Ежемесячные архивы:Октябрь 2017

Ибораҳои ҷонишини

ИБОРАҲОИ ЧОНИШИНЙ 715. Ибораҳои ҷонишинӣ камистеъмоланд. Муносибати ибораҳои синтаксисии ҷонишинй асосан дар матн зоҳир мегардад. Ҷузъҳои ибо-раҳои Ҷ0НИШИНӢ бо алоқаи изофи, пешояндй ва ҳамроҳй пайваст …

Читать дальше »

Ибораҳои исмии алоқаи ҳамроҳӣ

Дар алоқаи ҳамроҳӣ муносибати маъноӣ, тартиби калима ва интонация мақоми асосӣ доранд. Дар ибораҳои ин қолиб чузъи тобеъшаванда нисбат ба тобеъкунанда ҳамеша дар муносибати муайянкунандагӣ …

Читать дальше »

Тараққиёти муносибатҳои тиҷоратӣ дар байни мамлакатҳои осиёи марказӣ

Сарсухан…………  БобиI. Хусусияти муносибатҳои байналмилалии тиҷоратӣ Моҳият ва мафҳуми муносибатҳои байналмилалии тиҷоратӣ … Самтҳои асосии рушди тиҷорати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон .. Боби II. Тарақиёти муносибатҳои …

Читать дальше »