Фанни Сотсиология

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Сотсиология

Сохтори соҳавии иқтисоди миллӣ, такмили назария ва амалияи соҳабандӣ дар ҷумҳурӣ

С 1. Мазмун ва моҳияти сохтори иқтисод. Сохтори соҳавӣ, минтақавӣ, такрористеҳсолӣ, умумиқтисодӣ ва иҷтимоии иқтисоди миллӣ С 2. Таҳлили сохтори соҳавии саноат, тахассуси корхонаҳои саноатӣ, …

Читать дальше »

Ташаккулёбии иктисодии милли Ҷумҳурии Тоҷикистон

      С 1. Соҳибистиқлолӣ –заминаи асосии ташаккулёбии иқтисоди миллӣ      С 2. Марҳилаҳои таърихии ташаккули иқтисоди миллии мамлакат      С 3. Заминаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва …

Читать дальше »

Ахлоқи иҷтимоӣ ва назорати иҷтимоӣ

Моҳият ва субъекти (ахлоқӣ) иҷтимоии оммаГуногунии рафтори иҷтимоии оммаАхлоқи коллективйРафтори иҷтимоии шахсиятРафтори каҷравӣНазорати иҷтимоӣНизои иҷтимоӣ Инсоният ҳамеша мекӯшад, донад, ки чаро аҳолӣ кӯч мебандад, зиёд …

Читать дальше »

Тағйирёбии ичтимоӣ

Мафҳум ва навъҳои таѓирёбии иҷтимоӣҚолаби тағйирёбии иҷтимойТартиби тағйиротҳои иҷтимоӣОмилҳои тағйиротҳои иҷтимойИнкишофи(прогрессии) иҷтимоӣМуътадилии иҷтимоӣ Мавзӯи тағйирёбии иҷтимоӣ яке аз қисматҳои муҳими илми сотсиологияро дар бар мегирад. …

Читать дальше »

Нобаробарӣ,таҳрука ва тагироти иҷтимоӣ

Нобаробарии иҷтимоӣ Таҳаррукаи иҷтимоӣ Навъҳои таҳаррукаи иҷтимоӣ Нобаробарии иҷтимой Дар ҳама гуна ҷомеа омилҳои муайянкунандаи тафовути байни табақаҳоро бо нобаробарии иҷтимоӣ чен менамоянд. Нобаробарии иҷтимоӣ …

Читать дальше »

Сохтори иҷтимоӣ ва стратификатсияи иҷтимоӣ

Сохтори синфӣ – иҷтимоии ҷомеа ва иҷтимоиётҚабати (стратификатсияи) иҷтимоӣМодели системаи стратификатсионӣСтратификатсия дар Тоҷикистон Ҳар як инсон дар ҷомеа мавқеъҳои гуногунро ишғол менамояд, ки мақоми иҷтимоии …

Читать дальше »

Гуруххои ичтимои, ниходхо ва ташкилотхои ичтимои

Гурӯҳҳои иҷтимоӣУмумияти иҷтимоӣНиҳодҳои (институт) иҷтимоӣТашкилотҳои иҷтимоӣДавлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ                                             Гурӯҳҳои иҷтимой     Олими машҳури рус – П.А.Сорокин қайд менамояд, ки “берун аз гурӯҳ таърих …

Читать дальше »

Шахсият дар низоми муносибатхои ичтимоӣ

Масъалаи инсон дар сотситологияМафҳуми шахсият дар сотсиология Таҳлили дараҷаи макросотсиологии шахсиятАлоқамандии шахсият ва ҷомеаКонсепсияи мартабавии шахсиятНазарияи нақшавии шахсиятНазарияи тасвирии МанМасъалаи инсон дар сотситология Масъалаи инсон …

Читать дальше »