Шеърхо аз эҷодиёти Сайидои Насафӣ

Помечено: 

Просмотр 14 сообщений - с 1 по 14 (из 14 всего)
 • Автор
  Сообщения
 • #43737
  Main Aditor
  Хранитель

  Дар фикри дона мӯрчае буд даргузар,
  Омад ба шеру гуфт, ки: Ай Рустами замон!
  Аз иттифоқи мӯрчагон ғофилЬ магар
  В-арна чаро ҳақир шуморию нотавон? (Сайидои Насафӣ)

  #43738
  Main Aditor
  Хранитель

  Дилакам зардоб шуд аз чақ-чақи бофандагӣ,
  Чашмакам пуроб шуд аз риштаҳои кандагӣ.
  Аз саҳар то шом почак мезанам дар чаҳ-чаҳак,
  Қоматам дар тоб шуд аз кору бори зиндагӣ.

  #43739
  Main Aditor
  Хранитель

  Дар баҳор аз фоқа ранги заъфарон бошад маро,
  Пораҳо бар дӯш аз барги хазон бошад маро.
  Баҳри рӯзӣ мекунам бофандагӣ чун анкабут,
  Хона ҳамчун дорбоз аз ресмон бошад маро.
  Гаштаам аз фоқа ҳамчун тири бепар гӯшагир,
  Хонаҳои хушку холӣ чун камон бошад маро.

  #43740
  Main Aditor
  Хранитель

  Видоаш карда мерафтам ба хона,
  Таваҷҷӯҳ зад қадам бар остона.
  Даре дидам ба нокомӣ кушода,

  Ба роҳам дидаи во истода.

  Фиғон ногаҳ зи қуфли дар баромад,
  Ки : «Имшаб турфа дузде бар сар омад.
  Қавичангол гурге тезхашме,

  Ба бозу филзӯру тангчашме.

  Сари ӯро зи дор андешае не,

  Ба ғайр аз дуздӣ ӯро пешае не».
  Манон ҷо то саҳар дар хоби роҳат,
  Кушода дузд ин ҷо дасти ғорат.
  Даруни хонаам ҷуз бӯрё не,

  Ба зери пой ғайр аз нақши по не.

  Зи беасбобиям дар сина чок аст,
  Матои хонаи ман обу хок аст.

  Чӣ гӯям ман ба рӯи хонаи худ,
  Шудам шарманда аз кошонаи худ.
  Шудаш тороҷи ӯ кунҷи фаромӯш,
  Зи дасти дузд гаштам хонабардӯш.
  Туро бод, ай фалак, даврон мусаллам,
  Ба як шодӣ кунӣ омода сад ғам.

  #43741
  Main Aditor
  Хранитель

  Бо кӣ равшан созам аҳволи дили афгори хеш,
  То ба кай чун шамъ сӯзам бар сари бемори хеш?
  Баҳри осоиш гар аз ғамхона сар берун кунам,
  Мениҳам чун соя паҳлу бар таҳи девори хеш.

  Юсуфи ман аз харидорон касодӣ мекашад,

  Бар дӯкон оташ занам аз сардии бозори хеш.

  Бар сари ман осиё гардад, таҳаммул!” мекунам,

  Чун намебинам касеро зери гардун ёри хеш.

  Бар бадан аз нолаи ҷонкоҳ дорам рахнаҳо,

  Бастаам чун най камар, умрест бар озори хеш.

  Аз баланду пасти олам гашт сӯҳон комёб,

  Хасм”” меболад ба худ аз вазъи ноҳамвори хеш.

  Сайидо, бошад кудурат!” рӯзии соҳибҳунар,

  #43742
  Main Aditor
  Хранитель

  Нафси саркашро мусаххар ақли пуртадбир кард,
  Саг чу шуд девона, ӯро метавон занҷир кард.
  Бемураббӣ зери гардун мӯътабар натвон шудан,
  Моҳи навро рафта-рафта чарх оламгир кард.
  Бо бузургони ҷаҳон густох будан хуб нест,
  Охир ин беиззатӣ бар Кӯҳкан таъсир кард.
  Беибо натвон ба базми тундхӯён по ниҳод,
  Бемуҳобо такя натвон бар дами шамшер кард.
  То ба пои хум нарафтам соғарам ёрӣ надод,
  Дастгирӣ бо мани афтода рӯҳи пир кард.
  Мераванд аҳли тамаъ дар базмҳо девонавор,
  Метавон дарҳои меҳмонхонаро занҷир кард.
  Қомати хилватшинон мекунад кори камон,
  Метавон мисвоки зоҳидро нишони тир кард.
  Водии девонагӣ ҷои фароғат будааст,

  Хоби роҳат пои мо дар хонаи зианҷир кард.
  Сайидо, музди ҳунарвар мерасад дар хурди кор,
  Рӯзии Фарҳодро гардун зи ҷӯи шир кард.

