Фании Информатика

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Иформатика ва Технологияи информатсиони.

Гурӯҳбандӣ ва рамзбандии ахбори иқтисодӣ дар системаҳои ахборӣ

Гурӯҳбандӣ ва рамзбандии ахбори иқтисодӣ дар системаҳои ахборӣ. Вобаста аз мақсадҳои омӯзиш ва таҳлили системаҳои ахборӣ, ахбор бо ҷиҳатҳои гуногун муоина карда мешаванд. Аз ин бармеояд, ки ахбори иқтисодӣ аз рӯи амалиётҳои гуногун гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Гурӯҳбандии ахбори иқтисодӣ имконият медиҳад, ки гурӯҳҳои муайян маълумотҳо ҷудо карда шаванд ва аз …

Читать далее

MS SQL Server ва тарзи сохтани чадвал дар он

MS SQL Server ва тарзи сохтани ҷадвал дар он Дар аввали солҳои 70-ум меҳнати самараноки муҳаққиқ (тадқиқотчи) аз ширкати IBM доктор Еф Кодд (E.F.Codd)  оғоз намуд ба сохтани мавод,  пайвастшавӣ бо ахбороти модели маълумот аз номи  SEQUEL (Structured English Query Language, структурированный английский язык для запросов) чанд вақт баъд табдил …

Читать далее

Асосхои кор бо Фотошоп

Мундариља 1. Сарсухан……………………………………………………… 3 2. Равзанаи барномаи Adobe photoshop………………………4 3. Палитрањо……………………………………………………. 6 4. Сканеркунии Тасвир……………………………………….. 7 5. Ќабулкуни ва равонкунии тасвирњо …………………….. 7 6. Људокунии ќисмњо …………………………………………. 8 7. Расмкашї ва тањриркунї ………………………………… 9 8. Интихоби Ранг……………………………………………… 11 9. Кор Бо Ќабатњо…………………………………………….. 11 10. Каналњо ва ниќобњо………………………………………..12 11. Кор Бо …

Читать далее

Протсессори матнии MS Word 2010

Протсессори матнии MS Word 2010 Амалиётҳои қисмати “Главная”. Маълумот оиди таърихи барнома Зерқисмати “Буфер обмена”. Зерқисмати “Шрифт”. Зерқисмати “Абзац”. Зерқисмати “Редактирование” Фаъол намудани ҳуруфи тоҷикӣ ва вобаста кардани он ба комбинатсияи клавишҳо. Барои навиштани мактуб, ҳуҷҷатҳои матнӣ барномае истифода бурда мешавад, ки он таҳриргари матн ном дорад. Яке аз маъмултарин …

Читать далее

Сохтани манбаи додашудахо дар барномаи Microsoft Visual Basic 6.0

Сохтани манбаи додашудахо 1.Барои сохтани манбаи додашудахо мо аз барномаи Microsoft Visual Basic 6.0 истифода мебарем. Мо ба барномаи Microsoft Visual Basic 6.0 дохил шуда формаи нав мекушоем. Формаи худро ба тартиб дароварда ва кодгузори менамоем. 2.Барои сохтани формаи логин ва парол 3 Lable, 2 Text, 2 Command Button истифода …

Читать далее

Протседураҳо и функсияҳо

Функсия; Проседура. Хулоса ва мустаҳкамкунии дарс Адабиёт Фаронов В.В. Система программирование Delphi. – СПб.: БВХ-Петербург, 2003. – 912 с.: ил. с. 170-187. http://gluk.webhost.ru/delphi.html. Бисёр вақт пайдарпаии инструксияҳо дар ҷойҳои гуногуни программа якчанд маротиба такрор мешаванд. Бинобар ин зарурияти истифодабарии проседураҳо ва функсияҳо пайдо мешавад. Хар яки инро дар алоҳидагb дида …

Читать далее

Сохторҳои идоракунандаи забони DELPHI 7

Инструксияҳои if (шарт) ва case (интихоб); Сиклҳо. Инструксияҳои for, while, repeat, goto. Хулоса ва мустаҳкамкунии дарс Адабиёт 1. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка / Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. – 368 с., ил. 2. Фаронов В.В. Система программирование Delphi. – СПб.: БВХ Петербург, 2003. – 912 …

Читать далее

Массивҳо

Эълони массив Амалиётҳо бо массивҳо Дохилкунии массив Хулоса ва мустаҳкамкунии дарс Адабиёт 1. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения / Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 386 с., ил. 2. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка / Пер. с англ. — М.: Мир, …

Читать далее

Замимаҳои консолӣ

Инструксияҳои write ва writeln Инструксияҳои read ва readln Тартиб додани замимаҳои консолb Хулоса ва мустаҳкамкунии дарс Адабиёт 1. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения / Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 386 с., ил. 2. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка / Пер. …

Читать далее

Символҳо (рамзҳо) ва сатрҳо

Символҳо Сатрҳо Хулоса ва мустаҳкамкунии дарс Адабиёт 1. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения / Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 386 с., ил. 2.Фаронов В.В. Система программирование Delphi. – СПб.: БВХ Петербург, 2003. – 912 с.: ил. 3. http://gluk.weӣhost.ru/delphi.html. 1. Символҳо Барои нигоҳдорӣ …

Читать далее