Фанни Психология

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Психология

Асосҳои психологии муошират

                                                  Нақша: Тавсифи психологии муошират ва қонуниятҳои зуҳуроти он.Муошират ҳамчун воситаи мубодилаи афкор.Муошират ҳамчун воситаи таъсиррасонӣ.Рушду нумӯи муошират дар синни томактабӣ ва давраи мактабхонӣ. Интихоби …

Читать дальше »

Таснифот ва тавсифи психологии намудхои мизоҷ

                             Нақша: 1.Таълимоти И.М.Сеченов ва И.П.Павлов дар бораи типҳои фаъолияти олиии асаб. 2.Маълумот дар бораи ташкилёбии асоси физиологии мизоҷ. 3.Тағйирёбанда будани мизоҷ. Ҳанӯз ҳам дар …

Читать дальше »

Ташаккули шахсият дар давраҳои гуногуни синнусолӣ

. Ташаккули шахсият дар синни томактабӣ . Ташаккули шахсият дар  синни хурди мактабӣ Дар синни томактабӣ элементҳои хислатҳои шахсияти бачагон дар рафти муоширати байниҳамии падару …

Читать дальше »

Эхсос

                                                       Нақша: Мафҳуми умумӣ дар бораи эҳсос.Намудҳои эҳсос.Тараққиёти эҳсоси мактаббачаи хурдсол. Шумо дар саёҳати туристӣ мебошед. Саҳарии барвақт дар хайма, дар марѓзори соҳили кӯли калон …

Читать дальше »

Хусусиятҳои тараққиёт ва тарбияи қобилияти бачагону хонандагон дар давраҳои гуногуни синнусолӣ

                             Нақша: 1.Хусусиятҳои зуҳуроти нишонаҳои истеъдод ва рушди қобилият дар зинаи синни томактабӣ. 2.Нақши оила ва мактаб дар рушди қобилияти мактаббачагони хурдсол. 3.Хусусиятҳои рушди қобилияту …

Читать дальше »

Хусусиятхои рушду нумуи тафаккур дар зинахои тараккиёти синнусоли

                             Нақша: 1.Хусусиятҳои тафаккури кӯдакони синни томактабӣ. 2. Хусуситҳои рушди тафаккур дар зинаи синни хурди мактабӣ. 3. Баъзе хусусиятҳои рушду нумӯи тафаккур дар зинаи наврасӣ …

Читать дальше »

Методология ва методикаи ташкил ва гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологи

Фаҳмиши методология ва методика. Методология ва методикаи (тарзу усули) ташкил ва гузаронидани тодқиқотҳои сотсиологи. Дар сарчашмаҳои гуногун дар бораи фаҳмиши дурусти илмии мафҳумҳои методика методология …

Читать дальше »

Сотсиология дар ҷомеаи сармоядори

Ба миён омадани сохти наву тозаи ҷомеаю ҷомеадории буржуазӣ ҳодисаи тасодуфӣ набуда, натиҷаи тараққиёти тарзи истеҳсолоти ҷомеаҳои пешин, алалхусус давлатдории феодалӣ ба ҳисоб мерафт. Заминаҳои …

Читать дальше »