Фанни Иқтисоди миллӣ

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Иқтисоди миллӣ

Бехатари озукавори

Нақша Муқадима …………………..1-2 1. Бехатари озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон……..2-5 2.Тавозуни озуқаворӣ ………….5-8 Хулоса…………….8-9 Адабиёт…………..9 Мукаддима «Минтақаи мо дорои захираҳои азим буда, метавонад аз ҷиҳати энергетикӣ, сӯзишворӣ, озуқаворӣ амалан худкифо гардад» Э.Ш. Раҳмонов Дар Тоҷикистон таъмини бехатарии озуқавории аҳолӣ масъалаи бениҳоят рӯзмарра мебошад. Бинобар ин дар сиёсати давлатии кишвар муаммои таъмини …

Читать далее

Пайдоиши фанни назарияи иктисод

Фанни назарияи иқтисод. Замина ва марҳилаҳои пайдоиши он 1. Мафҳуми назарияи иқтисодӣ              2. Вазифа ва мақсадҳои назарияи иқтисодӣ. 1.Иқтисодиёт ба монанди дигар илмҳои замона илмест, ки дорои азхуднамоӣ, санъати  хонадорӣ, хоҷагидорӣ, идора, тарҳрезӣ, бозогонию тиҷорат мебошад. Инсоният  ба туфайли илми иқтисод  раванди хоҷагидории худро танзим намуда, ба қуллаҳои  баланди …

Читать далее

Афкори иктисодии халки точик

Ақидаҳои иқтисодии мутафакирони халқи тоҷик» 1.Вазъи иҷтимои-иқтисодии давраи Сомониён 2. Ақидаҳои иқтисодии мутафакирони халқи тоҷик . Мувофиқи нишондодҳои таърихӣ давлатдории тоҷикон дар замони салтанати Тоҳириён (солҳои 821-873) ба миён омада, минбаъд ба салтанати Саффориён (с.873-899) мегузарад ва боиси пойдор шудани салатанати Сомониён (с.899-999) мегардад. Дар охирҳои асри  VII зери таъсири  …

Читать далее

Назарияи истехсолот

Назарияи истеҳсолот. Истеҳсолоти ҷамъиятӣ. Аҳамияти истеҳсолот ва   шакли зуҳуроти он 1. Назарияи  истеҳсолот.Аҳамияти истеҳсолот ва шаклҳои                          зуҳуроти он.         2.Омилҳо ва имкониятҳои истеҳсолот. 1. Вуҷуд доштани ҷамъияти инсонӣ бе  истеҳсолот  номумкин аст.  Чунки  барои инсон мувозин нигоҳ доштан ва барқарор кардани  воситаҳои зарурии ҳаёти худ , эҳтиёҷ ба …

Читать далее

Такрористеҳсолии инфиродӣ, нақш ва мақоми он дар  иқтисодиёт

Фондҳои асосӣ ва гардон Саволҳо:  1.Нақши фаъолияти  такрористеҳсолии инфиродӣ дар иқтисодиёт 2.Фондҳои асосӣ ва гардонФаъолияти соҳибкорӣ, тиҷоратӣ ва фаъолияти бизнес бидуни фаъолияти истеҳсолӣ имконнопазир аст. Охирон, унсури муҳимтарини фаъолияти хоҷагиҳои инфиродӣ, коллективӣ, хоҷагиҳои  рафиқона ва ғайра мебошад. Фаъолияти шакл ва намудҳои ҳуқуқии хоҷагидорӣ дар чорчӯбаи истифодаи омилҳои истеҳсолот (сармоя, меҳнат, …

Читать далее

Бозори омилхои истехсолот

Бозори омилҳои истеҳсолот» 1.Замин -ҳамчун омили истеҳсолот        2.Соҳибкори -ҳамчун омили истеҳсолот           Замин ҳамчун омили истеҳсолот.    Замин,новобаста ба сират ва хусусиятҳои мушаххаси низомҳои иқтисодӣ  , моликият ва шаклу намуди соҳаҳои хоҷагии халқ, ҳамчун шакли умдатарини тавлидоти моддӣ, предмет ё худ воситаи меҳнат (воситаи истеҳсолот) хизмат мекунад. Хусусияти истифодаи …

Читать далее

Истехсолоти моли, шакл ва заминахои густариши он

Истеҳсолоти молӣ, шакл ва заминаҳои густариши он 1.Заминаҳои густариши истеҳсоллоти молӣ 2.Неъмат- мояи асосии истеҳсолоти молӣ          Истеҳсолоти солӣ аз хоҷагиҳои натуралӣ бо он фарқ  мекунад, ки он мустақиман бо бозор сару кор дорад. Таҳти хоҷагиҳои молӣ истеҳсолоте  тасаввур карда мешавад, ки дар он молу хадамот аз ҷониби тавлидгарони  махсусгардонидашуда …

Читать далее

Мафҳум ва моҳияти мол

Мафҳум ва моҳияти мол 1.Мафҳуми мол ва арзиши он 2.Мол ва ҷанбаҳои асосии он              Мол, эҳёву ташаккул ва таҳаввули он, мустақиман ба хусусиятҳои хоҷагиҳои ҷамъиятӣ вобаста мебошад. Дар шароити хоҷагиҳои натуралӣ аз сабаби маҳдуд будани доираи хоҷагиҳо ва бозор неъматҳои моддӣ дар шакли маҳсулот мубодила (доду гирифт) карда мешаванд. …

Читать далее

Бозор, моҳият, таркиб ва вазифаҳои он

Бозор, моҳият, таркиб ва вазифаҳои  он. 1.Бозор ва нақши он дар фуруши мол ва хизматҳо. 2. Соҳаҳои  алоқаманди   системаи бозорҳо. Бозор- ин маҷмӯи қарорҳои хариду фуруши  молҳо ва хизматҳо мебошад. Ба чунин қарордодҳо ҳарруза ҳар  нафар  дучор мегардад. Мисол, хариди озуқа ё пардохти роҳкирои нақлиёт ва ғр. Нақш ва вазифаҳои …

Читать далее

Шаклҳо ва намудхои алоқаҳои бозорӣ

Шаклҳо ва намудхои алоқаҳои бозорӣ 1.Шаклҳои тиҷорат 2.Намудҳои бозор.  3.Маркетинг  1.Алоқахои бозорӣ аз рӯи нишонаҳои қарордодҳои тиҷоратӣ фарқ карда мешаванд. Ин қарордодҳоро бо тарзи зерин гурӯҳбандӣ кардан лозим аст. 1.Аз рӯи тарзҳои байни иштироккунандагони бозор чунин намудҳои тиҷоратро фарқ менамоянд. Истеҳсолкунанда ё дорандаи мол бевосита моли худро ба истеъмолкунанда мефурӯшад, …

Читать далее