Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Хадисхои Исломи, ривоятхои Исломи ва таърихи дини Ислом

Сураи ФАҶР

СУРАТУ-Л-ФАҶР бо хати кирили(30 ояҳ) (Сураи 89) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимВа-л-фаҷр. 1. Ва лайалин ъашр.2. Ва-ш-шафъи ва-л ватр. 3. Ва-л-лайли иза яср. 4. Ҳал фи залика қасаму-л лизи ҳиҷр.5. Алам тара кайфа фаъала Раббука би Ъад. 6. Ирамазати-л-ъимад. 7. Ал-лати лам юхлақ мислуҳа фи-л-билад. 8. Ва вамуда-л-лазина ҷабуссахра би-л вад. 9. Ва Фиръавна …

Читать полностью......

Сураи БАЛАД

СУРАТУ-Л-БАЛАД бо хати кирили(20 ояҳ) (Сураи 90) Бисмиллаҳу-р-Раҳмани-р-РаҳимЛа уқсиму биҳаза-л-балад. 1. Ва анта ҳиллум биҳаза-л-балад. 2. Ва валиди-в ва ма валад. 3. Лақад халақна-л-инсана фи кабад. 4. А-яҳсабу ал ла-й яқдира ъалайҳи аҳад.5. Яқулу аҳлакту мала-л лубада. 6. А-яҳсабу ал лам яраҳу аҳад. 7. Алам наҷъал лаҳу ъайнаин. 8. Ва …

Читать полностью......

Сураи ШАМС

СУРАТУ-Ш-ШАМС бо хати кирили(15 ояҳ) (Сураи 91) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимВа-ш-шамси ва зуҳаҳа. 1. Ва-л-қамари иза талаҳа. 2. Ва-н-наҳари иза ҷаллаҳа. 3. Ва-л-лайли иза яғшаҳа. 4. Ва-с-самаи ва ма банаҳа. 5. Ва-л-арзи ва ма таҳаҳа. 6. Ва нафси-в ва ма савваҳа. 7. Фа алҳамаҳа фуҷураҳа ва тақваҳа. 8. Қад афлаҳа ман заккаҳр.9. Ва …

Читать полностью......

Сураи ЛАЙЛ

СУРАТУ-Л-ЛАЙЛ бо хати кирили(21 ояҳ) (Сураи 92) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимВа-л-лайли иза яғша. 1. Ва-н-наҳари иза таҷалла. 2. Ва ма халақа-з-закара ва-л-унса. 3. Инна саъякум лашатта. 4. Фа амма ман аъто ва-т-тақо. 5. Ва саддақа би-л ҳусна. 6. Фа са нуяссируҳу лил юсро. 7. Ва амма мам бахила вастағна. 8. Ва каззаба би-л-ҳусна. …

Читать полностью......

Сураи ЗУҲО

СУРАТУ-З-ЗУҲО бо хати кирили(11 ояҳ) (Сураи 93) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимВа-з-зуҳа.1. Ва-л-лайли иза саҷа. 2. Ма ваддаъака Раббука ва ма қала. 3. Ва лал ахирату хайру-л-лака мина-л-ула. 4. Ва ласавфа юътика Раббука фатарзо. 5. Алам яҷидка ятиман фа ава. 6. Ва ваҷадака золлан фаҳада. 7. Ва ваҷадака ъайлан фа авна. 8. Фа амма-л …

Читать полностью......

Сураи ШАРҲ

СУРАТУ-Ш-ШАРҲ бо хати кирили(8 оях) (Сураи 94)Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимА-лам нашраҳ лака садрак. 1. Ва вазаъна ъанка визрак. 2.Ал-лази анқаза заҳрак. 3. Ва рафаъна лака зикрак. 4. Фа инна маъа-л-ъусри юсро. 5. Инна маъа-л-ъусри юсро. 6. Фа иза фарағта фансаб. 7. Ва ила Раббика фарааб. 8. Сураи ШАРҲ Бо хати арабӣ 94|1|بِسمِ اللَّهِ …

Читать полностью......

Сураи ТИН

СУРАТУ-Т-ТИН бо хати кирили(8 ояҳ) (Сураи 95) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимВа-т-тини ва-з-зайтун. 1. Ва тури Синин. 2. Ва ҳаза-л-балади-л-амин. 3. Лақад халақна-л-инсана фи аҳсани тақвим. 4. Сумма рададнаҳу асфала сафилин. 5. Илла-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати фа лаҳум аҷрун ғайру мамнун. 6. Фа ма юказзибука баъду би-д-дин.7. А-лайсаллдхоҳу би Ахками-л-ҳакимин. 8. Сураи ТИН бо …

Читать полностью......

Сураи ЪАЛАҚ

СУРАТУ-Л-ЪАЛАҚ Бо хатти кирили(19 ояҳ) (Сураи 96) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимИқраъ бисми Раббика-л-лази халақ. 1. Халақа-л инсана мин ъалақ. 2. Иқраъ ва Раббука-л-акрам. 3. Ал лази ъаллама би-л-қалам. 4. Ъаллама-л-инсана ма лам яълам. 5. Калла инна-л-инсана лаятғд. 6. Ар рааҳустағна. 7. Инна ила Раббика-р-руҷъа. 8. А-раайта-л-лази янҳа. 9. Ъабдан иза салла. 10. А-раайта …

Читать полностью......

Сураи ҚАДР

СУРАТУ-Л-ҚАДР бо хатти кирили(5 ояҳ) (Сураи 97) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимИнна анзалнаҳу фи лайлати-л-қадр. 1. Ва ма адрока ма лайлату-л-қадр. 2. Лайлату-л-қадри хайру-м-мин алфи шаҳр. 3. Таназзалу-л-малаикату ва-р-руҳу фиҳа би изни Раббиҳим-м мин кулли амр. 4. Саламун ҳия хатта матлаъи-л-фаҷр. 5. Сураи ҚАДР бо хати арабӣ 97|1|بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ إِنّا أَنزَلنٰهُ فى …

Читать полностью......

Сураи БАЙЙИНАҲ

СУРАТУ-Л-БАЙЙИНАҲ бо хатти кирили(8 оях) (Сураи 98) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимЛам якуни-л-лазина кафару мин аҳли-л-китаби ва-л мушрикина мунфаккина ҳатта таъ тияҳуму-л баййинаҳ. 1. Расулу-м миналлоҳи ятлу суҳуфа-м мутаҳҳараҳ 2. Фиҳа кутубун қаййимаҳ. 3. Ва ма тафаррақа-л-лазина уту-л-китаба илла мим баъди ма ҷаатҳуму-л-баййинаҳ. 4. Ва ма умиру илла ли яъбудуллоҳа мухлисина лаҳу-д-дина ҳунафаа ва …

Читать полностью......