Саволу масъалаҳои тест аз фанни таърих

Саволҳои фанни таърих барои довталабони маркази милли тести.

Худро бисанҷед! Диққат!!! Барои дидани натиҷаи саволҳо аз шумо хоҳиш карда мешавад,ки саволҳоро як ба як ҷавоб дода ва натиҷаи онро баъди ба охир расонидани саволҳо хоҳед дид.

Саволу масъалаҳои тест аз фанни таърих

Бо дастгирии кӣ Аббосиён ба сари ҳокимият омаданд?
Муҳорибаи Гавгамел чӣ пайомад дошт? .
Камбуҷия кӣ буд?
Сухан дар бораи кадом шӯриш меравад: “Соли 806 дар Самарқанд шӯрише сар зад, ки ба вай набераи Насри Сайёр роҳбарӣ менамуд. Шӯриш дар Чоч ... қувват мегирад” ?
Сухан дар бораи кадом сол меравад: “... замоне ба ӯ хабар доданд, ки Искандар хеле наздик аст, вай аз дарёи Ому гузашта, киштиҳоро сӯзонд ва ба сарзамини Суғд, ба Навитак рафт. Аз қафои вай Спитамен, Оксиарт бо ҷанговарони суғдӣ ва ҷанговарон аз Танаис раҳсипор гардиданд...”?
Ардашери Бобакон кадом намуди ҷазоро бекор кард?
Лашкари кадом давлат соли 53 то милод сипоҳи императори Рим Красро дар шаҳри Ҳаррон шикаст дод?
Дар аҳди Аббосиён замин бойгарии асосӣ буда, онро ба одамони содиқи худ тақсим карда медоданд. Чунин замин чӣ ном дошт?
Шӯриши Бардии дурӯғин дар давраи ҳукмронии кадом шоҳан‐ шоҳи ҳахоманишӣ сар зада буд?
Зодгоҳи сулолаи Ҳахоманишиён кадом сарзамин буд?
Сосониён худро вориси кадом давлат меҳисобиданд?
Солҳои 491‐529 дар давлати Сосониён чӣ воқеа рӯй дода буд?
Кӣ ба хирбади хирбадон Тансар фармуд, ки “Авесто”‐ро гирд оварда, китобат намояд?
Соли 622 дар таърихи ислом чӣ гуна воқеаи муҳим рӯй дод?
Муҳорибаи охирини Сосониёну арабҳоро муайян намоед.
Сарлашкари Суғдро муайян намоед.
Кӣ соли 539 то милод Бобулро фатҳ кард?
Ардашери Бобакон ба кадом давлат асос гузошт?
Сухан дар бораи кадом воқеа меравад: “Дар шаҳр асирони зиёде аз ҳар гӯшаву канори Осиёи Наздик нигоҳ дошта мешуданд. Онҳо тайёр буданд, ки ба қувваҳои зидди Набонид ёрӣ диҳанд”?
Кадом воқеа дар асри III милод ба амал омада буд?
Сухан дар бораи шоҳони кадом империя меравад: “Подшоҳ Канишка ба шофар Нукунзук фармон медиҳад, ки маъбаде барои худоён бисозад ... Ва боз дар фармон гуфта мешавад, ки ҳайкалони шоҳони зерин: шоҳ Куҷула Кадфиз, бобокалонаш шоҳ Вима, Такту бобояш, шоҳ Вима Кадфиз падараш ва худаш – Канишкаро тайёр карда, дар ибодатгоҳ гузоранд.” ?
Ардашери Бобакон кадом шаҳрро пойтахти давлати Сосониён интихоб намуд?
Соҳиби унвони “шоҳи Бобул ва мамлакат”‐ро муайян кунед.
Муҳорибаи Куркат (Курукада) дар рафти кадом истилогарӣ ба амал омада буд?
Шӯриши Бардии дурӯғин дар кадом давлат сар зада буд?
Кадом шоҳ дар асри III милод ҳукмронӣ намуда буд?
Кадом шӯриш ба муқобили Умавиён равона шуда буд?
Солшумории мусулмонии ҳиҷрӣ аз кай сар шудааст?
Кадом воқеа БАЪДТАР рӯй додааст?
Шоҳкории санъати меъмории замони Сосониёнро муайян кунед.
Саволу масъалаҳои тест аз фанни таърих
Вы получили {{userScore}} из {{maxScore}} верного ответа
{{title}}
{{image}}
{{content}}
test

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *