Фанни Микро ва макро иқтисод

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Микро ва макро иқтисод

Рушди иқтисодӣ – натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллӣ

1. Мафҳум, шаклҳо ва нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ. 2. Сарчашмаҳо ва омилҳои рушди иқтисодӣ. 3. Тамсилаҳои (моделҳои) мувозинати рушди иқтисодӣ. Моделҳои Е. Домарва Р. Харрод. 4. Танзими давлатии рушди иқтисодӣ. 5. Рушди иқтисодӣ ва экология. 1. Мафҳум, шаклҳо ва нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ Рушди иқтисодӣ яке аз масъалаҳои марказии назарияи муосири иқтисодӣ …

Читать полностью......

Системаи пулӣ – қарзӣ

Бозори сармояи қарзӣ ва қоғазҳои қимматнок 1. Таркиби массаи пул ва андозаи он. 2. Тақозо ва арзаи пул. Бозори пул. Модели IS-LM. 3. Моҳият, вазифа ва шаклҳои қарз. 4. Бонкҳо, намудҳо ва вазифаҳои онҳо. 5. Фоизи қарз ва омилҳои муайянкунандаи дараҷаи қарз. 6. Бозори захираҳои қарзӣ ва инкишофи он. 7. …

Читать полностью......

Танзими давлатии иқтисоди миллӣ ва вазифаҳои он

1. Вазифаҳои иқтисодии давлат. 2. Самтҳои асосии танзими давлатии иқтисодиёт. Вазифаҳои иқтисодии давлат Давлат на танҳо як ҷузъи асосии низоми сиёсӣ, балки ҳамчун субъекти зарурии иқтисодии ҷомеа низ ба ҳисоб меравад. Хусусияти фарқкунандаи давлат ҳамчун субъекти иқтисодӣ аз он иборат аст, ки барои фаъолияти худ ягон ҷавобгарии иқтисодиро бар дӯш …

Читать полностью......

Системаи асъорӣ – молиявии байналхалқӣ

1. Мафҳуми асъор, бозори асъор ва принсипҳои ташкили он. 2. Қурби асъор ва таҳавулоти системаи он. Баланси пардохт. 3. Шаклҳои байналхалқии ҳисоббаробаркунии асъори миллӣ. 1. Мафҳуми асъор, бозори асъор ва принсипҳои ташкили он. Муносибатҳои байналхалқии асъорӣ, яке аз шаклҳои асосии муносибатҳои байналхалқии иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд. Муносибатҳои асъорӣ гуфта, чунин …

Читать полностью......

Таваррум ва чораҳои зидди он

1. Моҳият, сабабҳо ва шаклҳои таваррум. 2. Оқибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии таваррум. Каҷхатаи Филлипс. 3. Сиёсати давлатии зидди таваррум. 4. Хусусияти зуҳуроти инфлятсия дар ҶТ. 1. Моҳият, сабабҳо ва шаклҳои таваррум Таваррум гуфта, номувофиқ будани тақозою арзаи пул ва дигар таносубҳои иқтисодиро меноманд, ки дар афзоиши нархҳо намудор мешавад. Дар амалияи ҷамъиятӣ …

Читать полностью......

Мақсад ва воситаҳои сиёсати макроиқтисодӣ

макроиқтисод ҳамчун қисми назарияи иқтисодӣ. Мувозинати иқтисодии фаъолияти иқтисоди миллӣ. Таносубҳои иқтисодӣ. Тавсифи нишондиҳандаҳои макроиктисодӣ. Усулҳои ҳисоби маҷмӯи маҳсулоти миллӣ (МММ). Сарвати миллӣ ва таркиби он. макроиқтисод ҳамчун қисми назарияи иқтисодӣ. Мафҳуми «иқтисоди миллӣ» яке аз фаҳмишҳои марказии назарияи макроиқтисод ба ҳисоб меравад. Ин мафҳумро бори аввал олими амрикоӣ Василий …

Читать полностью......

Иқтисоди ҷаҳон ва муносибатҳои байналҳалки иктисоди

1. Марҳилаҳои ташаккул ва хусусиятҳои асосии хоҷагии ҷаҳонӣ. 2. Савдои ҷаҳони: намудҳо ва таркиби он. Баланси пардохт. 3. Бозори ҷаҳони ва проблемаҳои ҳамроҳшавии ҶТ ба он. 4. Муҳоҷирати байналхалқии қувваи коргарӣ ва содироти сармоя. 5. Ҳамгироии байналхалқии иқтисодӣ ва шаклҳои зуҳуроти он. 1. Марҳилаҳои ташаккул ва хусусиятҳои асосии хоҷагии ҷаҳонӣ. …

Читать полностью......

Маҷмӯи даромадҳои аҳолӣ ва сиёсати иҷтимоии давлат

1. Даромади аҳолӣ ва сарчашмаҳои он. Даромади номиналӣ ва ҳақиқӣ. 2. Сатҳи зиндагии аҳолӣ ва омилҳои ба он таъсиркунанда. 3. Камбизоатӣ: сабабҳо ва шаклҳои он. 4. Тақсими даромадҳои аҳоли. Каҷхатаи Лоренс 5. Системаи ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҶТ. 1. Даромади аҳолӣ ва сарчашмаҳои он. Даромади номиналӣ ва …

Читать полностью......

Инкишофи даврагии иқтисодиёт ва буҳронҳои иқтисодӣ

1. Даврагӣ шакли умумии ҷараёни инкишофи иқтисодиёт. Моҳият ва нишондиҳандаҳои асосии номувозинатии макроиқтисодӣ. 2. Даври саноати ва марҳилаҳои он. 3. Сабабҳо, намудҳо ва оқибатҳои буҳрони иқтисодӣ. 1. Даврагӣ шакли умумии ҷараёни инкишофи иқтисодиёт. Моҳият ва нишондиҳандаҳои асосии номувозинатии макроиқтисодӣ. Таҷрибаи ҷаҳонӣ ва назарияи иқтисодӣ исбот намудаанд, ки инкишофи иқтисодии ҳама …

Читать полностью......

Бекори: моҳият, намудҳо, сабабҳо ва оқибатҳои иҷтимоӣ – иқтисодии он

Моҳияти бекорӣ. Намудҳо ва нишондиҳандаҳои он. Сабабҳои бекорӣ. Сатҳи бекории табиӣ ва шуғли пурраи аҳолӣ. 3. Оқибатҳои иҷтимоӣ – иқтисодии бекорӣ. Таъмини бехатарии иқтисодии меҳнаткашон ва таъмини шуғли пурраи аҳолӣ. Мафҳуми нав: Бекорӣ. Бекории фриктсионӣ, таркибӣ, даврӣ, ниҳонӣ ва институтсионӣ. Сохти бекорӣ. Меъёри табиӣ бекорӣ. Қонуни Оукен. Шуғли аҳолӣ. Шуғли …

Читать полностью......