Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тести бо чавобхояшон аз тамоми фаннхо бо забони точики, русси ва англиси

 • Саволхои тестии фанни Информатика

  Информатсия чист? $A) Информатсия аз калимаи англисӣ гирифта шуда маънояш хабар ахбор, иттилоот, маълумот мебошад; $B) ин маҷмӯи сигналҳое мебошад, ки мо онро ба тафаккури худамон қабул менамоем ва он хусусияти ин ё он объект ё ҳодисаро дар ҳақиқат дар олами моро иҳота карда тасвир менамояд; $C) информатсия ин маҷмӯи…

  Подробнее »
 • Тесты по русскому языку для студентов

  № 1.  Выделите имя существительное. заниматьсятрудныйхорошоспортнашёл № 2. Допишите вместо точек местоимение.        Мы были в восторге от … песен твойегосвойнашони № 3.  Допишите окончание.       Скольк… товарищам поручили сделать доклад? –их-им-ими-их-о № 4. Сколько падежей в русском языке? 1210645 № 5. Наречие отвечает на вопросы какой? который?как? где? когда?сколько?что делает?чей? кто?…

  Подробнее »
 • Test

  Тесты по русской грамматике

  №1. Подберите антоним к наречиюблизко дальдалекийдалекодальностьдальний №2.  Подберите подходящий глагол:  Скоро я хорошо … говорить по-русски. научитьсянаучусьнаучитенаучилсянаучись №3.  Укажите наречие, обозначающее время. ранотамтудаотсюдавезде №4.  Словосочетание состоит из … простых предложений двух или более словподлежащего и сказуемогооднородных членовслужебных частей речи №5. Какое числительное является составным? семьдесят восемьтысячадевятыйодиндвенадцать №6.  Допишите подходящие окончания в…

  Подробнее »
 • Тести информатика

         @1. Информатсия ин: $A) Калимаи аз лотинии informatio сарчашма гирифта, маънои маънидодкуни, фаҳмондадиҳи, баёнкуни, хабардоркуни ва ғайраро дорад; $B) Калимаи араби буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот», «иттилоот»-ро дорад; $C) Калимаи англиси буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот»-ро дорад; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобхо нодуруст. @2. Барандаи иттилоот ин: …

  Подробнее »
 • Тестхои менечмент

  @1.Менеҷмент –ин: $A) намуди фаъолиятест, ки мақсади асосии он ба даст овардани фоида ва қонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор аст; $B)  фаъолияти иктисодиест, ки бо воситаи он дар корхонаву ташкилотҳо ҳаҷми истехсоли мол ба накша гирифта мешавад; $C)   зерсохтори корхона мебошад, ки фаъолияти он нақшагирии фаъолияти иктисодии хоричии корхона…

  Подробнее »
 • Саволхои менечменти стратеги ва иновациони

  @1. Мақсади асосии таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФ$A)                 иборат аст – аз: $A)  коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; $B)       иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; $C)            нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд. $E)                 исботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; @2. Намудҳои лоиҳаҳои илмиро номбар кунед: $A)                 ташаббусӣ; нашриётӣ, ташкили корҳои экспидитсионӣ; $B)                     лоиҳаҳои инкишофи базаи…

  Подробнее »
 • Саволҳои тестӣ аз фанни «Идоракунии муноқиша»

  @1. Намудҳои асосии ихтилоф. $A) ихтилофи байналхалқӣ; $B) ихтилофи байнигурӯҳӣ; $C) ихтилофи дохилиташкилӣ;                                                                                                                   $D) ҳаммаи намудҳо дуруст; $E) ҳаммаи намудҳо нодуруст;  @2. Дар психологяи иҷтимоӣ чанд усули ба инсон таъсиррасон вуҷуд дорад. $A) панҷто; $B) ёздаҳто; $C) дувоздаҳто; $D) нуҳто; $E) ҳафто; @3. Водорсозандаи инсон ба амалиёт – ин. $A)…

  Подробнее »
 • Тест аз фанни менечменти стратеги

   @1. Аз ҷониби фармондеҳи ҳарбии Чин Сун-Изи оид ба стратегия китобе навишта шуда буд, ки он чи ном дошт: $А) «Санъати стратегии ҳарбӣ»; $B) «Санъати консепсияи стратегӣ»; $C) «Санъати стратегӣ»; $D) «Менечменти стратегӣ» ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                      @2. Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бори аввал кадом сол истифода…

  Подробнее »
 • Савохои маркетинги суғуртави бо чавобхояш

  @1. Аввалин бор мафҳуми суғуртаро кадом давлат истифода бурд $A) англия; $B) дания; $C)португалия; $D)италия; $E)франция; @2. Ба бозори ғайри молиявӣ кадом ширкатҳо дохил мешаванд: A) банкҳои тиҷоратӣ; $B) инвеститсияҳо; $C)бозори қоғазҳои қиматнок; $D)бозори фондӣ; $E)ширкати суғуртавӣ; @3. Шартҳои зарури бунёди бозори суғурта дар ҳамаи мамлакатҳо сунъи аст: A) мавҷудияти…

  Подробнее »
 • Саволхои тести аз фанни маркетинг

  @1.Мухити маркетинги фирма ин. $A) маЧмуи куввахоифаъоле, киберун азфирмафаъолиятнамудабаимконотхоирохбариятимаркетинги таъсир мерасонад; $B) маЧмуи куввахоифаъоле, кибаимоконитхоиистехсолиифирматаъсирмерасонанд; $C) маЧмуи куввахоифаъоле, кибакормандонифирматаъсир мерасонанд; $D)маЧмуи куввахои фаъоле, кибаимконотхои молиявии ташкилот таъсир мерасонад; $E) маЧмуи куввахоифаъоле, ибарохбарияти ташкилот таъсир мерасонанд; @2.Харончизе, ки истехсол ва бабозор барои фуруш пешниход мешавад ин. $A) мубодила; $B) арзиш; $C)…

  Подробнее »