Лугати англиси, точики ва русси

Лугати истилохоти грамматики забони англиси

Луғати истилоҳоти грамматики забони англиси артикл – articlesартикли муайянӣ – the definite articleартикли номуайянӣ – the indefinite articleдараҷа – degreeзамон – Tenseзамони гузашта – Past …

Читать дальше »

Истилохоти химияви

Аммиак – спирти навшодир Антабоқ – гомолог Астат – ноустувор Аналитик- таҳлилкунанда Аналитический контроль- назорати таҳлилгарона Ангстрем- воҳиди дарозӣ Антенна- мавҷгир Антиядерный- зиддиҳаставӣ Аппарат- асбоб, …

Читать дальше »

Вожахои иктисоди ва маънохои онхо

1. Иктисод-илмест, рочеъ ба фаъолият ва санъати ташкили хонадори,хочагию хочагидори ва давлатдори аст. 2. Субъектхои иктисоди-фишанге мебошанд, ки бо воситаи онхо вазифа ва максади такрористехсол …

Читать дальше »

Маънохои вожахои ботаники

Автотрофӣ (юнонии худам – ғизо мегирам) – аз моддаҳои ғайриорганикӣ ғизогиранда.Адаптатсия (лотинии мутобиқшавӣ) – мутобиқшавии вазифаҳо ва сохти организмҳо ба шароити зист.Ақида (идея, юнонии idea …

Читать дальше »

Вожаномаи Англиси – Точики дар мавзухои гуногун

1. Оила  (57 калима)2. Сарулибос (40 калима)3. Узвҳои бадани инсон (47 калима)4. Воситаҳои ороишӣ (34 калима)5. Сабзавот ва Меваҷот (44 калима)6.Номгӯи якчанд намуди хӯрокҳо,  Таомҳо, …

Читать дальше »

Some phonetic and grammatical conceptions

SOME PHONETIC AND GRAMMATICAL CONCEPTIONS БАЪЗЕ МАФҲУМҲОИ ФОНЕТИКИЮ ГРАММАТИКӣ Phonetics фонетика фонетика Sound овоз звук Vowel овозҳои садонок гласные звуки Consonant овозҳои ҳамсадо согласные звуки …

Читать дальше »

Abrivation names of international organization

ABRIVATION NAMES OF INTERNATIONAL ORGANIZATION НОМҲОИ ИХТИСОРШУДАИ ТАШКИЛОТҲОИ УМУМИҶАҲОНӣ СОКРАЩЕННЫЕ ИМЕНА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ AAPSO Afro–Asian Peoples solidarity Organization Организация солидарности народов Азии и Африки Ташкилоти …

Читать дальше »

International words / калимахои байналхалки/ международные слова

INTERNATIONAL WORDS / КАЛИМАҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӣ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВА English Tajik Russian aborigines – n. сокини аслӣ, муқимӣ аборигены, коренные жители academician – n. академик академик academy …

Читать дальше »