Ежемесячные архивы:Сентябрь 2017

Ифодаи замонҳои тарзи мафъул

Мундариҷа: Муқаддима……………………….. Боби I. Маълумоти умумӣ дар бораи тарзи мафъули  феъл………………………. 1.1.Тарзи  мафъули  бавосита  ва  фоъилии  бевосита………… 1.2  Шаклу  воситаҳои  ифодаи  тарзи  мафъул………. 1.3.Сифатҳои феълии …

Читать дальше »

Масъалаҳои иқтисодии географӣ ва рушти саноати кӯҳӣ дар Тоҷикистон

Мундариҷа Масъалаҳои иқтисодии географӣ ва рушти саноати кӯҳӣ дар Тоҷикистон Сарсухан …………………………… Мавқеи географӣ ва баҳои иқтисодӣ ба шароит ва сарватҳои табии Тоҷикистон… Давраҳои ташаккулёбии …

Читать дальше »

Мавзуи «Тахлили мукоисаи психологияи кудакона, психологияи сину соли ва психологияи инкишоф »

Накша Сарсухан Ба даврањо таќсимшавии синну сол.АкселератсияНобаробарии инкишофИнкишоф ва тарбияи насли наврас дар марњилањои гуногунБа њисоб гирифтани хусусиятњои инфиродї Хулоса Адабиёт ————————————— Тахлили мукоисаи психологияи …

Читать дальше »

Ифодаи мубтадо ва хабар дар забонхои англиси ва точики

Мундариља Сарсухан………………………………………………………………………. Боби I. Маълумоти умумї дар бораи мубтадо ва хабар дар забонњои тољикї ва англисї……………………………………………………………. I.1.Мубтадо дар забонњои тољикї ва англисї…………………..……….. I.2.Хабар дар забонњои …

Читать дальше »

Зарф дар забонхои точики ва англиси

Муќаддима Боби 1. Масъалањои асосии зарф дар забоншиносии тољик ва англис, тавсифи умумии зарф ва хусусиятњои он дар забонњои муќоисашаванда Масъалањои асосии зарф дар забоншиносии …

Читать дальше »

Кори курси дар мавзуи Забони барномасозии JAVA

Мундариҷа Сарсухан БОБИ I.    ШИРКАТИ SUN MICROSYSTEMS 1.1    Таърихи ширкати Sun Microsуstems…………… 1.2    Солњои рушди ширкат 2004-2009…………… 1.3    Барномањои истењсолкардаи ширкат……… БОБИ II    ЗАБОНИ БАРНОМАСОЗИИ …

Читать дальше »

Вазифаи ҷумлаҳои мураккаб дар забони олмонӣ ва муқоисаи онҳо ба забони тоҷикӣ

РИСОЛАИ ХАТМИ Мундариҷа Муқаддима……………………… Боби I. Тарҳи шартии сохтори ҷумлаҳои олмонию тоҷикӣ……1.1.Маълумоти умумї оид ба  љумла…………………… 2. Муқосаи хелњои ҷумлаҳои мураккаб дар ҳар ду забон…….. …

Читать дальше »

Кори курси дар мавзуи Барномаи BORLAND DELPHI

Мундариља Сарсухан БОБИ I.Сохтори Borland Delphi 1.1. Таърихи пайдоиши забони барномасози Delphi….. 1.2.  Оѓози кор Borland Delphi………… 1.3.  Барномаи дар компютер………… БОБИ II. Сохтани  барномањо …

Читать дальше »

Кори курси дар мавзуи “Тазкират-ул-ҳумақо”-и Садри Зиё

Нақша: 1 Сарсухан 2 Таърихи пайдоиши Тазкира 3 Қисми аввали “тазкират-ул-ҳумақо” 4 Қисми дуввуми “таскират-ул-ҳумақо” 5 Хулоса Кори курси дар мавзуи “Тазкират-ул-ҳумақо”-и Садри ЗиёИН МАВОД …

Читать дальше »