Фанни Типология

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Типология

Мафҳумҳои асосии фанни типологияи муқоисавӣ

Нақшаи мавзӯъ: 1.Тафсири мафҳуми “типология”. 2.Мафҳумҳои “типи забон”(намуди забон) ва “типи забонӣ ва ё тип дар забон”. 1.Тафсири мафҳуми “типология” Фаҳмиши мафҳуми типология аз тарафи забоншиносон як хел нест. Дар робита ба ин академик Серебреников Б. А. гуфтааст: “ … мафҳуми типология муҳтоҷи шарҳу эзоҳи возеҳ аст”. Истилоҳи “типология” аз …

Читать полностью......

Проблемаи интихоби мизонзабон. Интихоби маводи таҳқиқоти типологӣ

Нақшаи мавзӯъ: 1.Интихоби мизонзабон ва аҳамияти он барои таҳқиқоти типологӣ. 2.Маводи таҳқиқоти типологӣ ва сарчашмаҳои он. 1.Интихоби мизонзабон ва аҳамияти он барои таҳқиқоти типологӣ 1. Масъалаи интихоби мизонзабон яке аз масъалаҳои муҳими типологияи забоншиносӣ ба шумор меравад. Маълум аст, ки барои ба таври муқоиса омӯхтани ҳар як чиз, аз ҷумла …

Читать полностью......

Типолияи муқоисавӣ, вазифаҳо ва робитаи он бо қисматҳои дигари забоншиносӣ.

Нақшаи кор: 1.Корбурди истилоҳоти тип (навъ, хел, намуд) ва типология дар илми забоншиносӣ. 2.Типологияи забонҳо ҳамчун як бахши забоншиносӣ. 3.Вазифаҳои типологияи муќоисавӣ. 4.Робитаҳои типологияи муқоисавӣ бо қисматҳои дигари забоншиносӣ. 1.Корбурди истилоҳоти тип (навъ, хел, намуд) ва типология дар илми забоншиносӣ 1. Истилоҳи “тип” (аз калимаи юнонии typos-навь, хел, намуд гирифта …

Читать полностью......

Таснифоти типологии забонҳо

Нақшаи мавзӯъ: 1.Тафсири мафҳуми ”намуди типологии забон (типи забон)”. 2. Хусусиятҳои хоси типологияи забоншиносии муосир. 1. Тафсири мафҳуми “намуди типологии забон (типи забон)” Яке аз мафҳумҳои асосии фанни типологияи забоншиносӣ ин намуди забон (типи забон) мебошад. Аммо шарҳи пурраи он имконнопазир аст, зеро то ҳозир дар байни забоншиносон доир ба …

Читать полностью......

Таснифоти забонҳо ҳамчун як бахиш илми забонишносӣ

Нақшаи мавзӯъ: 1. Таснифоти ҷуғрофии забонҳо. 2. Таснифоти функсионалии забонҳо. 3. Таснифоти типологии забонҳо. 4.Таснифоти гениологии забонҳо. 1.Таснифоти ҷуғрофии забонҳо Дар забоншиносӣ чанд хели таснифоти забонҳо мавҷуд аст,ки муҳимтаринашон инҳо мебошанд: ҷуғрофӣ, функсионалӣ, типологӣ ва гениологӣ. Таснифоти ҷуғрофии забонҳо харитаи густариши забонҳо, паҳншавии забонҳои алоҳида ва ё гурӯҳи забонҳо, шарҳи …

Читать полностью......

Нусхаҳои хаттӣ ва марокизи нусханависӣ

Аз оғози пайдоиши хат ва китобҳои хаттӣ ба феҳрасти пешаварону ҳунармандон боз як унвоне бо номи нусханавис ё котиб ҳамроҳ шуд. Зоҳиран дар оғози ҳол аҳли ин ҳирфа ба танҳоӣ ё бо кумаки шогирдон кори нусханависиро пеш мебурданд. Дар дарбори Ҳахоманишиён ва Ашкониёну Сосониён муншиёне фаъолият доштанд, ки номаҳои подшоҳон …

Читать полностью......