Фанни Таърихи точикон

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Таърихи точикон

Назари олим ба масъалахои иктисодию ичтимои, мухочират, хунарманди ва шахсиятхои таърихии Хисори Шодмон

Назари олим ба масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, муҳоҷират, ҳунармандӣ ва шахсиятҳои таърихии Ҳисори Шодмон дар асрҳои ХIX ва оғози асри XX Замин ва обёрӣ. Дар пажӯҳиши …

Читать дальше »

Махсусиятхои таърихи сиёсии Хисори Шодмон дар асрхои ХIX ва оғози асри XX

Муҳаммадамини Ҳисорӣ баробари марди ҷасур ва сипоҳӣ будан,бо хунхорӣ ном бароварда буд. Касони зиёд аз ӯ тарсида ва норизо гашта, аз вилоят фирор намуданд. Ҳатто …

Читать дальше »

Вазъи сиёсии Хисори Шодмон дар асри XVII

Дар  асри   XVII    Ҳисори   Шодмон    тобеи   Балх   буд,   ҳудуди   он   то   Бадахшон    ва   империяи    Темуриёни    Ҳинд    тӯл   мекашид. Ҳокимон   мулкҳои    тобеи    Ҳисор   ба   валиаҳд    итоат   …

Читать дальше »

Револютсияи буржуазӣ-демократии феврали 1917 ва аҳамияти он дар ҳаёти халқи тоҷик

Ҷанги якуми ҷаҳонӣ, ки оқибат ва ифодаи бӯҳрони умумии капитализм ба шумор мерафт, ин бӯҳронро тезутунд гардонда империализми ҷаҳониро суст намуд. Коргарон ва солдатҳо 27 …

Читать дальше »

Маорифпарварӣ ва адабиёти тоҷик (нимаи дувуми асри ХIХ – ибтидои асри ХХ)

Маорифпарварӣ дар нимаи дувуми асри ХIХ – ибтидои асри ХХ Ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ба равнақи маданияту санъату адабиёт объективона мусоидат кард. Олимони …

Читать дальше »

Револютсияи февралии соли 1917

Вазъияти кишвари Туркистон ва аморатиБухоро баъд аз револютсияи солҳои 1905–1907ва то Ҷанги якуми ҷаҳонӣ Ба ҳукуматдорони подшоҳӣ муяссар гардид, ки муваққатан ғолиб омада, аввалин револютсияи …

Читать дальше »