Фанни Мантик

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Мантик

Хусусиятхои рушду нумуи тахайюл дар зинахои гуногуни синнусол

                             Нақша: 1. Хусусиятҳои рушди тахайюл ва фантазия дар синни томактабӣ ва синни хурди мактабӣ. 2. Хусусиятҳои хаёл ва фантазия дар синни наврасӣ ва зинаи …

Читать дальше »

Зинахои дониши акли, назарияви

                                                                         Накша. Мохияти мафхум. Мохият ва хусусияти мухокима. Тартиби пешниходи хулосабарори.    Мохияти мафхум Тафаккури инъикоси  ашё ва ҳодисаҳои  олами  моддӣ  мебошад. Мафҳум яке …

Читать дальше »

Худшиносии ҷамъиятӣ ва рўҳияи ҷамъиятӣ дар таълимоти Розӣ

     Дар ҳамаи давру замон фикри одамони беҳтарини таърихиро масъалаҳои худшиносӣ, худсозӣ, худбарқароркунӣ, озодӣ, ирода, баробарӣ, адолат, муҳаббат, ҷанг ва сулҳ барин падидаҳои умумиинсонӣ ба …

Читать дальше »

Сарнавишти сулҳ. Ҳиссиёт ва воқеият

Бозтоби воқеаҳои глобалӣ, минтақавӣ ва баъзе протсесҳои диалектикӣ-идомаи мантиқии равандҳои геополитикӣ, ки  дар ҷаҳон рух медиҳанд, ниёз ба таҳлил, муқоиса, мушоҳида, арзёбӣ ва хулосабарории дақиқро …

Читать дальше »