Фанни Маркетинг

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Маркетинг

Нархгузорӣ ва сиёсати нарх

Сиёсати нарх дар типҳои гуногуни бозорҳо. Марҳилаҳои асосии нархгузорӣ. Намудҳои нарх ба маҳсулотҳои нав. Нархгузорӣ ба молҳо ва хизматрасониҳои алакай дар бозормавҷуд буда. Муносибатҳои гуногун ба проблемаи нархгузорӣ. Тағйирёбии нарх. 1. Сиёсати нарх дар типҳои гуногуни бозорҳо. Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ нархгузорӣ бениҳоят ҷараёни мураккаб мебошад. Таърихан нархро харидорон ва …

Читать полностью......

Коркарди молҳо

Мол ва намудҳои асосии таснифи молҳо. Маркаи молҳо ва борҷомаи молҳо. Ассортименти мол ва номенклатураи мол. Коркарди молҳои нав. Мол ва намудҳои асосии таснифи молҳо. Мол – ҳамаи он чизе шуда метавонад, ки эҳтиёҷот ё талаботро қонеъ гардонад ва ба бозор бо мақсади диққат ҷалбкунӣ, харидан, истифода ё истеъмол намудан …

Читать полностью......

Бозори корхонаҳо

1. Бозори молҳои таъиноти саноатӣ. 2. Бозори фурӯшандаҳои мобайнӣ. 3. Бозори муассисаҳои давлатӣ. 1. Бозори молҳои таъиноти саноатӣ. Бозори корхонаҳо гуногун мешавад ва яке аз намуди вай бозори молҳои таъиноти саноатӣ мебошад. Бозори молҳои таъиноти саноатӣ – маҷмӯи шахсон ва ташкилотҳое мебошанд, ки молҳо ва хизматрасониҳоро барои боз истеҳсол кардани …

Читать полностью......

Тадқиқоти бозор ва рафтори истеъмолкунандагон

1. Истеъмолкунанда ва бозори истеъмолӣ. 2. Омӯзиши эҳтиёҷот ва дархостҳои истеъмолкунандагон. 3. Рафтори истеъмолкунандагон дар бозор. 4. Омилҳое, ки ба рафтори харидории истеъмолкунандагон таъсир мерасонанд. 5. Қарори харидор дар бораи харид кардан. 1. Истеъмолкунанда ва бозори истеъмолӣ. Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ истеъмолкунанда шахси аз ҳама муътабар аст, фикри вай қонун …

Читать полностью......

Сегментатсияи бозор

1. Мафҳуми “сегментатсияи бозор”. 2. Сегментатсияи бозор аз рӯи гурӯҳҳои истеъмолкунандагон. 3. Сегментатсияи бозор аз рӯи хусусиятҳои маҳсулотҳо. 4.Сегментатсияи бозор аз рӯи рақибони асосӣ. 1. Мафҳуми “сегментатсияи бозор”. Ҳар роҳбари субъекти хоҷагӣ кушиш мекунад, ки воситаҳои гуногуни баланд бардоштани рақобатпазирии фирмаи худро дар бозор истифода барад ва ҳиссаи худро дар …

Читать полностью......

Тадқиқотҳои маркетингӣ ва ахбороти маркетингӣ

1. Мафҳум ва вазифаҳои тадқиқоти маркетингӣ. 2. Намудҳои тадқиқоти маркетингӣ. 3. Ҷараёни тадқиқотҳои маркетингӣ. 4. Системаи ахбороти маркетингӣ. 1. Мафҳум ва вазифаҳои тадқиқоти маркетингӣ. Мафҳуми маркетинг дар маънои васеъ на танҳо таҳлили бозорро, балки вай комплекси чорабиниҳоро дар соҳаи тадқиқоти фаъолияти савдою фурӯш, оиди омӯзиши ҳамаи омилҳои ба ҷараёни истеҳсолот …

Читать полностью......

Системаи маркетинг ва муҳити маркетингӣ

1.Бозор – унсури базавии системаи маркетингӣ 2.Комплекси маркетинг ҳамчун унсури назораткунандаи системаи маркетинг. 3.Микромуҳити маркетингии фирма. 4.Макромуҳити маркетингии фирма. 1. Бозор – унсури базавии системаи маркетинг. Дар шароитииқтисодиёти бозорӣ ҳамаи фирмаҳо бо бозор кор доранд. Ҳар фирма кушиш менамояд, ки мақсад ва ассортименти молаш барои бозори конкретӣ доимо муҳим бошанд. …

Читать полностью......

Консепсияи маркетинг ва тамоилҳои муосири вай

1. Консепсияи идоракунии маркетинг. 2.Мақсадҳои системаи маркетинг. 3.Паҳншавии системаи маркетинг. 1.Консепсияи идоракунии маркетинг Дар системаи муносибатҳои маркетингӣ маҷмӯи муомилаҳои хосае ҷой доранд, ки дониста дуруст истифода бурдани онҳо самараи фаъолияти бозории аъзоёни ҷамъиятро зиёд менамоянд. Ҳангоме, ки тамоили умумии тараққиёти иқтисодиёт ба ҷидду ҷаҳди тиҷоратӣ, ба истеъмолкунанда ва ҳарчи бештар …

Читать полностью......

Моҳият ва нақши маркетинг дар иқтисодиёти бозорӣ

1.Пайдоиши маркетинг. 2. Моҳияти маркетинг. 3. Методҳо ва намудҳои маркетинг. 4. Мафҳумҳои маркетинг. 5. Аҳамияти омӯзиши маркетинг. 1. Пайдоиши маркетинг. Мо иқтисодиёти бозориро дар мисоли мамлакатҳои мутараққии капиталистӣ меомӯзем, чунки дар ин мамлакатҳо муносибатҳои бозаргонӣ сатҳи баланди тараққиёти худро соҳиб шудаанд. Дар давраи ду садсолаи охир, яъне асрҳои Х1Х ва …

Читать полностью......