Ежемесячные архивы:Март 2020

Тамоюлҳои асоси инкишофи низоми андози ҶТ

Афзоиши нақши андозбандии мустақим. Пурзур шудани самтхои иҷтимоии низоми андоз. 3.Пурзур (роххои)гардонидани хавасмандии андозхо. Паст кардани боригаронии (шиддати) андоз. Ташакулёбии идораи фаъолияти андоз. Хусусиятхои ташкилёбӣ …

Читать дальше »

Тавсифи муқоисавии (қиёсии) системаи миллии андозбандӣ

Зарурият ва ахамияти тавсифи муқоисавии низоми андозбандии милӣ. Низоми андозбандии давлатхои таррақикардаи амсилаи либералии иқтисоди бозоргонӣ. Низоми андози таррақикардаи амсилаи иқтисодиёти ба иҷтимоиёт равонашудаи иқтисодиёти …

Читать дальше »

Муносибатҳои байнибуҷетӣ ва танзими он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Таркиби буҷет ва низоми буҷети ҶТ. Муносибатхои байнибуҷавӣ, зарурият ва ахамияти танзими он. Шаклхо ва усулхои (тарзхо) танзими муносибатхои байни буҷавӣ.      Руйхати адабиётхои истифодашуда;  …

Читать дальше »

Идоранамоии андозбандӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон

Сохтори ташкилёбии идоракунии фаъолияти андозбандии  ҶТ. Хуқуқ ва .хдадорихои мақомоти андоз ва гумруки ҶТ. 3.Сохтори мақомоти андози нохия. 4.Таъминоти иттилоотии фаъолияти мақомоти андоз.             Руйхати …

Читать дальше »

Тавсифи умумии системаи андози муосири Ҷумхурии Тоҷикистон

Моҳият ва сохтори системаи андоз.  Принсипҳои сохтори системаи андоз.  Умумият ва махсусият дар системаҳои андози миллӣ.  Руйхати адабиётхои истифодашуда; 1.Улугхочаева Х.Р. Налоги и налогообложение Республики …

Читать дальше »

Пайдоиши андозбандӣ дар Тоҷикистон

Инкишофи андозбандӣ дар Осиёи Миёнаи Қадим. Инкишофи иқтисодиёт дар ахди Сомониён. Сиёсати иқтисодии андозбандӣ дар аморати Бухоро. Намудхои таърихии андозхо дар Тоҷикистон.        Руйхати адабиётхои …

Читать дальше »

Асосхои назариявии сохти миллии андоз

1.Омилҳои ташаккулёбии системаи андоз.   2.Сохти иқтисодӣ – асоси ташаккулёбии системаи андоз. 3.Умумият ва махсусият дар ташаккулёбии системаи андоз. 4.Системаи андози миллӣ ва ҷаҳони муосир.                  …

Читать дальше »

Сураи НОЗИЪОТ

СУРАТУ-Н-НАЗИЪАТ бо хати кирили(46 ояҳ) (Сураи 79) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимВа-н-назиъати ғарқо. 1. Ва-н-нашитоти нашто.2. Ва-с-сабиҳати сабҳа. 3. Фа-с-сабиқоти сабқо. 4. Фа-л мудаббироти амро. 5. Явма тарҷуфу-р-роҷифаҳ.6. Татбаъуҳа-р-родифаҳ. …

Читать дальше »