Ответ в теме: Шеърхо аз эҷодиёти Сайидои Насафӣ

#43747
Main Aditor
Хранитель

Бути наҷҷори ман сарвест якто,

Зи сар то пой пайванд аз тамошо.

Санвабар истода бар дӯконаш,

Тарошаш хешро аз бандагонаш.
Ба боғи орзу сарви таманно,
Занад пеши қади ӯ теша бар по.
Ҷаҳоне хидмати ӯ карда пеша,
Занад ҳар кас ба сӯи хеш теша.
Забони тешааш ширинтакаллум,

Ба хуни Кӯҳкан хӯрда тараҳҳум,

Зи оби тешааш пур устухонам,

Ба зикри сарраш бошад забонам.
Чӣ арра? Чун забони шӯъла саркаш,
Фиканда ошиқонро дар кашокаш.
Чӣ арра? Зердасташ сарбалндон,
Бувад море зи сар то пой дандон.
Ҳамеша шеваи ӯ дилхаршӣ

Ба хубон менамояд нозпошӣ
Нигоҳи ӯ камандосо кашида,

Ки бшад гӯшаи чашмаш баранда.
Чӣ ранда? Дорад аз оина сина,

Чӣ сина?-Соф дил аз меҳру кинае
Забони ӯ бувад бод ил мувофик,
Саре дорад ба ҳамворӣ чу ошик.
Асоси хонаҳоро ӯст устод,

Ба аҳди ӯст ошиқ хонаобод.
Дуконаш дар бар рӯи арш баста
Димоғаш дар сари курсӣ нишаста
Ба ҳар манзил гузорад по ҳамон дам,
Кунад чун теша синҷи хона маҳкам.
Сафед аз интизораш чашми дарҳо,
Чунон печидаи занҷир назарҳо,
Бутон бар сурати ӯ гашта ҳайрон,
Хичил аз бутпарастӣ бутпарастон,
Хароби макдами ӯ хонумонҳо,

Гул афтода ба чашми тобандонҳо.
Намебинам ба асри хеш бунёд,
Ғами ӯ хонумонам дод барбод.
Рухаш то рафта аз кошонаи ман,
Сияҳ гардида рӯи хонаи ман.
Маро кай аз дуконаш баҳрамандист?
Зи ҷӯши ишқбозон тахтабандист.
Ба ман кай ошно аз рӯи ёрист?
Дилаш дар ошиқӣ таҳчӯбкорист.
Ба аҳди хештан устод бошад,
Вафояш лек бебунёд бошад,
Биё, соқӣ, даре бикшо ба рӯяш,
Ба ҷоми бода бишкан орзуям,
Маро чун Сайидо маъмур гардон.
Диламро хонаи пурнур гардон.