Фанни Психология

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Психология

 • Асосҳои психологии муошират

                                                    Нақша: Тавсифи психологии муошират ва қонуниятҳои зуҳуроти он.Муошират ҳамчун воситаи мубодилаи афкор.Муошират ҳамчун воситаи таъсиррасонӣ.Рушду нумӯи муошират дар синни томактабӣ ва давраи мактабхонӣ. Интихоби тарзҳои дурусти бо дигарон барқарор намуда тавонистани алоқаҳои байниҳамӣ, муошират номида мешавад. Муошират аз талабот, хоҳиш, шавқу ҳавас барои дарки ин ё он маълумот ва…

  Подробнее »
 • Намудхои фаъолият

  Фаъолият. Маҷмӯи амалҳои бошуурона ва ваҷҳҳои водорсозандае, ки одамро барои қонеъ гардонидани талабот ва шавқу ҳаваси маърифатӣ ба ягон тараф равона месозанд, фаъолият номида мешавад. Дар адабиёти психологӣ аз рӯи мазмун, сохт ва таркиб фаъолият ба се гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: фаъолияти таълимӣ, меҳнатӣ ва бозӣ. Ҳамаи навъҳои фаъолият барои…

  Подробнее »
 • Таснифот ва тавсифи психологии намудхои мизоҷ

                               Нақша: 1.Таълимоти И.М.Сеченов ва И.П.Павлов дар бораи типҳои фаъолияти олиии асаб. 2.Маълумот дар бораи ташкилёбии асоси физиологии мизоҷ. 3.Тағйирёбанда будани мизоҷ. Ҳанӯз ҳам дар таърихи  психология олимон мизоҷро ба чор шакл (тип) ҷудо карда буданд, ки дар заминаи чор тип мизоҷ навъҳои зерини он ба монанди: мизоҷи  сангвиникӣ, холерикӣ,…

  Подробнее »
 • Ташаккули шахсият дар давраҳои гуногуни синнусолӣ

  . Ташаккули шахсият дар синни томактабӣ . Ташаккули шахсият дар  синни хурди мактабӣ Дар синни томактабӣ элементҳои хислатҳои шахсияти бачагон дар рафти муоширати байниҳамии падару модарон, мураббияҳо ташаккул меёбад. Масалан дар  давраи аз таваллуд то яксолагӣ шахсияти бачагон дар зери таъсири муносибатҳои оилавӣ шакл мегирад. Аз як тараф модар ҳамеша…

  Подробнее »
 • Шаклхои хиссиёт

  Нақша: 1.Маълумот дар бораи рағбат ва кайфия. 2. Мафҳуми аффект ва стрес. 3.Тавсифи психологии депрессия ва фрустратсия. Давомнокии ҳиссиёт ва ҳолатҳои рӯҳии одам,пеш аз ҳама ба таъсири қувваи ашёҳо ва ҳодисаҳои олами воқеӣ, пурзӯр ва суст,  шиддатнок ва мӯътадил будани онҳо вобаста аст. Зеро аз таъсири пурзӯри ҳиссиёти мусбату манфии…

  Подробнее »
 • Эхсос

                                                         Нақша: Мафҳуми умумӣ дар бораи эҳсос.Намудҳои эҳсос.Тараққиёти эҳсоси мактаббачаи хурдсол. Шумо дар саёҳати туристӣ мебошед. Саҳарии барвақт дар хайма, дар марѓзори соҳили кӯли калон бедор мешавед. Шуоъҳои офтоб аз сӯрохиҳои хайма мегузаранд, садои ҷангал, овози паррандаҳо таровати рӯҳбахши пагоҳии тобистонро ҳис мекунед, ҳаво бо бӯи ҷангал, об ва алафҳои…

  Подробнее »
 • Хусусиятҳои тараққиёт ва тарбияи қобилияти бачагону хонандагон дар давраҳои гуногуни синнусолӣ

                               Нақша: 1.Хусусиятҳои зуҳуроти нишонаҳои истеъдод ва рушди қобилият дар зинаи синни томактабӣ. 2.Нақши оила ва мактаб дар рушди қобилияти мактаббачагони хурдсол. 3.Хусусиятҳои рушди қобилияту истеъдод дар синни наврасӣ ва давраи камолот. Дар соҳаи психиология муайян карда шудааст, ки қобилияти бачагон ва хонандагон дар заминаи аломатҳои модарзодии истеъдод ва дар…

  Подробнее »
 • Хусусиятхои рушду нумуи тафаккур дар зинахои тараккиёти синнусоли

                               Нақша: 1.Хусусиятҳои тафаккури кӯдакони синни томактабӣ. 2. Хусуситҳои рушди тафаккур дар зинаи синни хурди мактабӣ. 3. Баъзе хусусиятҳои рушду нумӯи тафаккур дар зинаи наврасӣ ва давраи камолот. Фарзанди инсон ҳамчун мавҷудоти биологӣ ба дунё меояд, дорои тафаккур нест ва худ ҳоло фикр намекунад.Барои он ки кӯдак фикр кунад ва…

  Подробнее »
 • Методология ва методикаи ташкил ва гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологи

  Фаҳмиши методология ва методика. Методология ва методикаи (тарзу усули) ташкил ва гузаронидани тодқиқотҳои сотсиологи. Дар сарчашмаҳои гуногун дар бораи фаҳмиши дурусти илмии мафҳумҳои методика методология оварда шудаанд. Сарфи назар аз он ки тарзи баёни фикрҳои олимони дар ин бора ҳарф зада якхела набошанд ҳам, амалу хулосагирии ниҳоии онҳо қариб, ки…

  Подробнее »
 • Сотсиология дар ҷомеаи сармоядори

  Ба миён омадани сохти наву тозаи ҷомеаю ҷомеадории буржуазӣ ҳодисаи тасодуфӣ набуда, натиҷаи тараққиёти тарзи истеҳсолоти ҷомеаҳои пешин, алалхусус давлатдории феодалӣ ба ҳисоб мерафт. Заминаҳои истеҳсолӣ, моддӣ, маънавӣ, ахлоқию фарҳангӣ ва илмию техникии онро феодализм ба по гузошт. Кашфиётҳои пай дар паи илмҳои табиатшиносӣ, ба рушуду тараққиёти тарзи истеҳсолот, ҳаёти…

  Подробнее »