Фании Информатика

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Иформатика ва Технологияи информатсиони.

Асосҳои програмасозии DELPHI7

Элементҳои забон Таѓирёбанда Инструксияи бахшиш Функсияхои стандартӣ Функсияихои мубадалкунонӣ Дохилкунӣ ва хориҷкунии маълумот Истифодаи окнои хабардиҳӣ Хулоса ва мустаҳкамкунии дарс Адабиёт 1. Фаронов В.В. Система программирование Delphi. – СПб.: БВХ Петербург, 2003. – 912 с.: ил. саҳ. 32-43. 2.Мирзоахмедов Ф., Ахмедов А. Асосҳои алгоритмиронӣ ва забонҳои алгоритмӣ. Васоити таълимӣ -Хуҷанд, …

Читать далее

Забони программасозии DELPHI 7

Маълумот оиди  программасозии объектона – нигаронидашуда Мафхуми программа дар компютерЭтапхои коркарди программахоЗабони программасозии DELPHI 7 Хулоса ва мустаҳкамкунии дарс Адабиёт Фаронов В.В. Система программирование Delphi. – СПб.: БВХ Петербург, 2003. – 912 с.: ил. саҳ. 32-43.Мирзоахмедов Ф., Ахмедов А. Асосҳои алгоритмиронӣ ва забонҳои алгоритмӣ. Васоити таълимӣ -Хуҷанд, 2003, 70 с. …

Читать далее

Қисми Графикии Visual Basic 6.0

Вакте, ки графика мегуянд, шахси бо кампютер сару кор кунанда дар бораи расмхо, тасвирхо(видео) ва ѓайраҳо фикр менакунад. Графикаро дар забони барномасозии Visual Basic барои як катор барномаҳои сохахои гуногун истифода бурда мешавад. Дар ин забон доираи васеи графики функсияҳои математики тасвири расм, гузоштани лавҳаҳо(видео) ва ѓайраро иљро намудан мумкин …

Читать далее

Операторҳои графикии андоза(масштаб) , нуқта ва хати рост

Опратори Scale (андоза, масштаб) – Ин оператор барои муйаян намудани андозаи объекти интихобшуда хизмат мерасонад. Дар кисми графикии забони барномасозии Visual Basic оператори Scale васеъ истифода бурда мешавад. Ба воситаи ин оператор мо метавонам дилхоҳ объектро онтихоб намуда андозаи онро меайян намоем. Оператори Scale формати умумии худро дорад. Формати умумии …

Читать далее

Оператори интихоб Select Case

Оператори интихоб Select Case Яке аз операторхои Visual Basic ин оператори Select Case мебошад. Тарзи кори ин оператор ба тарзи кори операторхои шарти ва даври хело монанди дорад ва тарзи истифодаи оператори Select Case хело содда мебошад. Ба воситаи ин оператор мо метавонем барномаҳои гуногун сатҳаи амалиро созем. Фармати умумии …

Читать далее

Кор бо операторҳои шарти ва даври дар Visual Basic 6.0

Алгоритми ҳалли масъала шарти бошад, онгоҳ программаи ба он мувофиrро низ шарти мегўянд. Барномаҳои шартиро бо ёрии оперотарҳои шарти месозанд. Операторҳои шарти имконият медиҳанд, ки иљро хаттии (пай дар пайи ) сатрҳои барнома вайрон карда шуда идоракунии барнома ба шартҳои дар барномаи истифода шаванда гузошта мешавад. Операторҳои шартиро дар забони …

Читать далее

Функсияҳои матнӣ(сатри) дар Visual Basic 6.0 ва кор бо онҳо

Дар ин кисмати барнома мо ба дида баромадани функсияхои коркарди рамзхои сатри шуруъ менамоем. Дар накшаи овардашуда системаи функсияхои сатри нишондода шудааст, Ки микдори умумии функсияхои ба рамз Сару кор дошта ба шашто Барбар аст. Функсияи Len Вазифаи ин функсияи сатри барои хисоб намудани микдори рамзхо дар ягон объект бударо …

Читать далее

Равзана ва функсияҳои Inputbox ва Msgbox

Равзанаи Inputbox, элементи идоракунии майдони матни имконият медихад, ки дар майдон информатсия гуногуни начандон калон (максимолни 256 рамз)дохил карда мешавад. Ин элемент ба воситаи функсияи Inputbox сохта шуда, дар форма чойгир карда мешавад. Вазифаи асосии ин функсия ба экран чегзадании равзанаи Inputbox иборат аст, ки вай дарои чор элемент аст. …

Читать далее

Барномасозӣ дар Visual Basic 6.0

Баъд аз он, ки алгоритми халли масъала ва аз руи он блок-схемаи масъала тайёр карда шуд, ба сохтани барнома шуруъ менамоянд. Сохтани барнома дар забонхои алгоритмии дарачаи олии Бейсик ва Паскал хосиятиии ба худ хосро доранд, ки онхоро аз забонхои барномасозии мухити WINDOWS фарк менамояд. Онхо осонфахм ва оддй мебошанд. …

Читать далее

Кор бо хосиятхои шакл дар Visual Basic

Хосиятхо дар Visual Basic атрибутхои (сифатхои тавсифдихандаи)  объектхоро ифода мекунанд. Бо ёрии онхо метавонем намуди зохирй ва хатто рафтори объектро идора намоем. Хар як объект дар Visual Basic акалан як ва ё якчонто хосият дошта метавонад. Дар баъзе объектхо микдори бештари хосиятхоро мушохида кардан мумкин аст. Шархи баъзе аз хосиятхоро …

Читать далее