Фанни Таърих

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Таърихи точик ва чахон

Давлати Саффориён

СУЛОЛАИ САФФОРИЁН. Асосгузори давлати Саффориён бародарон Яъқуб ва Амр мебошанд. Падари Яъқуб ва Амр Лайс ном дошта, касбаш мисгар буд. Барои ҳамин ҳам ӯро аввал “Лайси Мисгар” ва баъд танҳо “Мисгар” ном мебурданд. Яъқуб ва Амрро писарони Мисгар номида, номи Лайс аз нстеъмол баромала, бо Ҳамин ин сулоларо “Саффориён” меномидагӣ …

Читать далее

Давлати Тоҳириён

СУЛОЛАИ ТОҲИРИЁН. Асосгузори давлати Тоҳириён Тоҳир мебошад. Тоҳир ибни Ҳусейн аз ашрофзодагони тоҷики шаҳри Фушанги Ҳирот буд. Ин шаҳр алҳол Зиндаҷон ном дорад. Гарчанде ки Тоҳир асосгузори сулолаи Тоҳириён аст, вале тибқи шаҷараномаи ин сулола пеш аз ӯ 9 пушти дигар гузашта будааст. Онҳоро аз аввал то Тоҳир бо тартиби …

Читать далее

Давлати Ҳайтолиён

ҚАБИЛАҲОИ ҲАЙТОЛӢ. Дар бораи пайдоишн ҳайтолиён дар илми таърих то ҳол фикри ягона вуҷуд надорад. Як гурӯҳ олимон онҳоро “шарқиэронӣ”, гурӯҳи дигар “йӯҷиҳо”, гурӯхи сеюм “гуннҳо” ва гурӯхи чорум “туркҳо” хаёл мекунад. Вале олимоне, ки хат ва забони ҳайтолиёнро хуб омӯхтаанд, бар он ақидаанд, ки ҳайтолиён ба гурӯхи мардуми шарқиэронӣ …

Читать далее

Давлатҳои Қарахониён ва Ғазнавиён

  Баъди барҳамхӯрии давлати Сомониён дар ҳудудҳои ин давлат давлатҳои Қарахониён ва Ғазнавиён таъсис ёфта, замоне арзи вуҷуд доштанд. Дар давраҳои гуногуни асрҳои Х1-ХШ қисматҳои алоҳидан қаламрави собиқ давлати Сомониён ба давлатҳои Салҷуқиён ва Ғуриён низ дохил будаанд. ДАВЛАТИ ҚАРАХОНИЁН ТАЪСИСИ ДЛВЛАТИ КАРАХОНИЁН. Давлати Қарахониён дар охирҳои асри X дар Туркистони Шарқӣ ва …

Читать далее

Давлати Салҷуқиён ва Хоразмшоҳон

ДАВЛАТИ САЛҶУҚИЁН ҚАБИЛАҲОИ САЛҶУҚӢ. Салҷуқ ном сардори яке қабидаҳои бодиянишини турк асосгузори сулолаи Салҷукиён буд. Қабилаҳои салҷуқӣ аввал дар даштҳои Зарафшони Шимолӣ, ҷое, ки барои Онҳо чарогоҳҳои мувофиқдошт, сокин буданд. Ин қабилаҳо мувофиқи аҳду паймон сарҳадҳои шимолии Ғазнавиёнро аз Қарахониён муҳофизат мекарданд. Ба ивази ин чорвои худро дар чарогоҳҳои шимолии давлати Ғазнавиён …

Читать далее

Таъсисёбии хилофати Араб

БАЪДИ ВАФОТИ МУҲАММАД. Муҳаммад моҳи Рабиеъу-л- аввал. яъне дар яке аз рӯзҳои 27 май – 25 июни соли 632 вафот кардааст, лекин рӯзи аниқи он муайян нест. Хабари вафоти Муҳаммадро шунида, шахсони бонуфузи Шаҳри Мадина барои сарвари Давлати Араб шудан талош карданд. Яке аз гурӯҳҳо ҳатто иброз дошт, ки тайёр …

Читать далее

Хилофати Аббосиён

ШӮРИШИ АБӮМУСЛИМ. Дар замони таназзули ҳокимияти сулолаи Уммавиён ҳаракати озодихоҳонаи халқхои хилофат авҷ гирифт. Қариб сар то сари онро шӯришҳо фаро гирифтанд. Шӯриши калонтарин дар Хуросон ба амал омад, ки сардори он Абӯмуслим буд. Шӯриши Абӯмуслим соли 747 дар Марв оғоз ёфтааст. Бо даъвати ӯ мардуми Эрони Шимолӣ ва Осиёи …

Читать далее

Хилофати Уммавиён

ТАЪСИСЁБИИ ХИЛОФАТИ УММАВИЁН. Уммавии аввалин халифа Усмон буд. Вориси ӯ Муовия ибни Абусуфия мебошад. Ӯ соли 660 дар Байтулмуқаддас аз тарафи қабилаҳои содиқи суриягию арабӣ халифаи Араб эълон карда шуд. Оғози идораи сулолаи Уммавиён дар Димишқ соли 661, баъди кушта шудани Алӣ ба ҳисоб меравад. Чаро шахсони ба Алӣ наздик халифа эълон …

Читать далее

ХОҚОНИИ ТУРК

ТАЪСИСИ ХОҚОНИИ ТУРК. Ҳокими туркон Бумон аввал Теле ном қабиларо мутеъ сохта. кувват гирифт. Баъд дастаи хуб мусаллаҳшуда ташкил намуда, бар зидди иттиходи қабилаҳои Жожҳо, ки муғулзабон буда, бар қабилаҳои туркии он ҷо фармонфармо буданд, лашкар кашида, баъди чанде онҳоро мағлуб кард. Дар ин ҷо дигар қабилае набуд, ки бар зидди Бумон муқовимат нишон дода тавонад. …

Читать далее

Таърихи ҷашни навруз

Таърихи ҷашни навруз Дар таърихи фарханги мардуми эронитабор хеч як анъана ва расму ойине чун чашни хучастапай ва фархуидаи Навруз азизу арчманд нест. Навруз пайвандгари насли имруз бо расму ойин, арзишхои эстетики, мехру садокат ва анъаноти ниёгон мебошад. Чашни Навруз аз кадимтарин ва густурдатарин идхои Мардумони эронитабор буда, умри дарози беш аз панчхазорсола дорад. Тавре …

Читать далее