Архивы по месяцам: Сентябрь 2017

Ифодаи замонҳои тарзи мафъул

Мундариҷа: Муқаддима……………………….. Боби I. Маълумоти умумӣ дар бораи тарзи мафъули феъл………………………. 1.1.Тарзи мафъули бавосита ва фоъилии бевосита………… 1.2 Шаклу воситаҳои ифодаи тарзи мафъул………. 1.3.Сифатҳои феълии замонҳои тарзи мафъул ….. Боби2. Таҳлили замонҳои мафъули феьл бо фоъил ….. … 2.1 Ифодаи тарзи мафъул……… 2.2 Истифодаи тарзи мафъул ………….. Хулоса……….. Адабиёт………….. Ифодаи …

Читать далее

Масъалаҳои иқтисодии географӣ ва рушти саноати кӯҳӣ дар Тоҷикистон

Мундариҷа Масъалаҳои иқтисодии географӣ ва рушти саноати кӯҳӣ дар Тоҷикистон Сарсухан …………………………… Мавқеи географӣ ва баҳои иқтисодӣ ба шароит ва сарватҳои табии Тоҷикистон… Давраҳои ташаккулёбии саноати кӯҳӣ дар корхонаҳои ҷумҳурӣ шахсӣ…………………………………………………………… Ҳолати ҳозира ва дурнамоии рушди саноати кӯҳӣ………………………………………………………… Хулоса ………………………………………… Рўйхати адабиётҳо……………… Масъалаҳои иқтисодии географӣ ва рушти саноати кӯҳӣ дар …

Читать далее

Мавзуи «Тахлили мукоисаи психологияи кудакона, психологияи сину соли ва психологияи инкишоф »

Накша Сарсухан Ба даврањо таќсимшавии синну сол.АкселератсияНобаробарии инкишофИнкишоф ва тарбияи насли наврас дар марњилањои гуногунБа њисоб гирифтани хусусиятњои инфиродї Хулоса Адабиёт ————————————— Тахлили мукоисаи психологияи кудакона, психологияи сину соли ва психологияи инкишофИН МАВОД АЗ 27 САХИФА ИБОРАТ АСТ Накша Сарсухан Ба даврањо таќсимшавии синну сол. Акселератсия Нобаробарии инкишоф Инкишоф ва …

Читать далее

Ифодаи мубтадо ва хабар дар забонхои англиси ва точики

Мундариља Сарсухан………………………………………………………………………. Боби I. Маълумоти умумї дар бораи мубтадо ва хабар дар забонњои тољикї ва англисї……………………………………………………………. I.1.Мубтадо дар забонњои тољикї ва англисї…………………..……….. I.2.Хабар дар забонњои тољикї ва англисї…………………………….… Боби II. Ифодаи мубтадо ва истифодаи он дар ҷумлаҳои забонҳои мадди назар ………………………………………………………………………….. II.1.Ифодаи мубтадо дар љумла……………………………………………. II.2. Мувофиќати хабар бо мубтадо..……….……………………………… …

Читать далее

Зарфҳо дар забони тоҷики ва ҷопони

Мундариҷа Муқаддима Боби I. Зарф ва хелҳои он дар забони тоҷикӣ Боби II. Зарф ва хелҳои он дар забони ҷопонӣ Боби III. Таҳлили муқоисавии зарфҳо дар забони тоҷикӣ ва ҷопонӣ Хулоса Китобнома Зарфҳо дар забони тоҷики ва ҷопониИН МАВОД АЗ 51 САХИФА ИБОРАТ АСТ Муқаддима Боби I. Зарф ва хелҳои …

Читать далее

Зарф дар забонхои точики ва англиси

Муќаддима Боби 1. Масъалањои асосии зарф дар забоншиносии тољик ва англис, тавсифи умумии зарф ва хусусиятњои он дар забонњои муќоисашаванда Масъалањои асосии зарф дар забоншиносии тољик ва англисТавсифи умумии зарф ва хусусиятҳои он дар забонњои муќоисашаванда Боби 2. Баррасии хусусиятњои морфологї ва синтаксисии зарф, тавсифи зарф аз рўи сохт ва …

Читать далее

Кори курси дар мавзуи Забони барномасозии JAVA

Мундариҷа Сарсухан БОБИ I.    ШИРКАТИ SUN MICROSYSTEMS 1.1 Таърихи ширкати Sun Microsуstems…………… 1.2 Солњои рушди ширкат 2004-2009…………… 1.3 Барномањои истењсолкардаи ширкат……… БОБИ II    ЗАБОНИ БАРНОМАСОЗИИ JAVA 2.1 Хусусиятњои асосии забони JAVA………… 2.2 Таърихи версияњои JAVA……………… 2.3 Ѓояњои асосии JAVA………………… Хулоса Адабиёт Кори курси дар мавзуи Забони барномасозии JAVAИН МАВОД АЗ …

Читать далее

Вазифаи ҷумлаҳои мураккаб дар забони олмонӣ ва муқоисаи онҳо ба забони тоҷикӣ

РИСОЛАИ ХАТМИ Мундариҷа Муқаддима……………………… Боби I. Тарҳи шартии сохтори ҷумлаҳои олмонию тоҷикӣ……1.1.Маълумоти умумї оид ба љумла…………………… 2. Муқосаи хелњои ҷумлаҳои мураккаб дар ҳар ду забон…….. Боби II. Таҳлили муқосавии ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони тољикї ва олмонї………….. 1. Роҳҳои ифодаёби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забонҳои муқоисашаванда…………………….2. Љумлаи мураккаби тобеи бепайвандаки …

Читать далее

Кори курси дар мавзуи Барномаи BORLAND DELPHI

Мундариља Сарсухан БОБИ I.Сохтори Borland Delphi 1.1. Таърихи пайдоиши забони барномасози Delphi….. 1.2. Оѓози кор Borland Delphi………… 1.3. Барномаи дар компютер………… БОБИ II. Сохтани  барномањо дар Delphi 7 2.1.Сохтани соат дар барномаи Delphi 7…… 2.2. Сохтани канкулятор дар барномаи Delphi …… 2.3. Сохтани ќўтии муколама. Дар барномаи Delphi 7… Хулоса …

Читать далее

Кори курси дар мавзуи “Тазкират-ул-ҳумақо”-и Садри Зиё

Нақша: 1 Сарсухан 2 Таърихи пайдоиши Тазкира 3 Қисми аввали “тазкират-ул-ҳумақо” 4 Қисми дуввуми “таскират-ул-ҳумақо” 5 Хулоса Кори курси дар мавзуи “Тазкират-ул-ҳумақо”-и Садри ЗиёИН МАВОД АЗ 16 САХИФА ИБОРАТ АСТ “Тазкират-ул-ҳумақо”-и Садри Зиё Нақша: 1 Сарсухан 2 Таърихи пайдоиши Тазкира 3 Қисми аввали “тазкират-ул-ҳумақо” 4 Қисми дуввуми “таскират-ул-ҳумақо” 5 Хулоса …

Читать далее