Фанни Микро ва макро иқтисод

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Микро ва макро иқтисод

Ташаккули сармояи соҳибкорӣ

1.Тавсифи гуногуни сармоя аз нигохи мактабњои мухталифи иктисодӣ. 2. Бозорӣ сармоя, объект ва субъекти он. 3. Сарчашмаҳои ташаккули сармояи соҳибкорӣ. 4. Гирдгардиши захираҳои маблағгузории корхона. Фондҳои асосӣ ва гардон. 5. Нишондиҳандаҳои самаранок истифода бурдани сармояи асосӣ ва гардон. 1.Тавсифи гуногуни сармоя аз нигохи мактабњои мухталифи иктисодӣ. Оиди фањмиш ва муайян …

Читать полностью......

Худтанзимшавии низоми иктисодӣ ва таъмини мувозинати (баробарвазнии) бозор

Назария умумӣ ва моделхои баробарвазнии иктисодӣ. Худтанзимкунии бевосита бо баробарвазнӣ алокаманд мебошад. Холати баробарвазнии иктисоди бо он таснифот карда мешавад, ки яке аз намояндагони иктисоди бо ёрии воситахое, ки дорад ба дигаргунии он шавкманд нест. Иктисодчии итолиёяви В Парето(1848-1923с) принсипи окилонаро ба миёновард, ки мувофики он боигарии максимали(холати хуби зист) …

Читать полностью......

Хароҷотҳои истеҳсолот ва даромади иқтисодӣ

Хароҷотҳо ва даромад: муносибати иқтисодӣ ва муҳосибӣ.Хароҷотҳои кутоҳмуддати фирма: шакҳо, динамика ва алоқамандӣ.Функсияи хароҷотҳо дар муҳлати дурудароз.Изокоста: баробарвазнии соҳибкор. Хароҷотҳо ва даромад: муносибати иқтисодӣ ва муҳосибӣ. Хароҷотҳои истеҳсолот –  ин хароҷотҳо ба истеҳсоли маҳсулот мебошанд.  Иқтисодчӣ ва муҳосиб онҳоро ба таври гуногун ҳисобу китоб менамоянд. Муҳосиб хароҷотҳоро ҳамчун қарзҳои ҳақиқии …

Читать полностью......

Омилҳо ва шароитҳои тағирёбии ҳосилнокии меҳнат

Ҳосилнокии меҳнат дар зери таъсири омилҳои гуногун доимо дар тағайюр аст. Агар баъзе аз ин омилҳо ба болоравии ҳосилнокии меҳнат мусоидат намоянд, баъзеи дигар баръакс, боиси паст шудани он мегарданд. Ғайр аз ин бо динамика ва тағирёбии ҳосилнокии меҳнат шароитҳо низ таъсири худро мерасонанд. Одатан, шароитҳо ё таъсири ин ё …

Читать полностью......

Усулҳои чен кардани ҳосилнокии меҳнат

         Ченкунии ҳосилнокии меҳнат яке аз мушкилоти ниҳоят мураккаб ва печ дар печи иқтисодӣ бо шумор меравад. Дар амал усулҳои гуногуни чен кардани ҷараёни пасту болоравии ҳосилнокии меҳнат истифода бурда мешаванд. Истифодабарии ин ё он усул вобаста аст, аз он сатҳи ҳосилнокии меҳнате, ки чен карда мешавад ва аз он …

Читать полностью......

Мазмун, моҳият ва аҳамияти ҳосилнокии меҳнат

Ҳосилнокии меҳнат яке аз мушкилоти умдатарини илмҳои иқтисодӣ мебошад, ки тақрибан аз давраҳои мерканталистон боз диққати олимонро ба худ ҷалб карда меояд. Асосҳои омӯзиши ҳосилнокии меҳнатро олимон А.Смит ва Д.Рикардо поягузорӣ кардаанд. Баъдтар ссҳ К.Маркс ва Ф.Энгельс назарияи ҳосилнокии меҳнатро бештар такомул дода истода онро асоси пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ ва …

Читать полностью......

Нархи замин

Замин хамчун омили истехсоли характери моли дорад,  он фурухта  ва харида мешавад, нархи  он дар бозор аз талабот ба он вобаста аст. Аммо то пайдоиш дар бозор  воситаи истехсоли он бахои иктисодии «аввала»-ро намуди кадастрии заминро дорад. Кадастри замини – ин мачмуй маълумотхо оиди замин мебошад.                 Баходихии сифатноки замин …

Читать полностью......

Назарияи Рента

           Рентаи замин: Мохият,намуд (шакл).  Мохияти рентаи замин аз хусусиятхо ё сифатхои замин чун манбаъхои (сарчашмахои) иктисоди ва муносибатхои истифодабарии замин вобастаги дорад.Замин- воситаи бехтарини истехсолот мебошад:Он микдоран махдуд аст,аз нав ба вучудории он ба таври сунъи номумкин аст;китъахои заминро аз руи махсулотдори фарк мекунанд,яъне кувваи истехсолии табии гуногун доранд. …

Читать полностью......

Моликият ва моделҳои ташаккули системаҳои иқтисодӣ

Нақша Моликият ҳамчун зуҳуроти иқтисодӣ.Гуногуншаклии моликият ва таснифоти он.Нақши ғайридавлатисозӣ ва хусусигардонӣ дар ташаккули гуногуншаклии моликият. Моликият ҳамчун зуҳуроти иқтисодӣ. Дар зиндагии рузмарра таҳти мафҳуми моликият таалуқ доштани ин ё он мавод ба шахсони муайян дар назар дошта мешаванд. Ин маънои онро дорад ҳар як  инсон ҳамчун моликиятдор амволи ба …

Читать полностью......

Назарияи фоида ва Тақсими натиҷаҳои истеҳсолот

Назарияи фоида. Тақсими натиҷаҳои истеҳсолот, фоидаи иқтисодӣ, даромади соҳибкорӣ, музди кор ва фоиз. 1. Шарҳи фоида аз нигоҳи мактабҳои гуногуни иқтисодӣ. 2. Фоида ва омилҳои муайянкунандаи андозаи он. 3. Шароитҳои ба дастовардани фоидаи максималӣ. 4. Даромад ва шаклҳои он. 5. Моҳият, шаклҳо ва системаҳои музди кор. 6. Назарияи фоиз ва …

Читать полностью......