Главная / Кори курси ва дипломи

Кори курси ва дипломи

Иборахои феъли дар забонхои англиси ва точики

ИН МАВОД АЗ 43 САХИФА ИБОРАТ АСТ Мундариља Муќаддима …… Боби 1. Маълумоти назариявӣ дар бораи ибораҳои феъли дар забони тоҷикӣ ва англисӣ. Таърихи ибораҳои феъли………Ибораҳои анъанавӣ………….Хелҳои асосии ибораҳо ва вазифаи услубии онҳо……………………. Боби 2. Роҳҳои истифодабарии ибораҳои феъли дар забони тоҷики ва англисӣ. 2.1 Хусусиятҳои грамматикии ибораҳои феъли дар забони тоҷики ва англисӣ…………. 2.2 Воҳидҳои намуди to have a smoke бо мисолҳо……… Хулоса……….. Рўйхати адабиёти истифодашуда………… Иборахои феъли дар …

Читать дальше »

Назарияи мутобикати қонуни дар тарҷума

ИН МАВОД АЗ 53 САХИФА ИБОРАТ АСТ МУНДАРИЉА Муќаддима………… Боби I. Назарияи мутобиќати қонуни ва вазифањои назариявии тарљума … 1.1. Асосњои назариявии таносубњои  (мутобиқати) қонуни … 1.2. Навъҳои тарҷума ва хусусиятњои он аз нигоњи олимон… 1.3. Нақши истилоҳот дар тарҷумаи забони англисӣ ва забони тоҷикӣ…………… Боби II. Модели семантикї-семиотикї дар тарљума ва вижагињои он…… 1.1.Маълумоти мухтасар рољеъ ба шигардҳои тарљума…………… Семантика ва семиотика дар тарљума…………Наќши аломатњои китобатї дар тарљума………… Хулоса……………… …

Читать дальше »

Сохти иборахои субстантиви дар забони англиси ва точики

Кори дипломи дар мавзуи “Сохти ибораҳои субстантивӣ  дар забони англисӣ ва тоҷикӣ”Кори дипломи дар мавзуи “Замони гузаштаи мутлақ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ” Ин мавод аз 49 сахифа иборат аст. Мундариҷа Муқаддим БОБИ 1 БОБИ 2 Хулоса Рўйхати адабиёти илмӣ 14.12.2019 105 KB   1,866 ₽ 1,800 ₽ Заказать

Читать дальше »

Кори курси Мавзуи ибора  ва Иборахои феълии постпозитиви дар тоҷикӣ ва англисӣ

Кори курси дар мавзуи “Ибора  ва Иборахои феълии постпозитиви дар тоҷикӣ ва англисӣ”Ин мавод аз 20 сахифа иборат аст. Мундариҷа Муқаддим БОБИ 1 БОБИ 2 Хулоса Рўйхати адабиёти илмӣ Формат: .docx(word) Ҳаҷми файл: 52кб 380 ₽ 360 ₽ Заказать

Читать дальше »

Феъл ва хусусиятхои грамматикии он хамчун хиссаи нутк дар забони куриёӣ ва точики

Феъл ва хусусиятхои грамматикии он хамчун хиссаи нутк дар забони куриёӣ ва точикиРисолаи хатм дар мавзӯи Феъл ва хусусиятҳои грамматикии он ҳамчун ҳиссаи нутқ дар забони куриёӣ ва тоҷики Ин мавод аз 41 саҳифа иборат аст Мундариҷа Мукаддима Боби I. 1.1. 1.2. Боби II. 2.1. 2. 2 2.3. Хулоса Рўйхати  адабиёт Формат: .docx(word) 2,000 ₽ 1,900 ₽ Заказать

Читать дальше »

Кори курси дар мавзуи “Замони ояндаи мутлак дар забони англиси ва точики”

Кори курси дар мавзуи “Замони ояндаи мутлак дар забони англиси ва точики”Кори курси дар мавзӯи Замони ояндаи мутлак дар забони тоҷики ва англисӣ Ин мавод аз 26 сахифа иборат аст Мундарича Мукаддима Боби 1 Боби2 Хулоса 330 ₽ Заказать

Читать дальше »

Кори курси дар мавзуи “Ҷон Милтон”

Кори курси дар мавзуи “Ҷон Милтон”Муқаддима Зиндагиномаи Ҷон Милтон Мероси адабии Ҷон Милтон а)  Сохт ва мазмуни «Биҳишти аз Даст рафта»-и Ҷон Милтон б)  Образи Одам ва Ҳаво Хулоса Адабиёт Ин мавод аз 18 сахифа иборат аст 400 ₽ 390 ₽ Заказат

Читать дальше »

Рисолаи хатм дар мавзуи “Дараҷаҳои сифат”

Ин мавод аз 38 сахифа иборат аст Рисолаи хатм дар мавзуи “Дараҷаҳои сифат”Мундарича Мукаддима Боби 1. 1.1. 1.2.  Боби 2. 2.1. 2.1. Боби 3. Фехристи адабиёти истифодашуда Ин мавод аз 38 сахифа иборат аст 2,000 ₽ 1,900 ₽ Заказать

Читать дальше »

Кори курси дар мавзуи “Хаёт ва эчодиёти Вилиам Шекспир”

Ин мавод аз 21 сахифа иборат аст Кори курси дар мавзуи  Ҳаёт ва эҷодиёти Вилиам Шекспир Кори курси дар мавзуи “Хаёт ва эчодиёти Вилиам Шекспир”Ин мавод аз 21 сахифа иборат аст Муқаддима Боби 1 Боби 2 Хулоса Руйхати адабиёт 350 ₽ 330 ₽ Заказать

Читать дальше »

Сарчашмаҳои металлҳои вазнин дар обҳои табиӣ

Кори дипломи дар мавзуи Сарчашмаҳои металлҳои вазнин дар обҳои табиӣ Муқаддима Боби 1. Хосиятҳои металлҳои вазнин ва нақши онҳо дар экология Хосиятҳои физикӣ ва химиявӣи металлҳои вазнинБанормадарории таркиби металлҳои вазнин дар об (КҲИ) 1.3 Манбаъҳои ҷоришавии металлҳои вазнин дар обҳои табиӣ Боби 2. Усулҳои тозакунии об аз металлҳои вазнин 2.1.    Усули реагенти 2.2     Электродиализ 2.3     Усули мубодилаи ионҳо 2.4  Таҷҳизотҳои мубодилаи иони Боби 3. Муайян намудани хусусиятҳои сорбсионии катионитҳо 3.1 Усули …

Читать дальше »