Мавзухои точики

Талабот ба муошироти дусти ва рафокат

Талабот ба муошироти дустй ва рафокат    Дар синни наврасй хохиш ва талаботи муносибат бо хамсолон, дустону рафикон ва ба каллективи хамсолон дохил шудан равшан ифода мешавад. Хиссиёти дустй, рафокат дар асоси хавасхои умумй, марок ва якчоя амал кардан инкишоф меёбад.    Тадкикотхо нишон медиханд,ки кисми зиёди наврасон ба мактаб …

Читать полностью......

Шавқу ҳавас ва инкишофи қобилияти наврасон ва хонандагон дар мактабҳои миёна

    Дар чараёни таълиму тарбия ва дар рафти азхуд намудани асосҳои илм ва дар баробари бою ғанӣ гардидану васеъ шудани чахонбинӣ шавку ҳаваси наврасон, пеш аз ҳама ба соҳаҳои гуногуни илм, техника ва санъат ташаккул меёбад.     Ҳисси кунчкобӣ, донишомузӣ, ҳаваси бештар дониста гирифтани олами иҳотакарда,ки ба характери наврасон хос …

Читать полностью......

Хусусиятхои физиологӣ ва психологии наврасон ва хонандагони мактабҳои миёна

      Синну соли наврасии хонандагони синфҳои 5-8 ро дар бар мегирад. Аз ин ҷиҳат таснифоти синнусоли хонандагони 11-12 то 14-15 сола ба ин зинаи синнусоли рост меояд. Ин зинаи синнусоли дар адабиётҳои психологи «давраи гузариш» ва давраи «пойдоргардии ҳаёти инсонй» ба қалам дода мешавад. Гарчанде дар ин синну сол организми …

Читать полностью......

Андешаҳои сарвари давлат перомуни истифодабарии технологияхои муосир аз чониби хонандагон

Чунонки медонед, дар асри бисту як пешрафт ва боигарии кишварҳоро на аз руи шумораи ахолӣ ва захираву сарватҳои табиӣ, балки аз руи қобилияти зеҳнӣ, сатҳи маърифат ва огоҳиву дастрасӣ доштани ахолӣ ба техникаву технологияҳои муосир ва истифодаи самараноки онҳо муайян менамоянд. Дар шароити пешрафти босуръати илму техника бо донишҳои муосири …

Читать полностью......

Андешахо ва захматхои Пешвои миллат дар рушди чахонбинии хонандагон

Дар асоси паёмҳои Роҳбари давлат, дигар суханрониҳо ва дастуру супоришҳое, ки дар иртибот ба тарбияи насли наврас ва ҷавонони кишвар мунтазам дода мешаванд, рушди пайгиронаи соҳаи маориф таъмин гардида, мактаб ва илму маориф, инчунин рушди инсонӣ дар сиёсати кунунии давлату Ҳукумат ба сатҳи масъалаи аввалиндарача бардошта шуд. Ба хотири таъмини …

Читать полностью......

Вахдати миллй пояи сулху субот аст

Сулху вахдат ифтихори миллати сохибдилам, Васфи онхоро намояд, решаи чону дилам . Дар миёни кавмхо пайвастагй моро аз он, Дахр бинмояд ситоиши мардуми барнодилам. Сулху вахдат иборахоеанд, ки хамеша дилчаспу дилнишин ва бо лахни шево садо дода. бевосита шунавандаро ба фикр кардан водор месозанд. Сулх — оштиву фарзонагй, якдигарфахмй ва …

Читать полностью......

Дар бораи иду чашнхое, ки дар моххои порсиён аст. “Наврӯз”

  Чанде аз мунаҷҷимон мегӯянд, ки чун Сулаймон бинни Довуд ангуштарии хешро гум кард, салтанат аз дасти ӯ берун рафт. Вале, пас аз чил рӯз бори дигар ангуштарии худро биёфт ва подшоҳиву фармондеҳӣ бар ӯ баргашт ва мурғон бар даври ӯ гирд омаданд. Эрониён гуфтанд: “Наврӯз омад!” Яъне, рӯзе тоза …

Читать полностью......

Teopeтичecкиe ocнoвы и пpeдпocылки coциaльнoro пapтнepcтвa

Coциaльнoe пapтнepcтвo – этo идeoлoгия, фopмы и мeтoды coглacoвaния пapтнepoв coциaльныx гpyпп для oбecпeчeния иx кoнcтpyктивнoгo взaимoдeйcтвия. Уcтoйчивocть oбщe-cтвeннoй cиcтeмы и эффeктивнocть pынoчнoй экoнoмики зaвиcят пpeждe вceгo oт xapaктepa взaимooтнoшeний пpeдпpинимaтeлeй и paбoтaющиx пo нaймy. Пpoблeмы coциaльнoгo пapтнepcтвa oбычнo paccмaтpивaютcя иcxoдя из пocлeвoeннoгo oпытa cтpaн Зaпaднoй Eвpoпы, ocoбeннo ФPГ. Oднaкo …

Читать полностью......

Омилҳои оламшумул ва абадияти навруз

Дар маҷмуае, ки дар даст доред, маърузаҳои 17 моҳи марти соли 2017 дар Конференсияи илмии бахшида ба ҷашни Соли нави Наврузӣ манзургардонда ҷой дода шудаанд, аз он ҷумла маърузаҳои Ю.Ёқубов «Тасвири ҷашни Навруз дар ёдгориҳои бостон», Т.Н.Зиёзода «;Дилорою оламафрузи, Навруз, имруз!», Т.М.Ғуломов «Рисолати таърихию фарҳангии Навруз», И.Мирзоалиев «Баъзе рукнҳои наврузии …

Читать полностью......

Тарбияи ватанпарастии чавонон: идеология, андешаи милли, баъзе омилхо, афзалиятхои чомеа

Тарбияи ватанпарастии насли наврас яке аз масъалаҳои мушкил ва муҳимтарин ва мубрами ҷомеа ба шумор рафта, муваффақшавӣ ба ҳадафҳои он ба омилҳои зиёд вобаста аст. Дарки онҳо натанҳо вазифаи сохторҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, балки вазифаи ҳар як шаҳрванди ватанпарасти кишвар ҳам мебошад. Роҳу восита ва усулҳои ин кор …

Читать полностью......