Cаволу масъалаҳои тест аз фанни адабиёти тоҷик

Худро бисанҷед!

Диққат!!! Барои дидани натиҷаи саволҳо аз шумо хоҳиш карда мешавад,ки саволҳоро як ба як ҷавоб дода ва натиҷаи онро баъди ба охир расонидани саволҳо хоҳед дид.

Cаволу масъалаҳои тест аз фанни адабиёти тоҷик

“Шунидаам, ки ду гунҷишк бар шохи дарахте ошёна ниҳода ва аз матои дунё ба обу дона қаноат карда буданд.” Чунин тарзи баён хоси кадом асари халқист?
Кадом хели адабиёт пештар пайдо шудааст?
Ақлу заковат, донишу маърифати шахсиятҳои бузург БЕШТАР дар кадом жанрҳои халқӣ васф мешаванд?
Кадом асар намунаи барҷастаи насри ривоятист?
Кадом навъи асарҳои халқӣ бо калимаю ибораҳои “Овардаанд”, “Нақл мекунанд, ки”, “Муаллифи ахбору гузорандаи асрор чунин мегӯяд” ва монанди инҳо оғоз мешавад?
“Алла”‐и модарон кадом навъи эҷодиёти шифоҳӣ (даҳонӣ)‐и халқ аст?
Кадом зарбулмасал ё мақол бар шарҳи сухани Айнулҳаёт меояд? Айнулҳаёт чун сухани доя бишунид, бихандиду гуфт: “Эй доя, рози ман бармало афтодааст (ошкор шудааст).”
Cаволу масъалаҳои тест аз фанни адабиёти тоҷик
Вы получили {{userScore}} из {{maxScore}} верного ответа
{{title}}
{{image}}
{{content}}

О MUHAMMAD SALOH

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.