Главная / Саволхои тести бо чавобхояшон

Саволхои тести бо чавобхояшон

Саволхои тести бо чавобхояшон аз тамоми фаннхо бо забони точики, русси ва англиси

Саволхои тести аз фанни Гид (тарчумон)

Олимон пайдоиши пешаи роҳбалад-тарҷумониро ба кадом замон олоқаманд медонанд? -машҳур шудани сайёҳат ба Англия -машҳур ва интишор ёфтани саёҳатҳои байналхалқӣ -машҳур шудани сайёҳат ба кишварҳои баҳрӣ -машҳур шудани сайёҳат барои тиҷорат +машҳур шудани сайёҳат баъд аз пош хӯрдани Шӯравӣ Пеш аз омадани сайёҳон роҳбалад-тарҷумон кадом корҳоро ба анҷом мерасонад? -таом …

Читать дальше »

Тестхо аз фанни таърихи Фаронса

# Франкҳо кай Галлияро забт намуданд? -Дар асри  пеш аз мелод. -Дар асри 111 пеш аз мелод. +Дар асри У мелодӣ. -Дар асри 1У мелодӣ. -Дар асри 1 мелодӣ. #Асосгузори давлатии франкҳоро муайян кунед: -Карли Кабир. -Наполеон. +Хлодвиг. -Людовики 1У. -Наполеони 11. #Хлодвиг ба давлати франкҳо кай асос гузошт? +Соли …

Читать дальше »

Тест аз фанни сиёсатшиноси бо чавобхояш

1. Низоми ташаккули сиёсатро тавсиф намоед; A) замоне, ки зиддиятҳои байни одамон афзояд, зарурат ба танзими рафтору кирдори одамон ба миён меояд; B) замоне, ки ташкилотҳои сиёсӣ пайдо шаванд ва ба муборизаи сиёсӣ машғул гарданд, зарурат ба танзими рафтору кирдори одамон ба миён меояд; C) вақте ки ҳизбҳои сиёсӣ ташаккул …

Читать дальше »

Саволҳо аз фанни Забони Олмонӣ

# Аз калимахои дохили кавс истифода намуда ба саволхо чавоб дихед ва ба зарфчонишинхо эътибор дихед: Wovon erzählt dein Bruder? (die Reise nach Berlin) +Dein Bruder erzählt von der Reise nach Berlin. -Dein Bruder erzählt über die Reise nach Berlin -Mein Bruder erzählt von der Reise nach Berlin. -Mein Brüder …

Читать дальше »

Саволҳои тестӣ аз фанни сиёсатшиносӣ

Калидҳояш дар охирон саҳифа 1. Ҷавоби дурустро муайян кунед? Кадоме аз мафҳумхо ба мафҳуми иҷимтоигардии (сосиализасияи) сиёсӣ рост меояд? $А) таъсиррасонии давлат ба иқтисодиёт; $В) фаъолияти ҳизбҳо дар мубориза барои ѓасб кардани ҳокимият; $С) раванди азхудкунии арзишҳои сиёсӣ; $D) раванди тарбия дар оила; $Е) меъёрхои фарханги сиёси. 2. Ҷавоби дурустро …

Читать дальше »

Саволҳои экология

Беосеноз чист? + Баҳамзистии байниҳамдигарии организмҳо. Истилоҳи биосенозро кадом олим пешноҳод кардааст? + Олими олмони К.Мёбиус. Маънои биосеноз чист? +“Био” ҳаёт “сеноз” ҷамоа. Биосенозҳо ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд? +Сернамуд ва камнамуд. Дар ҷойҳое, ки шароити муҳит мӯътадил аст, биосенозҳо чи гуна мешаванд? +СЕРНАМУД. Дар ҷойҳое, ки шароити муҳит номусоид …

Читать дальше »

Саволҳои тестӣ аз фанни экология

# Экология ҳамчун фан чиро меомӯзад? – пайдоиши ҳаётро – ирсият ва тағйирпазириро – олами набототро – олами ҳайвонотро +Е) муносибати мутақобилаи организм ва муҳитро. #Истилоҳи экология аз кадом забон гирифта шудааст? – Арабӣ – Англисӣ – Франсузӣ – Тољикӣ +Е) Юнонӣ. #Экологияро бори аввал кадом олим ва кадом сол …

Читать дальше »

Саволҳои тести аз фанни Мудофия гражданини

#1. Бо кадом мақсад мудофиаи гражданӣ ташкил шудааст? – Бо мақсади муҳофизати муассисаҳо аз вайроншавӣ; -Муҳофизати иншоотҳо дар ҳолатҳои фавқулодда; + Муҳофизати аҳолӣ дар ҳолатҳои фавқулодда; – Муҳофизати боигарии давлат; – Ҳамаи номбар шуда; # 2. Мудофиаи гражданӣ чиро меомӯзад? – Мухофизат аз ҳолатҳои фавқулодда; – Муҳофизат аз офатҳои табии; …

Читать дальше »

Саволномаҳо аз фанни Назария ва методикаи таълимии тарбияи ҷисмонӣ

1) Варзиш як рукни кадоме аз ин фанҳо ба ҳисоб меравад? -гимнастика +тарбияи ҷисмонӣ -методика -ин як фанни алоҳида аст -ҷавобҳо нодуруст 2) Варзиш чист? +фаъолияти мусобиқавӣ, бозигузаронӣ ва тайёрӣ барои он мебошад. -раванди педагогӣ аст -истифодаи машқҳои ҷисмонӣ ва навъҳои ҷисмонӣ аст -як навъи тарбияи ҷисмонӣ аст -вобастагии дараҷаи …

Читать дальше »

Саволномаҳои тести аз фанни фалсафаи забон

#Забон дар чамъият кадом вазифаро адоъ мекунад? – воситаи донишомузи ; +  воситаи мубодилаи афкори одамон; –  воситаи нигариш ; – воситаи эљоди осори бадеї.   #Сарчашмањои асосии инкишофи фалсафаи забони тољики кадомхоянд ? +  адабиёти точик ва эчодиёти дахонии халк ; – адабиёти классикии тољик, эљодиёти дањанаки ва забони …

Читать дальше »