Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тести бо чавобхояшон аз тамоми фаннхо бо забони точики, русси ва англиси

Тести информатика

       @1. Информатсия ин: $A) Калимаи аз лотинии informatio сарчашма гирифта, маънои маънидодкуни, фаҳмондадиҳи, баёнкуни, хабардоркуни ва ғайраро дорад; $B) Калимаи араби буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот», «иттилоот»-ро дорад; $C) Калимаи англиси буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот»-ро дорад; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобхо нодуруст. @2. Барандаи иттилоот ин:  …

Читать далее

Тестхои менечмент

@1.Менеҷмент –ин:  $A) намуди фаъолиятест, ки мақсади асосии он ба даст овардани фоида ва қонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор аст; $B)  фаъолияти иктисодиест, ки бо воситаи он дар корхонаву ташкилотҳо ҳаҷми истехсоли мол ба накша гирифта мешавад; $C)   зерсохтори корхона мебошад, ки фаъолияти он нақшагирии фаъолияти иктисодии хоричии корхона …

Читать далее

Саволхои менечменти стратеги ва иновациони

@1. Мақсади асосии таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФ$A)                 иборат аст – аз: $A)  коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; $B)       иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; $C)            нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд. $E)                 исботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; @2. Намудҳои лоиҳаҳои илмиро номбар кунед: $A)                 ташаббусӣ; нашриётӣ, ташкили корҳои экспидитсионӣ; $B)                     лоиҳаҳои инкишофи базаи …

Читать далее

Саволҳои тестӣ аз фанни «Идоракунии муноқиша»

@1. Намудҳои асосии ихтилоф. $A) ихтилофи байналхалқӣ; $B) ихтилофи байнигурӯҳӣ; $C) ихтилофи дохилиташкилӣ;                                                                                                                   $D) ҳаммаи намудҳо дуруст; $E) ҳаммаи намудҳо нодуруст;  @2. Дар психологяи иҷтимоӣ чанд усули ба инсон таъсиррасон вуҷуд дорад. $A) панҷто; $B) ёздаҳто; $C) дувоздаҳто; $D) нуҳто; $E) ҳафто; @3. Водорсозандаи инсон ба амалиёт – ин. $A) …

Читать далее

Тест аз фанни менечменти стратеги

 @1. Аз ҷониби фармондеҳи ҳарбии Чин Сун-Изи оид ба стратегия китобе навишта шуда буд, ки он чи ном дошт: $А) «Санъати стратегии ҳарбӣ»; $B) «Санъати консепсияи стратегӣ»; $C) «Санъати стратегӣ»; $D) «Менечменти стратегӣ» ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                      @2. Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бори аввал кадом сол истифода …

Читать далее

Савохои маркетинги суғуртави бо чавобхояш

@1. Аввалин бор мафҳуми суғуртаро кадом давлат истифода бурд $A) англия; $B) дания; $C)португалия; $D)италия; $E)франция; @2. Ба бозори ғайри молиявӣ кадом ширкатҳо дохил мешаванд: A) банкҳои тиҷоратӣ; $B) инвеститсияҳо; $C)бозори қоғазҳои қиматнок; $D)бозори фондӣ; $E)ширкати суғуртавӣ; @3. Шартҳои зарури бунёди бозори суғурта дар ҳамаи мамлакатҳо сунъи аст: A) мавҷудияти …

Читать далее

Саволхои тести аз фанни маркетинг

@1.Мухити маркетинги фирма ин. $A) маЧмуи куввахоифаъоле, киберун азфирмафаъолиятнамудабаимконотхоирохбариятимаркетинги таъсир мерасонад; $B) маЧмуи куввахоифаъоле, кибаимоконитхоиистехсолиифирматаъсирмерасонанд; $C) маЧмуи куввахоифаъоле, кибакормандонифирматаъсир мерасонанд; $D)маЧмуи куввахои фаъоле, кибаимконотхои молиявии ташкилот таъсир мерасонад; $E) маЧмуи куввахоифаъоле, ибарохбарияти ташкилот таъсир мерасонанд; @2.Харончизе, ки истехсол ва бабозор барои фуруш пешниход мешавад ин. $A) мубодила; $B) арзиш; $C) …

Читать далее

Тесты по маркетинге с ответам

@1.Вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение потребностей людей посредством обмена называется: $A) менеджмент; $B) маркетинг. $C) реклама. $D) бизнес. $E) управление. @2. Специфический вид нужды, соответствующий культурному уровню и личности индивида называется: $A) товар; $B) потребность; $C) рынок; $D) спрос; $E) обмен. @3.Организации и физические лица, приобщающие товары и услуги …

Читать далее

Тесты по лизинге с ответам

@1.Кредиты, выдаваемые на развитие в форме снижения налоговых платежей на определенный срок с последующим погашением. $A) инвестиционные налоговые кредиты; $B) налоговые краткосрочные кредиты; $C) товарный кредит; $D) коммерческий кредит; $E) смешанная форма кредита; @2.Принцип кредита, означающий наличие у заемщика юридически оформленных обязательств, гарантирующих своевременный возврат кредита. $A) срочность; $B) дифференцированность; …

Читать далее

Саволхои тести аз фанни Лизинг бо чавобхояш

Саволхои тести аз фанни Лизинг бо чавобхояш @1. Калимаи «Лизинг» аз забони англисӣ гирифта шуда маънояш? $A) иҷора; $B) иҷораи иқтисодӣ; $C) рента; $D) дивиденд; $E) иҷораи молиявӣ. @2. Ба сифати иҷораи молиявӣ чиҳо дохил шуда метавонанд? $A) олотҳои манқул ва ғайриманқул;$B) қитъаҳои замин, объектҳо ва сарватҳои табиат;$C) олотҳои манқул, …

Читать далее