.2. Гузориши ҷадвалҳо. Ороиши ячейкаҳои ҷадвал. 16.3. Сохтан ва ороиши диаграммаҳо. Истифодаи графикаи векторӣ ҳангоми ороиши слайд. 16.4. Тармими  аниматсия (ҳаракат, ҳамроҳкунии садо).   Нишонагузории слайд, колабҳои ороиш, сохтани заминаи слайд, аниматсия Нишонагузории слайд (Разметка слайда)- имконият медиҳад, ки …

Читать далее

Маълумоти умумӣ оиди барномаи Microsoft Power Point

Нақша:   Маълумот оиди барномаи Power Point.  Бакордарорӣ ва анҷоми кори   Power Point.  Равзанаи барнома, меню ва лавҳаи таҷҳизотҳо.  Вазифаҳо ва имконотӣ барномаи PowerPoint. Маълумот оиди барномаи PowerPoint Барномаи MSPowerPoint яке аз барномаҳои беҳтарин барои сохтани муаррифӣ (презентатсия) ва дар сатҳи проффесионалӣ нишон слайдҳо истифода бурда мешавад. Барномаи MicrosoftPowerPoint ба гурўҳи барномаҳои пакетии MicrosoftOffice дохил мешавад. Оммавӣ будани ин …

Читать далее

Кор бо автофигураҳо

Кор бо автофигураҳо Нақша:  Истифодаи имконоти графикаи векторӣ ва автофигураҳо.  Гурўҳбандии объектҳои графикӣ. Тармими ҳаҷм ва соя. Истифодаи объекти WordArt. Хатҳо. Рангубори хатҳо.   Сохтани диаграмма. Истифодаи имконоти графикаи векторӣ ва автофигураҳо Графикаи векторӣ дар  Ms Word. Агар бо таҳриргари растрии  Ms PaintBrash кор карда бошед, он ҳангоми сураткашӣ дар  Ms Word хеле кам ёри …

Читать далее

Кор бо графикҳо дар MS WORD

Нақша: Графика дар Ms Word. Ба матн иловакунии расмҳо ва манзараҳо. Ба матн ҳамроҳкунии объектҳои OLE. Тадбиқкунӣ ё вобастакунии тасвир. Навиштаљот. Тахриргари формулаҳо. Графика дар Ms Word. Ба матн иловакунии расмҳо ва манзараҳо           Таҳриргари тасвирие, ки аз тарафи фирмаи Microsoft дар Ms Office љой дода шудааст, барои тамоми барномаҳои …

Читать далее

Кор бо ҷадвалҳо дар  ms word. Чопкунии матни ҳуҷҷатҳо дар ms word

Нақша: Сохтани ҷадвал дар Ms Word. Таҳрири ҷадвал (гузориш, несткунии сатрҳо, сутунҳо, тағйири андозаи онҳо). Ороиши ҷадвал бо рамка ва рангубор. Самтдиҳии матн дар ячейка.Ҳисобкуниҳо дар ҷадвали Ms Word. Тарзҳои чопкунии матни ҳуҷҷатҳо Сохтани ҷадвал дар Ms Word Ҷадвалҳо. Дар баьзе ҳуҷҷатҳо талаб карда мешавад, ки маьлумотҳои ададї ва қисман ғайриададї дар шакли ҷадвалҳо …

Читать далее

Коркарди матн дар барномаи МС Ворд

Нақша: Буквиса» чист? гузоштани аломатҳои махсус, «Автозамена», сохтани матн бо сутунҳо, Колонтитулҳо, бахшбандӣ чист (Разделы)? Рақамгузории саҳифа. Услуб ва руйхатҳо (рақамдор берақам, тағйири рақам ва нишна). Сохтани мундариҷа, хатчубмонӣ, роҳнамо, поварақ, эзоҳ, гузориши силка. «Буквиса» чист? уквиса –ороишест, ки дар аввали ин сархат дида мешавад. Он бештар барои ороиши китоб …

Читать далее

Қолиббандӣ ва ороиши ҳуҷчат

Нақша: Ms Word: қолиббандии матн, ҷадвали координатӣ. Ченакҳои саҳифа (андозаи қоғаз, майдонҳо). Абзатс ва характеристикаҳои он. Ҳуруфҳо. Регистрҳо, табуляторҳо. Рамка, рангкунӣ, рангпуркунӣ. 1. MsWord: қолиббандии матн Барои бо барномаи Word кор карда тавонистан, аз истифодабарандагони компютерҳои фардӣ талаб карда мешвад, ки онҳо пешакӣ бо мафҳумҳои зерин шинос бошанд: параметрхои саҳифаи чопӣ; абзатс …

Читать далее

Воридкунии матн. Нигоҳ доштан ва ҳимояи ҳуҷҷат

  Нақша: 8.1. Ms Word: воридкунии  матн. Ҷудокунӣ ва ҷойивазкунии қисми ҳуҷҷат. 8.3. Сохтан, сабт, азаназаргузаронӣ ва ҳифзи ҳуҷҷат. 8.4. Буфери мубодила.  MsWord: чиндани матн. Ҷудокунӣ ва ҷойивазкунии қисми ҳуҷҷат Воридкунии матн бо ёрии таҳриргари Word  хеле осон иҷро карда мешавад. Матни аз клавиатура дохилкардашуда ҳамон замон дар майдони кории равзана намудор мегардад. Мавқеи …

Читать далее

Маълумоти умумӣ доир ба таҳриргари матнии MS Word

   Маълумот оиди барномаи таҳририи MsWord Соҳаи аз ҳама васеътарини тадбиқи компютерҳо ин сохтан ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои матнӣ аст. Қисми зиёди компютерҳои ҷаҳони имрўза ба офариниши мактубҳо, факсҳо, мақолаҳо, роману достонҳо, бланкаҳо, ҳисоботҳо ва ғайра банданд. Барои тайёр намудани ин гунна ҳуҷҷатҳо, барномаҳои махсус хизмат мерасонанд, ки онҳоро таҳриргари матнӣ меноманд. Дар байни …

Читать далее