Фанни Молия

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Молия

 • Ислоҳоти низоми пардохти музди меҳнат дар шароити бозор

  Азнавсозиҳои иқтисодие, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ дар мамлакат мегузаранд, ба муносибатҳои махсуси иҷтимоӣ — меҳнатӣ оварда истодаанд. Аз як тараф, дар сатҳи давлатӣ идора ва назорати музди меҳнат гузаронида намешавад, чунки назорат ва ташкили он ба корхонаҳо вогузор шудааст, аз дигар тараф, танзими маҳаки бозории музди меҳнат ҳоло пурра…

  Подробнее »
 • Мотиватсия ҳамчун асоси методологии ҳавасмандкунии меҳнат

           Дар замони ҳозираи хоҷагидории бозорӣ музди меҳнат ҳамчун асос ва шакли рушдёфтаи ҳавасмандии моддӣ ба натиҷаҳои меҳнат бо назардошти қонунҳои арзиш, арза ва тақозо баромад мекунад. Музди меҳнат вазифаи муҳими иқтисодиро: такрористеҳсолӣ ва ҳавасмандиро иҷро мекунад. Азбаски музди меҳнат сарчашмаи асосии даромади кормандон ба ҳисоб меравад, бинобар ин вай…

  Подробнее »
 • Ташакулёби ва пардохти музди меҳнат

           Музди меҳнат яке аз категорияҳои муракаби иқтисодӣ шуморида мешавад, ки ҳамчун муайянкунандаи асосӣ ва муҳимтарини муносибатҳои иҷтимоӣ меҳнатии шаҳрвандон баромад мекунанд. Зеро маҳз музди меҳнат элементи муҳимтарини даромади ҳар як шаҳрванде мебошад, ки иқтидори меҳнатии худро дар як давраи муайян дар амал ҷорӣ намудааст. Дар робита бо ин музди…

  Подробнее »
 • Мафҳуми асосӣ ва элементҳои баҳогузории меҳнат ва омилҳои муаянкунандаи он

  Илми иқтисодӣ ва амалияи хоҷагидорӣ тасдиқ кардааст, ки сарчашмаи асосии боигарии миллӣ меҳнатӣ зинда ба ҳисоб меравад. Ҷамъи маҳсули меҳнат ва арзиши нав дар давоми сол даромади миллиро ташкил мекунад, ки аз он ҳамаи табақаҳои ҷамъият ҳиссаи худро ҳамчун даромад мегиранд: музди меҳнатро коргарони кироя, фоизро – соҳибони сармоя, рентаро…

  Подробнее »
 • Асосҳои назариявии меҳнат ва баҳогузории он дар шароити муосир

  Мафҳум, моҳият ва таснифоти меҳнат Меҳнат – ин фаъолиятест, ки ба инкишофи инсон ва таҳаввул додани захираҳои табиӣ ба неъматҳои моддӣ, маънавӣ ва зеҳнӣ равона карда шудааст. Чунин фаъолият метавонад ҳам ба таври маҷбурӣ  (маъмурӣ, иқтисодӣ) ва ҳам ба майли худ ва ҳам бо ину он амалӣ карда шавад.[1] Доир…

  Подробнее »
 • Ҳисобгирии дороиҳо (актив)

  Мақсад ва принсипҳои  ҳисобдории воситаҳои пулӣ.  Ахборот дар бораи ҳолат ва ҳаракати воситаҳои пулӣ барои муайян намудани талаботи ҳадди ақалли воситаҳои пулӣ миллй ва арзи хоричӣ, таҳлили бозоргирии ширкат зарур аст. Воситаҳои пулӣ қисми аз ҳама зудҳаракати воситаҳои гардони корхона мебошад. Аз рӯи сарфи онҳо бонк ва худи корхона наэорати…

  Подробнее »
 • Асосҳои таълимоти (консептуалӣ) тайёр ва пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ

  Мақсади гузаронидани ҳисоботи молиявӣ; Консепсия аз калимаи  лотинии conception гирифта шуда маънояш система, ақидаҳо ва ё фаҳмиши ягон ҳодиса ва ҷараёнро меомӯзад. Консепсияи ҳисоботи молиявӣ – ин назарияи асосии баҳисобгирии муҳосибӣ ва таҳияи ҳисоботи молиявӣ ба шумор меравад. Мутобиқи СБҲМ мақсади ҳисоботи молиявиро пешниҳоди маълумот нисбати вазъи молиявӣ, натиҷаҳои фаъолияти…

  Подробнее »
 • Малумоти умуми оиди шӯрои стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ

  Ташкили фаъолияти Шӯрои стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ          Шӯрои стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ — ин ташкилоти ғайритиҷорати мустақил, ки бо максади ноил гаштан барои умуми гардиши принсипҳои ҳисобдори, ҳангоми тайёр кардани хисоботи молиявӣ аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ дар тамоми дунё мебошад. ШСБҲМ соли 1973 дар натиҷаи ба қарори…

  Подробнее »
 • Тавсифи умумӣ, тамоюли тараққиёт ва ташкилкунии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ)

  Тавсифи умумӣ, тамоюли  тараққиёт СБҲМ Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) — илмест, ки системаҳои ҳисобдории муҳосиботиро дар мамлакатҳои гуногун методологияи ҳисобдорӣ ва ҳисоботро дар асоси консепсияи ягонаи СБҲМ тадқиқоти таснифотӣ гузаронида, масъалаҳои трансформатсияи ҳисоботи молиявии корхонаҳо ва ислоҳоти ҳисобдории муҳосибавии корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба мақсади таъмини талаботи шаффофияти ҳисоботи молиявӣ…

  Подробнее »
 • Асосхои сармоягузории кифи

  Таҷрибаҳои ҷаҳони нишон медиҳад, ки бозори фонди дар зери мафҳуми сармоягузори кифӣ фаҳмида мешавад, як навъи маҷмӯи қоғази қимматнок, ба шахсони ҳуқуқи ва воқеи таълуқ дошта баромад менамояд ҳамчун объекти яклухти вобаста. Маънои онро дорад, ки чӣ дар назди ташаккули кифӣ ва тағирёбии ояндаи таркиби ӯ ва сохти менеҷери-идоракуни-хавф даромад.…

  Подробнее »