Худро бисанҷед! Cаволу масъалаҳои тест  аз фанни химия  

Саволҳои химия барои довталабони маркази милли тести.

Худро бисанҷед! Диққат!!! Барои дидани натиҷаи саволҳо аз шумо хоҳиш карда мешавад,ки саволҳоро як ба як ҷавоб дода ва натиҷаи онро баъди ба охир расонидани саволҳо хоҳед дид.

Cаволу масъалаҳои тест аз фанни химия

Кадом ҷуфти элементҳо дараҷаи оксидшавии +3‐ро зоҳир мекунад?
Моддаҳоеро, ки суръати реаксияи химиявиро метезонанду худашон сарф намешаванд, чӣ меноманд?
Массаи молярии газеро, ки зичиаш нисбат ба оксиген ба 2 баробар аст, муайян намоед.
Оксидҳоеро, ки танҳо бо кислотаҳо ба реаксия дохил шуда, намак ва об ҳосил мекунанд, чӣ меноманд?
Дар кадом модда дараҷаи оксидшавӣ ва валентнокии карбон бо қимати мутлақашон баробаранд?
Дараҷаи оксидшавии атоми карбонро дар кислотаи мӯрча муайян кунед.
Дар кадом қатор танҳо моддаҳои содда ҷойгир шудаанд?        
Агар коэффитсиенти ҳароратии реаксия ба 3 баробар бошад, ҳангоми баланд кардани ҳарорат аз 20С то 50С суръати реаксия чанд маротиба меафзояд?
Дараҷаи оксидшавии атоми карбонро дар метанол муайян кунед.                
Кадом моддаҳо байни худ ба реаксия дохил мешаванд?
Ҳиссаи  массаи  нитрогенро  бо  фоиз  дар  таркиби  селитраи  аммоний ҳисоб кунед.          
Дар кадом қатор ҳамаи элементҳо валентнокии доимӣ доранд?                
Як молекулаи нитрати оҳан (II) чанд атом дорад?        
Дар кадом моддаҳо оҳан дараҷаи оксидшавии якхеларо дорад?
Воҳиди миқдори моддаро муайян кунед.
Нисбати  массавии  элементҳоро  дар  кислотаи  сулфат  (H2SО4) муайян намоед.              
Реаксияҳое, ки дар онҳо дараҷаи оксидшавии элементҳо тағйир меёбад, чӣ ном доранд?
Суммаи коэффитсиентҳоро дар реаксияи С2Н4 + O2 = муайян намоед.
Дар  кадом  модда  ҳиссаи  массаи  металл  аз  ҳиссаи  массаи  ғайри‐ металли баъди металл ҷойгиршуда ду маротиба калон аст?                
Реаксияи баҳамтаъсирии руҳ бо маҳлули нитрати сурб (II) ба кадом намуди реаксия мансуб аст?
3,01∙1023 молекулаи СО2 чанд миқдори (мол) моддаро ташкил медиҳад?
Бо кадом муодила таносуби байни миқдор, ҳаҷм, ҳарорат ва фишори газ тасвир карда мешавад?
2 мол оксиген чанд молекула дорад?
Чӣ тавр аз маҳлули обӣ хлориди калийро ҷудо намудан мумкин  аст?
Омехтаи оҳан ва ангиштро чӣ гуна ҷудо кардан мумкин аст?
Навъи якхелаи атомро чӣ меноманд?          
Массаи молекулавии моддаеро, ки ҳангоми электролизи маҳлули обии нитрати мис (II) дар маҳлул боқӣ мемонад, муайян кунед.
Моддаҳои кристаллиеро, ки дар таркибашон оби химиявии пайвастшуда доранд, чӣ меноманд?
Кадом омил ба суръати реаксия таъсир намекунад?
Кадом ҷавоб ба ҳодисаҳои химиявӣ мансуб нест?  
Cаволу масъалаҳои тест аз фанни химия
Вы получили {{userScore}} из {{maxScore}} верного ответа
{{title}}
{{image}}
{{content}}

О MUHAMMAD SALOH

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.