  #43743
  Main Aditor
  Хранитель

  Мурғи беболу паре дидам, дилам омад ба ёд,

  Нолаи чуғзе шунидам, манзилам омад ба ёд.

  Аз фиребу ваъдаҳои ӯ шудам розӣ ба марг,

  Шаб ҳама шаб дасту теғи қотилам омад ба ёд.

  Дар талоши баҳр чун гирдоб саргардон шудам,

  Ҳасрати лабҳои хушки соҳилам омад ба ёд.

  Сар назад аз киштзори умри ман ғайр аз сипанд,

  Сӯхтам чун мазраи беҳосилам омад ба ёд.
  Сайидо, дидам ба хок афтода барги лоларо,
  Теғи ноҳақ хурда сайди бисмилам омад баёд.

  #43744
  Main Aditor
  Хранитель

  Шамъаму пайваста дар рагҳои ҷонам оташ аст,

  Дар даҳонам мавҷи обу бар забонам оташ аст.

  Золимон аз бекасӣ вайронаамро сӯхтанд,

  Чуғзам аз бехонумонӣ, ошёнам оташ аст.

  Булбулам, аммо мақоми дилнишинам гулхан аст,

  Сабзаам хокистар асту бӯстонам оташ аст.

  Аз сари кӯи бутон рахти сафар то бастаам,

  Маҳмили ман гирдбоду корвонам оташ аст.

  Ай, ки бо мо мекунӣ савдо, ба худ андеша кун,

  Дар бисотам дуди оҳу бар дӯконам оташ аст.

  Сӯҳбати ман бемаю бемутриб имшаб дар гирифт,

  Хона равшан мекунам, то меҳмонам оташ аст.

  Нест дилсӯзе ба мулки синаи ман ғайри доғ,

  Сайидо, имрӯз ёри меҳрубонам оташ аст.

  #43745
  Main Aditor
  Хранитель

  Бувад мунъим азизи кишвару озод хор ин ҷо,
  Зи сарви боғ раънотар дарахти мевадор ин ҷо.
  Дар оғози муҳаббат ошик аз мурдан наяндешад,
  Занад худро ба коми шер тифли найсавор ин ҷо.
  Худоҷуро сарҳархезӣ шавад афзунтар аз пирӣ,

  Дар айёми хазон гулдаста мебандад баҳор ин ҷо.
  Аламҳои туро фардо гувоҳонанд дар маҳшар,
  Макун озурда аз худ хотири лайлу наҳор ин ҷо.

  Зи заҳри чашм арбоби тамаъро нест андеша,
  Кунанд ин қавм майли сурма аз мижгони мор ин ҷо.
  Зи заҳри чашм арбоби тамаъро нест андеша,
  Кунанд ин қавм майли сурма аз мижгони мор ин ҷо.
  Саводи беди маҷнун беҳтар аз занҷир Маҷнунро,
  Бувад аз дасти гиро нозанинтар раъшадор ин ҷо,

  Ба берӯӣ тавон аз аҳли дунё баҳрвар гаштан,

  Зи тифлон шикваҳо дорад дарахти мевадор ин ҷо,
  Бувад кори ту, ё Раб, дар ду олам парда пӯшидан,
  Макун маҳҷуб он ҷову магардон шармсор ин ҷо,
  Набошад раҳ ба базми хилвати мо ҳарзагӯёнро,
  Сари Мансур силӣ мехӯрад аз пои дор ин ҷо,
  Зи базми шеър набвад баҳрае афсурдатабъонро,
  Бувад килки суханпардоз чун шамъи мазор ин ҷо.
  Ба мулки Исфаҳону Ҳинд мехонанд ашъорам,
  Зи Туркистонаму ҳаргиз надорам эътибор ин ҷо.
  Набошад бо фашу мисвоки зоҳид ҳеҷ таъсире,
  Наандешад касе аз кавкаби дунболадор ин ҷо,
  Хату зулфаш камар барбастаанд аз баҳри хуни ман,
  Ҳазар кун, Сайидо, аз иттифоқи мӯру мор ин ҷо.

  • Ответ изменён 11 месяцев, 1 неделя назад пользователем Main Aditor.
  #43747
  Main Aditor
  Хранитель

  Бути наҷҷори ман сарвест якто,

  Зи сар то пой пайванд аз тамошо.

