Худро бисанҷед! Cаволу масъалаҳои тест аз фанни забони тоҷикӣ

Худро бисанҷед! Саволҳо барои грамматикҳо.

Диққат!!! Барои дидани натиҷаи саволҳо аз шумо хоҳиш карда мешавад,ки саволҳоро як ба як ҷавоб дода ва натиҷаи онро баъди ба охир расонидани саволҳо хоҳед дид.

Саволу масъалаҳои тест аз фанни забони тоҷикӣ

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ бандаки феълист?
Дар байти зерин дар калимаҳои амирӣ, мардӣ садоноки ӣ чӣ вазифа дорад: Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ, Бар кӯру кар ар нукта нагирӣ, мардӣ.?
Кадоме аз ин калимаҳо ду ҳарфи йотбарсар доранд?
Имлои кадоме аз ин навиштаҳо дуруст аст?
Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз талаффузашон фарқ мекунад?
Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ пасванди зарфсоз аст?
Дар байти зерин кадом калима ғалат навишта шудааст? Шод зи бо сияҳчашмон, шод, Ки ҷаҳон нест ҷуз фасонаву бод! (Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)
Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
Дар овозҳои аввали кадоме аз ин ҷуфти калимаҳо ҳамсадоҳои ҷуфт кор фармуда шудаанд?
Дар кадоме аз ин калимаҳо сакта (ъ)‐ро партоем, маънои нав ҳосил мешавад?
Кадоме аз ин калимаҳо ғалат навишта шудаанд?
Дар мақоли зерин дар калимаи хомӯшӣ садоноки ӣ чӣ вазифа дорад: Агар гуфтан сим аст, хомӯшӣ зар аст.?
Дар кадом калимаҳо ба ҷойи ӯ ҳарфи у навишта шудаанд?
Дар калимаҳое монанди «ангиштсанг», «баландқомат», «бистнафарӣ» ҳодисаи фонетикии талаффуз нашудани овозҳо дар кадом ҳолат мушоҳида мешавад?
Дар кадом калима агар ҳарфи ъ (аломати сакта)‐ро партоем, маънои калима дигар мешавад?
Дар қатори кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
Ҳангоми талаффузи калимаҳои айёр ва сайёр кадом ҳодисаи фонетикӣ мушоҳида мешавад?
Дар кадом банд имлои калимаҳои бо ҳарфҳои йотбарсар дуруст аст?
Дар кадом калимаи ибора сакта (ъ) партофта шудааст?
Калимаҳои кадом қатор бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
Кадоме аз ин калимаҳо ду ҳарфи йотбарсар доранд?
Кадоме аз ин калимаҳо ғалат навишта шудаанд?
Кадоме аз ин калимаҳо ғалат навишта шудаанд?
Ҳаммаъноҳои калимаи ҳунар кадомҳоянд?
Дар кадом гурӯҳи калимаҳо бо иваз намудани ҳарфи аввал (ба ҳамсадоҳои ҷуфт) маънои калима тағйир меёбад?
Муайян намоед, ки калимаи муҳайё аз чанд ҳарфу чанд овоз иборат аст.
Садоноки ӯ дар калимаҳои кадом қатор дуруст навишта шудааст?
Ҳангоми алоқаманд шудани калимаҳо дар кадоме аз ин ибораҳо ғалат роҳ ёфтааст?
Имлои кадом калимаҳои бо ҳамсадоҳои такрор дуруст аст?
Дар кадом калимаҳо ба ҷойи ӯ ҳарфи у нависем, маъно дигар мешавад?
Саволу масъалаҳои тест аз фанни забони тоҷикӣ
Вы получили {{userScore}} из {{maxScore}} верного ответа
{{title}}
{{image}}
{{content}}
test

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *