Фанни Типология

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Типология

 • Типологияи қабати луғавии забонҳо

  Нақшаи мавзӯъ: 1. Калима ҳамчун воҳиди асосии типологияи қабати луғавии забонҳо 2.Лексема ва фарқияти он аз калима 1. Калима ҳамчун воҳиди асосии типологияи қабати луғавии забонҳо Калима воҳиди асосии забон мебошад ва аз замонҳои қадим диққати забоншиносонро ба худ ҷалб кардааст. Назар ба воҳидҳои қабатҳои дигари сохтори забон калима метавонад…

  Подробнее »
 • Типологияи қабати синтаксиси забонҳо. Типологияи ибора

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Мафҳуми қабати синтаксиси забонҳо 2. Хусусиятҳои типологияи ибора 3. Меъёрҳо барои муайян намудани навъи типологии ибора 1. Мафҳуми қабати синтаксиси забон Синтаксис яке аз бахшҳои забон буда, бо воҳидҳои нисбатан калони сохтори забон, яъне ибора ва ҷумла сарукор дорад. Ба ғайр аз воҳидҳои мазкур ба қабати синтаксиси забон…

  Подробнее »
 • Типологияи ҳиссаҳои нутқ

  Нақшаи мавзӯъ: 1. Меъёрҳои типологӣ барои муқоисаи ҳиссаҳои нутқ. 2. Таркиби ҳиссаҳои нутқ дар базъе забонҳои сохтори морфологиашон гуногун. 1.Меъёрҳои типологӣ барои муқоисаи ҳиссаҳои нутқ Ҳиссаҳои нутқ гурӯҳи калони луғавие мебошанд, ки ҳамаи калимаҳои дар забон мавҷудбуда аз рӯи ду меъёри асосӣ- ифодаи маъно ва хусусиятҳои морфологӣ ба онҳо тақсим…

  Подробнее »
 • Типологияи қабати морфологии забонҳо

  Нақшаи мавзӯъ: 1. Мафҳуми қабати морфологии забон 2. Интихоби воҳидҳои зарурӣ барои муайян намудани типологияи морфологии забонҳо. 1.Мафҳуми қабати морфологии забон Дар ин бахши забон таркиби морфологии калима, калимасозӣ, воситаҳои ифодаи маъноҳои грамматикӣ ва таснифоти калимаҳо ба ҳиссаҳои нутқ баррасӣ мешаванд. Воҳиди асосии қабати морфологии забон ин морфема мебошад. Морфема…

  Подробнее »
 • Типологияи системаи садонокҳо ва системаи ҳамсадоҳо

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Типологияи системаи садонокҳо 2.Типологияи системаи ҳамсадоҳо 1. Типологияи сисемаи садонокҳо Системаҳои садонокҳои забонҳо аз рӯи мавқеи тавлидшавии овозҳои садонок фарқ мекунанд ва аз ин ҷиҳат ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: системаи секунҷашакл, системаи чоркунҷашакл ва системаи хаттӣ. Аз ҷумлаи системаҳои секунҷашакл системаи 5- овоза бештар ба назар мерасад,…

  Подробнее »
 • Типологияи системаи фонологии забонҳо

  Нақшаи мавзӯъ 1.Аз таърихи типологияи стстемаҳои фонологии забонҳо 2.Принсипҳои таснифоти системаҳои фонологии забонҳо 1.Аз таърихи типологияи стстемаҳои фонологии забонҳо Типологияи сохтори овозии забонҳо дар оғози асри XX ба вуҷуд омад. Ба ин масъала бори нахуст намояндагони мактаби забоншиносии Прага (В. Скаличка, Р.О.Якобсон, Н.С.Трубетской) таваҷҷуҳ зоҳир карданд. Таснифоти системаи садонокҳоро, ки…

  Подробнее »
 • Типологияи қабати овозии забонҳо

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Мафҳуми қабати овозии забон 2.Интихоби аломатҳо барои муайян намуданн типологияи қабати овозии ду забон 3.Хусусияти типологии зада ва оҳанг. 1.Мафҳуми қабати овозии забон Дар байни қабатҳои сохтори забон қабати овозӣ дар навбати аввал қарор дорад.Воҳиди асосии ин қабати забон фонема мебошад. Фонема ҳамчун воҳиди асосии қабати овозии забон…

  Подробнее »
 • Таснифоти умумиятҳои забонӣ (универсалияҳои забонӣ)

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Умумиятҳои забонии тасвирӣ ва таснифоти онҳо 2.Умумиятҳои забонии диахронӣ 1.Умумиятҳои забонии тасвирӣ ва таснифоти онҳо Муҳаққиқон аз рӯи ҳолати ҳозираи забонҳо намудҳои гуногуни умумиятҳои забониро кашф кардаанд.Чунин умумиятҳои забонӣ дар типология бо номи умумиятҳои тасвирӣ ёд мешаванд. Умумиятҳои забонӣ аз ҷиҳатҳои гуногун тасниф мешаванд. Аз ҷиҳати тарзи муайян…

  Подробнее »
 • Умумиятҳои забонӣ (унверсалияҳои забонӣ) ва нақши типологияи забоншиносӣ дар муайян намудани онҳо

  Нақшаи мавзӯъ: 1.Тафсири мафҳуми умумиятҳои забонӣ (унверсалияҳои забонӣ) 2.Нақши типологияи забоншиносӣ дар муайян намудани умумиятҳои забонӣ 1.Тафсири мафҳуми умумиятҳои забонӣ (унверсалияҳои Агар мо сохтори якчанд забонро бо ҳам муқоиса кунем, ба осонӣ пай мебарем, ки дар онҳо баъзе хусусиятҳои умумӣ ба назар мерасанд. Масалан, ҳангоми муқоиса намудани сохтори забонҳои тоҷикӣ,…

  Подробнее »
 • Равияҳо ва навъҳои типологияи муқоисавӣ

  Нақшаи мавзӯъ: 1. Равияҳо дар типоглияи забоншиносӣ 2.Навъҳои типологияи забоншиносӣ 1. Равияҳо дар типоглияи забоншиносӣ Дар омӯзиши типологии забонҳо дар давраи ҳозира ҳодисаҳои гуногуни забонӣ муқоиса ва таҳқиқ карда мешаванд. Аз ин рӯ, дар типологияи муосир равияҳои гуногуни таҳқиқот мавҷуданд. Вобаста аз предмети таҳқиқот типологияи забонҳо функсионалӣ ва сохторӣ мешавад.…

  Подробнее »