  Санвабар истода бар дӯконаш,

  Тарошаш хешро аз бандагонаш.
  Ба боғи орзу сарви таманно,
  Занад пеши қади ӯ теша бар по.
  Ҷаҳоне хидмати ӯ карда пеша,
  Занад ҳар кас ба сӯи хеш теша.
  Забони тешааш ширинтакаллум,

  Ба хуни Кӯҳкан хӯрда тараҳҳум,

  Зи оби тешааш пур устухонам,

  Ба зикри сарраш бошад забонам.
  Чӣ арра? Чун забони шӯъла саркаш,
  Фиканда ошиқонро дар кашокаш.
  Чӣ арра? Зердасташ сарбалндон,
  Бувад море зи сар то пой дандон.
  Ҳамеша шеваи ӯ дилхаршӣ

  Ба хубон менамояд нозпошӣ
  Нигоҳи ӯ камандосо кашида,

  Ки бшад гӯшаи чашмаш баранда.
  Чӣ ранда? Дорад аз оина сина,

  Чӣ сина?-Соф дил аз меҳру кинае
  Забони ӯ бувад бод ил мувофик,
  Саре дорад ба ҳамворӣ чу ошик.
  Асоси хонаҳоро ӯст устод,

  Ба аҳди ӯст ошиқ хонаобод.
  Дуконаш дар бар рӯи арш баста
  Димоғаш дар сари курсӣ нишаста
  Ба ҳар манзил гузорад по ҳамон дам,
  Кунад чун теша синҷи хона маҳкам.
  Сафед аз интизораш чашми дарҳо,
  Чунон печидаи занҷир назарҳо,
  Бутон бар сурати ӯ гашта ҳайрон,
  Хичил аз бутпарастӣ бутпарастон,
  Хароби макдами ӯ хонумонҳо,

  Гул афтода ба чашми тобандонҳо.
  Намебинам ба асри хеш бунёд,
  Ғами ӯ хонумонам дод барбод.
  Рухаш то рафта аз кошонаи ман,
  Сияҳ гардида рӯи хонаи ман.
  Маро кай аз дуконаш баҳрамандист?
  Зи ҷӯши ишқбозон тахтабандист.
  Ба ман кай ошно аз рӯи ёрист?
  Дилаш дар ошиқӣ таҳчӯбкорист.
  Ба аҳди хештан устод бошад,
  Вафояш лек бебунёд бошад,
  Биё, соқӣ, даре бикшо ба рӯяш,
  Ба ҷоми бода бишкан орзуям,
  Маро чун Сайидо маъмур гардон.
  Диламро хонаи пурнур гардон.

  #43748
  Main Aditor
  Хранитель

  Мехоҳам аз вуҳуш замоне сухан кунам,
  Дафъи малол то шавад аз табъи мардумон.
  Рӯзе мани ғариб дар айёми навбаҳор,
  Аз кунҷи хона ҷониби саҳро шудам равон.
  Дидам нишаста бар дари сӯрох мушаке,
  Мекард худ ба худ сифати хешро баён.

  #43749
  Main Aditor
  Хранитель

  Ай беадаб, ту шарм надорӣ зи рӯи ман?
  Аҷдоди ту шуданд ҳама пеши ман калон.
  Обон олии2 ту бувад кӯршабпарак
  Абнои софили?! ту ҳам аз ҷинси сифлагон.
  Пур кардаӣ зи хок ба ҳар хона рафтаӣ,
  Ай, хонаҳои халқ зи дасти ту хокдон!
  Дандонзанист кори ту ҳар ҷо, ки дона аст,
  Ҳастӣ ҳамеша душмани анбори мардумон.
  Гурба худистоӣ намуда мегӯяд:
  Бар ман бубину нек тамано бикун маро,
  Яъне зи шер сурати ман медиҳад нишон.
  Паррандае, ки бигзарад аз пеши чашми ман,
  Ӯро ба чанги хеш дарорам ҳамон замон.
  Азбаски дар миёнаи мардум мукаррамам,
  Ҷоям ҳамеша ҳаст ва паҳлуи меҳмон.

  #43750
  Main Aditor
  Хранитель

  Ай сахтрӯю сустқадам, чобӯкӣ макун,
  Ҳастӣ ту пеш як қадам аз гови подабон
  Тифлон аз забони ту парҳез мекунанд,
  Бошӣ ту дар миёнаи ин қавм бадзабон.
  Аҷдоди ман ба шерри Худо даст додаанд,
  Аз чашми ман ва агар на кӣ меёфтӣ Амон.
  Ҳаргиз шикории дигареро на:
  Як раҳ ба хуни мурда наёлудаам даҳон.
  Дар бешае, ки мераваму мекунам қарор,
  Берун зи қаҳтсол шаванд аҳли он макон.
  Бо ҳар кӣ бингарам, ҷигараш об мешавад,
  Аз мӯр камтаранд ба чашмам баҳодурон.

  #43751
  Main Aditor
  Хранитель

  Дар фикри дона мӯрчае буд дар гузар,
  Омад ба Шеру гуфт, ки:-Эй Рустами замон!
  Аз иттифоқи мӯрчагон ғофилӣ магар,
  В-арна чаро ