Ответ в теме: Шеъру ғазал аз эҷодиёти МИРЗОСОДИҚИ МУНШИ

#43796
Main Aditor
Хранитель

Яке дод танбӯрро гӯшмол,
Ки аз дасти ман пеши шоҳам манол.
Чунин гуфт танбӯр: Ай зулмгар,
Чаро мезанӣ захмам андар ҷигар?
Расида маро корд бар устухон,
Нишаста бурун аз танам тори ҷон.
Ба нохун дилам хунфишон мекунӣ,
Маро манъ боз аз фиғон мекунӣ?
Ҳамегуфт танбӯр нолида зор,
Дили чангу най шуд зи дардаш фигор,
Ба якборагӣ ҷумла кардӣ фиғон,
Найистон шуд аз нола рӯи ҷаҳон.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Хусусан, ки аз мастии ҷоми ҷоҳ,
Писарро намудам ба дастам табоҳ.
Сабоҳе гузаштам ба тарфи чаман,
Чу гул лаб пур аз ханда аз анҷуман.
Шунидам ман аз боғбони ҷаҳон,
Ки мегуфт дар хидмати гулситон:
-Бибурранд гар беҳҷасти ниҳол,
Физояд бар он нахл бори камол.
Чу бишнидам аз боғбон ин сухан,
Ба сӯи ҳарам омадам аз чаман.
Ниҳоле, ки аз решаам руста буд,
Ба пеши қадам сарв дилхаста буд.
Ба теги ғазаб кардам ӯро ҳалок,
Ба хокаш супурдам, задам рӯйи хок.
Чунин кор кардам ба уммеди он,
Ки шояд маро давлати ҷовидон.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Зи бас маст будам зи ҷоми ғурур,
Мукофотро дидам аз хеш дур.
Кунун ин мукофоти кирдорҳост,
Ҳамин ранҷам озори озорҳост.
Маранҷон дили халқ аз баҳри ӯ,
Ки бошад ҷаҳон душмани дӯстрӯ.