Главная / Фанни Микро ва макро иқтисод

Фанни Микро ва макро иқтисод

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Микро ва макро иқтисод

Проблемахои карздории мамлакатхои сусттараккикардаи чахон ва танзимдарории онхо

Назарияи проблемахои карзи беруниа 4 зиннаи тараккиётро аз сар гузаронидааст. Дар зиннаи аввал солхои 70-ум, чунин мехисобиданд, ки дар давлатхои тараккикарда амонатхои ба дарачаи кофи чамъ карда шудаанд, ки ба мамлакатхои ру ба таракки онхоро саморанок гардиш намоянд. Ин давлатхо гарчанде, ки баланси дефисити амалиётхои чориро аз сар мегузарониданд, тавонистанд …

Читать дальше »

Механизми карздихии байнидавлати

Дар карздихии байнидавлати накши мухимро созишнома оиди карз мебозад. Вобаста ба конунгузории милли, мафхумхои гуногуни он истифода бурда мешавад – карз, созишнома оиди кушодани карз, шартномаи карзи. Яке аз тарафхо дар созишхои савдои хоричи то амали гардидани молсупори пардохти авансиро бояд пардозад. Дигар имконият пешниходи кафолати бонки ба хисоб меравад. …

Читать дальше »

Карз, хамчун харакати сармояи карзи

Карзи байнидавлати дар худ харакати сармояи карзиро дар сатхи муносибатхои байналхалкии иктисоди тачассум менамояд, ки бо пешниходи захирахои моли ва арзи бо шартхои баргардони, мухлатноки ва пардохти фоиз, дар шакли фоиз гирифтани даромад аз заемхо, карзхои тичорати депозитхо ва гайрахо алокаманд аст. Карзи байнидавлати яке аз шаклхои кадимтарини муносибатхои иктисодии …

Читать дальше »

БОЗОРИ КОҒАЗҲОИ ҚИММАТНОК. БИРЖАҲО

1.1 Биржа, моњият ва шартњои амалиёти бозорї Мо бештар рафти таърихи пайдо шудани пулхою пулхои когазиро ба таври мухтасар баён карда будем. Албатта, шаклу намуди авалю пештари онхо пулхои когази, ухдадорихои карзи,векселхо, аксияхо (хуччатхои саххомия), облигатсия, заёмхо (вомбаргхо), лотореяхо, купонхо, чекхо, чиптахо ва монанди инхо мебошад. Пеш аз хама таии …

Читать дальше »

Истеҳсолот

Накша: Шаклҳои асосии хоҷаги (истеҳсолот) Моҳияти низомҳои иқтисоди марҳилаҳои асосии тараққиёт Иқтисоди бозори Иқтисодиёти маъмури-фармонфармои Иқтисодиёти омехта АДАБИЁТ 1. Абдусамадов Г. С. Переход к рынку: социалҳнқе аспектқ. – Душанбе, 1996. 2. Исоматов Бобокалон. Асосхои назарияи иктисод. Душанбе. «Паёми ошно», Кисми 1. 2001. 3. Курс экономической теории. Под. общ. ред. проф. …

Читать дальше »

Моликият

1. Моликият ҳамчун ифодаёбии алоқаҳои иқтисодӣ ва вобастагиҳо. 2. Таркиби иқтисодии категорияи моликият. 3. Шаклҳои моликият ва шаклҳои хоҷагидорӣ. 4. Ғайридавлатигардонӣ ва хусусигардонии моликият. 5. Тавсифи низомҳои иқтисодӣ. 1. Моликият ҳамчун ифодаёбии алоқаҳои иқтисодӣ ва вобастагиҳо. Мафҳуми моликият дар илм ва ҳаёт дар тӯли садсолаҳои зиёд, то ҳатто ҳазорсолаҳо таъсис …

Читать дальше »

Баҳсҳои меҳнатӣ

  1.Мафҳуми баҳсҳои меҳнатӣ ва намудҳои онҳо 2. Баҳсҳои фардии меҳнатӣ. 3. Баҳсҳои меҳнатии коллективӣ § 1.Мафҳуми баҳсҳои меҳнатӣ ва намудҳои онҳо. Баҳсҳои меҳнатии фардӣ зиддиятҳои танзимнашудаи байни корфармо ва корманд дар масъалаҳои татбиқи қонунҳо ва дигар санади меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат, шароити меҳнат мебошад, ки дар шартномаи …

Читать дальше »

Хароҷоти соҳаҳои иқтисоди

Соҳаи иҷтимоӣ яке аз бахшҳои афзалиятноки Буҷети давлатӣ баҳисоб рафта, маблағгузории ин соҳа ҳамасола аз ҳисоби Буҷети давлатӣ афзоиш ёфта истодааст. Ҳаҷми умумии маблағҳои барои соҳаи иҷтимоӣ пешбинигардида, дар соли 2010-ум 2747,5 млн.сомониро ташкил медихад, ки он ба 11,2 фоизи ММД баробар буда, 40,5 фоизи ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатиро …

Читать дальше »

Хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ

  Соҳаи иҷтимоӣ яке аз бахшҳои афзалиятноки Буҷети давлатӣ баҳисоб рафта, маблағгузории ин соҳа ҳамасола аз ҳисоби Буҷети давлатӣ афзоиш ёфта истодааст. Ҳаҷми умумии маблағҳои барои соҳаи иҷтимоӣ пешбинигардида, дар соли 2010-ум 2747,5 млн.сомониро ташкил медихад, ки он ба 11,2 фоизи ММД баробар буда, 40,5 фоизи ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети …

Читать дальше »

Хароҷоти давлатӣ дар давраи миёнамӯҳлат

Сиёсати истифодабарии маблағҳои буҷетӣ дар давраи миёнамӯҳлат Сиёсати хароҷоти Буҷети давлатӣ дар давраи миёнамӯхлат вобаста ба афзалиятҳое, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегӣ муайянгардида, аз ҷумла дар Сратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то 2015, Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2012, Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ барои солҳои 2009-2018, …

Читать дальше »