Худро бисанҷед! Cаволу масъалаҳои тест аз фанни забони тоҷикӣ

Худро бисанҷед! Саволҳо барои грамматикҳо.

Диққат!!! Барои дидани натиҷаи саволҳо аз шумо хоҳиш карда мешавад,ки саволҳоро як ба як ҷавоб дода ва натиҷаи онро баъди ба охир расонидани саволҳо хоҳед дид.

Саволу масъалаҳои тест аз фанни забони тоҷикӣ

Кадом калима ҳамсадои талаффузнашаванда дорад: Агар хоҳӣ накухоҳӣ, наку бош, Ҳамеша росткору ростгӯ бош.? (Хусрави Деҳлавӣ)
Дар кадом калимаи байти зерин, яке аз овозҳо равшан талаффуз намешавад: Дорам он сар, ки сар андар сари кори ту кунам, Бо мани дилшуда ҳарчанд саре нест туро.? (Камоли Хуҷандӣ)
Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз рӯйи қоидаи имло нест?
Имлои кадом калимаҳои бо ҳамсадоҳои такрор дуруст аст?
Имлои кадоме аз ин навиштаҳо дуруст аст?
Кадоме аз ин калимаҳо ду ҳарфи йотбарсар доранд?
Кадоме аз ин калимаҳо ду ҳарфи йотбарсар доранд?
Кадоме аз ин калимаҳо ғалат навишта шудаанд?
Ҳаммаъноҳои калимаи кор кадомҳоянд?
Ҳангоми талаффузи калимаҳои аҷдод ‐ аждод, иҷтимоӣ ‐ иштимоӣ кадом ҳодисаи фонетикӣ мушоҳида мешавад?
Ба ҷойи сенуқта калимаҳои мувофиқ гузоред, ки ҳарф (садонок)‐и ӯ доранд: Рӯдакӣ рафту монд ҳикмати ..., Гул бирезад, нарезад аз вай ....
Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
Дар қатори кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта калимаеро гузоред, ки ҳангоми талаффуз як овози ҳамсадояш равшан талаффуз намешавад: Модаре як писару ... духтар дошт.
Дар байти зерин калимаи «корзор» чӣ маъно дорад? Нигаҳ кун, бад‐ин лашкари номдор, Ҷавонони шоистаи корзор.
Дар кадом калима агар ҳарфи ъ (аломати сакта)‐ро партоем, маънои калима дигар мешавад? А) ҷамъ, маъно С) баъд, саъд В) таъзия, баъзе D) мавзӯъ, масъала
Дар мақоли зерин дар калимаҳои бинӣ ва биншинӣ садоноки ӣ чӣ вазифа дорад: Агар бинӣ, ки нобиною чоҳ аст В‐агар хомӯш биншинӣ, гуноҳ аст!?
Кадом калимаҳо ду хел навишта мешаванд?
Мувофиқи қоидаи имло дар кадом калимаи байти зерини Устод Рӯдакӣ ғалат роҳ ёфтааст? Бо дода қаноъат куну бо дод бизӣ ! Дар банди такаллуф машав, озод бизӣ !
Дар кадом қатор имлои ӣ дуруст аст?
Дар овозҳои аввали кадоме аз ин ҷуфти калимаҳо ҳамсадоҳои ҷуфт кор фармуда шудаанд?
Дар кадом калима агар ҳарфи ъ (аломати сакта)‐ро партоем, маънои калима дигар мешавад?
Кадоме аз ин калимаҳо ду ҳарфи йотбарсар доранд?
Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ пасванди зарфсоз аст?
Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
Ҳангоми талаффузи калимаҳои айёр ва сайёр кадом ҳодисаи фонетикӣ мушоҳида мешавад?
Ҳаммаънои истилоҳи тавсифнома кадом аст?
Дар мақоли зерин дар калимаҳои хоҳӣ ва нашавӣ садоноки ӣ чӣ вазифа дорад: Хоҳӣ нашавӣ расво, ҳамранги ҷамоат бош!?
Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз талаффуз фарқ мекунад?
Саволу масъалаҳои тест аз фанни забони тоҷикӣ
Вы получили {{userScore}} из {{maxScore}} верного ответа
{{title}}
{{image}}
{{content}}

О MUHAMMAD SALOH

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.