Фанни Типология

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Типология

Аз таърихи омӯзиши муқоисавӣ – типологии забонҳо дар Тоҷикистон.

Накшаи мавзӯъ: 1.Падидаҳои нахустини омӯзиши муқоисавии забонҳо дар Осиёи Миёна то замони Шӯравӣ 2.Омӯзиши муқоисавӣ – типологии забонҳо дар Тоҷикистон дар замони Шӯравӣ ва замони ҳозира. 1.Падидаҳои нахустини омӯзиши муқоисавии забонҳо дар Осиёи Миёна то замони Шӯравӣ Падидаҳои нахустини омӯзиши муқоисавии забонҳо дар Осиёи Миёна ба асрҳои XI-XII рост меояд. …

Читать полностью......

Таснифоти типологии Климов Г. А.

Климов Г.А. дар омӯзиши типологии забонҳо ба мундариҷаи калимаҳо таваҷҷуҳ зоҳир мекунад, ки баъдан ба тарзҳои ифодаи шаклии он алоқаманд мешавад. Ба сифати меъёри асосии таснифоти забонҳо олими номбурда принсипи ташкили лексикаро истифода мекунад. Дар асоси ин принсип вай панҷ хели забонҳоро муайян кардааст: забонҳои нейтралӣ, гурӯҳӣ, фаъол, эргативӣ, номинативӣ. …

Читать полностью......

Таснифоти типологии забонҳо дар Россия. Ф.Ф.Фортунатов ва И. Мешанинов

Нақшаи мавзӯъ: 1.Таснифоти типологии Фортунатов Ф.Ф. 2.Таснифоти типологии Мешанинов И.И. 1.Таснифоти типологии Фортунатов Ф.Ф. Дар забоншиносии рус таҳқиқотҳои типологӣ дар охири асри XIX оѓоз ёфтанд. Фортунатов Ф.Ф. дар асоси меъёри сохтори шакли калима ва таносуби ҷузъҳои морфологии он таснифоти Ҳумболтро пурра карда, забонҳои сомиро ба гурӯҳи махсус – флективию-агглютинативӣ ҷудо …

Читать полностью......

Таснифоти типологии Э. Сепир, Ҷ. Гринберг ва В. Скаличка

Нақшаи мавзӯъ: 1.Таснифоти типологии Э.Сепир 2.Таснифоти типологии Ҷ.Гринберг 3.Таснифоти типологии В.Скаличка 1.Таснифоти типологии Э.Сепир Дар охири асри XIX меъёрҳои дигари таснифоти типологии забонҳо пешниҳод карда шуданд. Олими америкоӣ Э.Сепер пешниҳод кард, ки навъи типологии забон бояд аз рӯи ин се меъёр муайян карда шавад: 1. Тарзҳои ифодаи мафҳумҳои гуногун дар …

Читать полностью......

Хусусиятҳои типологии забонҳои инкорпоративӣ (полисинтетикӣ)

Нақшаи мавзӯъ: 1.Тафсири истилоҳоти “забонҳои инкорпоративӣ” ва “забонҳои полисинтетикӣ” 2.Хусусиятҳои типологии забонҳои инкорпоративӣ (полисинтетикӣ) 1.Тафсири истилоҳоти “забонҳои инкорпоративӣ” ва “забонҳои полисинтетикӣ” Истилоҳи“ забонҳои инкорпоративӣ” аз калимаи лотинии “incorpoatio” –дар таркиби худ фаро гирифтан гирифта шудаст.Хусусиятҳои типологии ин навъи типологии забонҳоро бори нахуст В. Ҳумболдт муайян карда буд. Дар типологияи забоншиносӣ …

Читать полностью......

Хусусиятҳои типологии забонҳои решагӣ (изолятивӣ)

Нақшаи мавзӯъ: 1.Хусусиятҳои типологии забонҳои решагӣ тибқи таҳқиқоти пештара 2.Хусусиятҳои типологии забонҳои решагӣ тибқи таҳқиқоти муосир 1.Хусусиятҳои типологии забонҳои решагӣ тибқи таҳқиқоти пештара Тавре ки маълум аст ин навъи типологии забонҳоро бори нахуст Август Шлегел дар ибтидои асри XIX муайян карда буд ва ба сабаби шаклан тағйир наёфтани калимаҳояшон ба …

Читать полностью......

Хусусиятҳои типологии забонҳои агглютинативӣ

Нақшаи мавзӯъ: 1.Тафсири истилоҳи “забонҳои агглютинативӣ”ва хусусиятҳои муҳимтарини забонҳои агглютинативӣ 2.Фарқияти сохтории забонҳои агглютинативию флективӣ 1.Тафсири истилоҳи “забонҳои агглютинативӣ”ва хусусиятҳои муҳимтарини забонҳои агглютинативӣ Истилоҳи “забонҳои агглютинативӣ” аз калимаи забони лотинии agglutinato-часпидан гирифта шудааст. Дар забоншиносии тоҷик ин забонҳо бо номи “забонҳои часпанда” ҳам ёд мешаванд. Бори нахуст хусусиятҳои типологии ин …

Читать полностью......

Хусусиятҳои типологии забонҳои флективӣ

Нақшаи кор: 1.Тафсири истилоҳи «забонҳои флективӣ, флексия ва навъҳои он 2.Хусусиятҳои типологии забонҳои флективӣ 1.Тафсири истилоҳи «забонҳои флективӣ, флексия ва навъҳои он Истилоҳи “забонҳои флективӣ” аз калимаи забони лотинии flexio – қатъ шудан, чандир будан гирифта шудааст, яъне забонҳои сарфӣ, забонҳое, ки калимаҳояшон тасриф мешаванд ва як калима метавонад шаклҳои …

Читать полностью......

Аз таърихи омӯзиши типологии забонҳо дар Аврупо

Нақшаи мавзӯъ: 1.Нахустин падидаҳои омӯзиши муқоисавии забонҳо дар Ҳинди қадим ва Рими қадим 2.Пайдоиши омӯзиши типологии забонҳо дар Аврупо дар ибтидои асри XIX 1.Нахустин падидаҳои омӯзиши муқоисавии забонҳо дар Ҳинди қадим ва Рими қадим Намунаҳои нахустини истифодаи методи муқоисаи забонҳо ҳанӯз дар асарҳои олими Ҳинди қадим Панини (асри IV пеш …

Читать полностью......

Хусусиятҳои изоморфизм , алломорфизм, синтетизм ва аналитисизм дар забонҳо

Нақшаи мавзӯъ: 1.Хусусиятҳои изоморфизм ва алломорфизм дар забонҳо. 2.Хусусиятҳои синтетизм ва аналитизм дар забонҳо. 1.Хусусиятҳои изоморфизм ва алломорфизм дар забонҳо Чунон ки дар боло зикр рафт, ҳар як забон аз маҷмӯи типҳои гуногуни забонӣ иборат буда, онҳо типи забонро муайян мекунанд. Типҳои хоссаи як забон одатан дар системаи чанд забон …

Читать полностью......