Фанни Таърих

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Таърихи точик ва чахон

Маданияти Рими қадим

Дар бораи маданияти Рими қадим дар илми фарҳангшиносӣ ақидаҳои мухталиф ҷой доранд. Аз ҷумла фархангшиносони маъруф ба мисли О.Шпенглер ватА.Тойнби қайд кардаанд,ки тамоми давраи Рим аз инқирози тамаддуни антиқӣ шаҳодат медиҳад, аз ин рў Рим дар инкишофи ин тамаддун нақши муайяне набозидааст.Е.А.Штаерман таъкид менамояд,ки Рим ба мисли Афина маданияти баланд …

Читать далее

Таҳлили ташаккулёобии иқтиоди миллии Тоҷикистон дар шароити соҳибистиқлоли

Нақша: Сарсухан, Сохибистқлоли заминаи асосии ташаккуёбии иқтисоди милли, Мархилаи таърихии ташакули иқтисоди миллии мамлакат. Заминахои сиёсии, иқтисоди ва ташкили бунёдшавии иқтисоди милли дар Ч.Т. Хадаф ва хусусиятхои чоришавии муносибатхои бозоргони дар иқтисоди милли. Хулоса Адабиётхо. Сарсухан; Хак як давлати сохиб истиклол бояд иктисоди миллии худро дошта бошад Омӯхтани асосҳои назариявии …

Читать далее

Ташаккулёии сохти феодали дар асрҳои Х1У-ХУ. Ба арсаи сиёси омадани Темур

  Нақшаи кор: Вазъияти сиёсӣ дар арафаи ба арсаи сиёсӣ омадани Темур. Шӯриши Сарбадорон. Ба сари ҳокимият омадани Темур. Сохти иқтисодӣ – иҷтимоӣ. Вазъияти сиёсИ дар арафаи ба арсаи сиёсИ омадани Темур. Ҳокимони муғул исломро пазируфта, ба тоҷирону уламо такя намуда, хостанд ҳокимияти хониро мустаҳкам кунанд. Аз ин амал пешвоёни …

Читать далее

Муборизаи халқи тоҷик бар зидди истилогарони муғул

Нақшаи кор: Ташкилёбии хонигарии муғул. Воқеаи Утрор. Оғози лашкаркашии муғул ба Мовароуннаҳр. Ҳуҷум ба Хуҷанд ва муборизаи мардум бо сарварии Темурмалик. Шӯриши халқӣ бо сардории Маҳмуди Торобӣ. Ташкилёбии хонигарии муғул. Дар ибтидои асри Х111 дар марзи Муғулистони имрӯза дар натиҷаи аз байн рафтани муносибатҳои патриархалӣ – авлодӣ нахустин давлати феодалии …

Читать далее

Муборизаи халқи тоҷик бар зидди истилогарони муғул

Нақшаи кор: Ташкилёбии хонигарии муғул. Воқеаи Утрор. Оғози лашкаркашии муғул ба Мовароуннаҳр. Ҳуҷум ба Хуҷанд ва муборизаи мардум бо сарварии Темурмалик. Шӯриши халқӣ бо сардории Маҳмуди Торобӣ. Ташкилёбии хонигарии муғул. Дар ибтидои асри Х111 дар марзи Муғулистони имрӯза дар натиҷаи аз байн рафтани муносибатҳои патриархалӣ – авлодӣ нахустин давлати феодалии …

Читать далее

Фарҳанги халқи тоҷик дар асрҳои Х1 – Х11.

Нақшааи кор: Ҳаракати Исмоилия. Равияи Қарматия. Ҷараёни Тасаввуф (сӯфигӣ). Илму фарҳанг дар асрҳои XI – XII. 1. Ҳаракати Исмоилия. Истилои Осиёи Миёна аз ҷониби хилофати араб сабабгори дар ин ҷо паҳн шудани маслакҳои мусулмонӣ гардид. Имомати шиъа бо сардории имоми шашум Ҷаъфари Содиқ (702 – 765) барои ба сари қудрат …

Читать далее

Давлатдории Ғӯриён

Нақшаи кор: Таърихи сиёсии Ғурва Ғуриён. Вазъи иҷтимоӣ – иқтисодӣ дар асрҳои XI ва аввали асри XII дар сарзамини Ғуриён. Таърихи сиёсии Ғур ва Ғуриён. Ин давлати дуюми феодалии тоҷик ба шумор мерафт. Ин давлат дар доманаи Ҳарируя воқеъ гашта, аз Ҳирот то Бомиён ва ҳудуди Кобулу Ғазна доман паҳн …

Читать далее

Халқи тоҷик дар асрҳои Х1 – Х11. Ғазнавиҳо, Салҷуқиҳо, Хоразмшоҳиҳо

Нақшаи кор: Халқи тоҷик дар асрҳои Х1 – Х11. Халқи тоҷик дар ҳайати Қарахониҳо. Халқи тоҷик дар ҳайати Ғазнавиҳо. Халқи тоҷик дар ҳайати Салҷуқиҳо. Халқи тоҷик дар асрҳои Х1 – Х11 Дар охири асри X давлати марказиятноки феодалии Сомониён дар натиҷаи ҳуҷуми аҷнабиёни чорводору саҳронишини турк, хиёнати горди туркии дарбор, …

Читать далее

Ба сари қудрат омадани Сомониён (солҳои 874 – 999)

Нақшаи кор: Ба сари қудрат омадани Сомониён ва ҳукмронии онҳо. Иқтисодиёт дар замони Сомониён. Илму фарҳанг ва адабиёти давраи сомониҳо. Анҷоми ташаккулёбии халқияти тоҷик. Ба сари қудрат омадани Сомониён ва ҳукмронии онҳо. Зодгоҳи Сомонхудот Балх аст, ки ӯ тахминан дар нимаи дуюми асри VIII дар он ҷо ба дунё омадааст. …

Читать далее

Ба сари ҳокимият омадани сулолаҳои маҳаллӣ

Раванди ташаккулёбии давлатҳои миллӣ- феодалии халқи тоҷик. Ба сари ҳокимият омадани сулолаҳои маҳаллӣ. Нақшаи кор: Пурзӯршавии муборизаи дохилӣ дар Хуросони бузург. Давлати Тоҳириён (солҳои 821 – 873). Давлати Саффориён (солҳои 873 – 903) . Пурзӯршавии муборизаи дохилӣ дар Хуросони бузург. Аббосиён аз авҷи пай дар пай шӯришҳои халқӣ ба хулосае …

Читать далее