Фанни Иқтисоди миллӣ

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Иқтисоди миллӣ

Бехатари озукавори

Нақша Муқадима …………………..1-2 1. Бехатари озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон……..2-5 2.Тавозуни озуқаворӣ ………….5-8 Хулоса…………….8-9 Адабиёт…………..9 Мукаддима «Минтақаи мо дорои захираҳои азим буда, метавонад аз ҷиҳати энергетикӣ, …

Читать дальше »

Пайдоиши фанни назарияи иктисод

Фанни назарияи иқтисод. Замина ва марҳилаҳои пайдоиши он 1. Мафҳуми назарияи иқтисодӣ              2. Вазифа ва мақсадҳои назарияи иқтисодӣ. 1.Иқтисодиёт ба монанди дигар илмҳои замона …

Читать дальше »

Афкори иктисодии халки точик

Ақидаҳои иқтисодии мутафакирони халқи тоҷик» 1.Вазъи иҷтимои-иқтисодии давраи Сомониён 2. Ақидаҳои иқтисодии мутафакирони халқи тоҷик . Мувофиқи нишондодҳои таърихӣ давлатдории тоҷикон дар замони салтанати Тоҳириён …

Читать дальше »

Назарияи истехсолот

Назарияи истеҳсолот. Истеҳсолоти ҷамъиятӣ. Аҳамияти истеҳсолот ва   шакли зуҳуроти он 1. Назарияи  истеҳсолот.Аҳамияти истеҳсолот ва шаклҳои                          зуҳуроти он.         2.Омилҳо ва имкониятҳои истеҳсолот. …

Читать дальше »

Такрористеҳсолии инфиродӣ, нақш ва мақоми он дар  иқтисодиёт

Фондҳои асосӣ ва гардон Саволҳо:  1.Нақши фаъолияти  такрористеҳсолии инфиродӣ дар иқтисодиёт 2.Фондҳои асосӣ ва гардонФаъолияти соҳибкорӣ, тиҷоратӣ ва фаъолияти бизнес бидуни фаъолияти истеҳсолӣ имконнопазир аст. …

Читать дальше »

Бозори омилхои истехсолот

Бозори омилҳои истеҳсолот» 1.Замин -ҳамчун омили истеҳсолот        2.Соҳибкори -ҳамчун омили истеҳсолот           Замин ҳамчун омили истеҳсолот.    Замин,новобаста ба сират ва хусусиятҳои мушаххаси низомҳои …

Читать дальше »

Истехсолоти моли, шакл ва заминахои густариши он

Истеҳсолоти молӣ, шакл ва заминаҳои густариши он 1.Заминаҳои густариши истеҳсоллоти молӣ 2.Неъмат- мояи асосии истеҳсолоти молӣ          Истеҳсолоти солӣ аз хоҷагиҳои натуралӣ бо он фарқ  …

Читать дальше »

Шаклҳо ва намудхои алоқаҳои бозорӣ

Шаклҳо ва намудхои алоқаҳои бозорӣ 1.Шаклҳои тиҷорат 2.Намудҳои бозор.  3.Маркетинг  1.Алоқахои бозорӣ аз рӯи нишонаҳои қарордодҳои тиҷоратӣ фарқ карда мешаванд. Ин қарордодҳоро бо тарзи зерин …

Читать дальше »