Меъёрхои ичтимои чамъияти ибтидои

 • Эта тема пуста.
Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
 • Автор
  Сообщения
 • #26024
  Насим
  Гость

  Ҳокимият−қобилият ва имконияти ба амал баровардани иродаи худ, расонидани таъсири ҳалкунанда ба фаъолият, ба рафтори одамон, бо ёрии ягон восита – эътибор, ҳуқуқ, зӯрӣ мебошад.
  Меъёрхои ичтимои−коидахои рафторе, ки муносибатхои байни одамонро танзим менамояд.
  Ҳамагуна љамъияти инсонї аз он љумла, љамъияти ибтидої идоракуниро металабид. Вобаста ба ин хадду њудуди ќоидањои рафтори иљтимої амал мекарданд, ки фаъолияти њамарўзаи одамонро ба тартиб медароваранд.
  Њамин тавр, муносибатњои байни аъзоёни љамъияти ибтидоиро ќоидањои махсуси рафтору кирдор, яъне урфу одатњо танзим мекарданд.
  Хокимият ва меъёрхои ичтимои дар чамъияти ибтидои
  Урфу одатњо – ќоидањои рафтору кирдоре мебошанд, ки аз ќадим ба вуљуд омада, дар натиљаи борњо такрор шудан ба одат табдил ёфтаанд. Ин одатњо манфиати њамаи аъзои љамъиятро ифода карда, баробарии байни онњоро мустањкам мекарданд, бо ќувваи эътибори афкори љамъиятї, институтњои анъанавї ва манъкунињо таъмин карда мешуданд.
  Урфу одатњо њамчун меъёри ташкил кардани њаёти љамъиятї, меъёри ибтидоии ахлоќу одоб, меъёри дину оин њам њисоб мешуданд ва бинобар ин дар илм њамаи онњоро меъёри ягона (мононорм) меноманд.
  Ѓайр аз он дар љамъияти ибтидої боз намудњои дигари меъёрњои иљтимої, ки мувофиќи тасаввуроти даври ибтидої бо номи меъерњъои ахлоќи, динї, асотирњо ва ѓайрањо маълум буданд, амал мекарданд.
  Меъерњои ахлоќї – ќоидахои рафтору кирдоре мебошанд, ки муносибатњои байни одамонро дар асоси тасаввуроти даври ибтидої дар бораи хайру шарр танзим мекарданд.
  Меъёрњои динї – ќоидањои рафторе мебошанд, ки муносибатњои байни одамонро дар асоси тасаввуроти динии онњо танзим менамуданд.
  Асотир (мифология) – маљмуи асотире (њикояњо, ривоятњо дар бораи худоњо, ќањрамонњо, азозилњо, арвоњњо ва ѓайра) мебошад, ки тасаввуроти хаёлии (фантастии) одамонро дар бораи олам, табиат ва мављудияти инсон инъикос менамуданд.
  Табу – манъкунии диниест, ки нисбати амал, сухан ва монанди инњо муайян карда шуда, дар сурати вайрон карда шудани он њатман гирифтори љазои сахти (беморї, марг) руњу арвоњ ва худоњои хаёлї (фантастї) мешавад.

  #27073
  Шаҳром
  Гость

  ҳаҳаҳаҳаҳаҳаҳаҳаҳа

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.