Фанни Сиёсатшиноси

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Сиёсатшиноси

Афкори сиёсии форсу тоҷик

Афкори сиёсии форсу тоҷик Нақша: Афкори сиёсӣ – иҷтимоии то исломии форсу тоҷик. Афкори сиёсии асри миёнагии халқи тоҷику форс. Таълимоти сиёсӣ – иҷтимоии Аҳмади Дониш. Афкори сиёсӣ- иҷтимоии халқи тоҷику форс таьрихи тӯлонӣ дорад. Он аз қадимулаём ба таври шифоҳӣ, бадеӣ ва нигоштаҳои фалсафӣ-ахлоқӣ акс ёфта, тулӣ беш аз …

Читать полностью......

Афкори сиёсӣ: марҳилаҳои муҳими ташаккул ва инкишоф

Нақша: Афкори сиёсии дунёи қадим Афкори сиёсии асримиёнагӣ. Афкори сиёсии давраи эҳё ва замони нав Афкори сиёсии марксистӣ Пешрафту инкишофи илм, умуман, ва илми сиёсатшиносӣ чун ҳамагуна илмҳои дигар, махсусан, ба таҳлили ҳамаҷонибаи афкори сиёсии гузаштагон ниёз дорад. Тӯли асрҳо ақлу заковати халқҳои мухталиф доир ба давлату давлатдорӣ, муносибати сарвари …

Читать полностью......

Сиёсат-ҳамчун ҳодисаи ҷамиятӣ

Нақша: Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм ва марҳилаҳои асосии инкишофи он. Зарурияти омӯзиши фанни сиёсатшиносӣ. Нақш ва моҳияти сиёсатшиносӣ дар ҳаёти ҷомеа. Сиёсатшиносӣ дар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ предмети нав буда, ба наздикӣ ба барномаи таълимии мактабҳои олӣ дохил карда шудааст. Шояд ин аз он хусус бошад, ки дар ҳама расонаҳои хабарӣ ва …

Читать полностью......

Глобализатсия ва шаклҳои идоракунии олам

Мулоҳизаҳои муосир, ки ба раванди муносибатҳои ҷаҳонӣ аз нуқтаи назари амрикомарказӣ ва махсусияти он сарчашма мегиранд, такя ба ғояҳо ва тарҳҳои тотаҷрибавӣ ва махфидории ҳолати объективӣ мекунанд, ки ҳокимияти умумиҷаҳонии барои глобалистон (глобократия) лозимаро пешбинӣ менамояд. Глобализатсия ё худ раванди ҷаҳонишавӣ, ки асосҳои идеологии онро ғояҳои неолиберализм, сотсиал-дарвинизм, неокнсерватизми …

Читать полностью......

Ҳамкории тоҷикистон дар доираи сҳш

Ҳамкории Тоҷикистон дар доираи СҲШ Дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон дар доираи СҲШ Дар сиёсати хоричи Чумхурии Точикистон дар бораи хамкорихои дучониба бо кишвархои хоричи хамчунин ба хамкорихои бисёрчониба бо созмонхои бонуфузи байналмилали ва минтакави, аз кабили Созмони Миллали Муттахид (СММ), Созмони амният ва хамкори дар Аврупо (САХА),Иттиходи Аврупо (ИА),Созмони шартномаи атлантикаи …

Читать полностью......

Осиёи марказӣ дар низоми нави муносибатҳои байналхақӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми нави муносибатҳои байналхалқӣ Осиёи Маркази дар низоми нави муносибатҳои байналхалқӣ Дар охири солҳои 80 ва авали солхои 90-уми асри ХХ дар сиёсати байналхалқӣ ва ҷойгиршавии қувваҳои тағйироти қатъӣ ба амал омаданд. Дар давоми ин солҳо тамоми системаи сиёсии ҷаҳон бо аз байн рафтани системаи ҷаҳонии …

Читать полностью......

Равандҳои ҳамгироӣ дар осиёи марказӣ

Равандҳои ҳамгироӣ дар Осиёи Марказӣ Мавқеи кишварҳои Осиёи Марказӣ дар ҳамгироӣ Дар мархилаи хозира дар сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон доштани робитаи хасанаи наздик ва собит ба кишвархои хамсоя -Чумхурии Узбекистон, Киргизистон, Афгонистон ва Чин ва минтака-Чумхурии Казокистон, Туркманистон, Эрон, Покистон ва Хиндустон ба хотири эъчоди катарбанди бовари ва амнияти …

Читать полностью......

Тоҷикистон дар раванди глобализатсия

1.Мафҳуми ҷаҳонишавӣ 2. Равандҳои ҷаҳонишавӣ Солҳои охир мафҳуми ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) дар таомули муносибатҳои байналмилалӣ мавқеи мустаҳкам ишғол карда, аз тарафи журналистон, иқтисоддонон, сиёсатмадорон, муҳофизони ҳуқуқҳо, ки бо проблемаҳои байналмилалӣ cару кор доранд, зуд-зуд истифода мешавад. Ҷаҳон торафт тангтар мешавад, дар он сарфи назар аз фарқиятҳои байни мамлакатҳо, қитъаҳо …

Читать полностью......

Нақши давлат дар пойдории худогоҳии миллӣ

Нақши давлат дар таҳкими худогоҳии миллӣ Идеяи милл ва худшиносии миллӣ Давлат ба сифати ташкилоти асосии батартибандозандаи равандҳо ва муносибатхои сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ баромад менамоянд. Давлат ҳамаи ҳодисаҳои ҷомеаро фаро мегирад ва худогоҳии миллиро таъмин менамояд. Одамон новабаста аз хоҳишашон давлатро эътироф мекунанд.Яке аз институтҳои марказии системаҳои сиёсӣ давлат …

Читать полностью......

Таҳдидҳои асосии амнияти ба минтақа ва Тоҷикистон

Масъалаҳои таҳкими амният дар Тоҷикистон Мбориза бар зиддӣ таҳдидҳои муосир Дар як қатор мамлакатхои Аврупои Шарқӣ ба монанди Чехославакия, Венгрия, Руминия, баъди барҳам хурдани системаи сотсиалистӣ низоъҳои дохили авҷ гирифт. Дар як қатор мамлакатҳои агар ин масъалахои иқтисодии миллӣ бошанд, дар як қатор дигари мамлакатҳо ин низоъҳоро масъалаи маданию забонӣ …

Читать полностью......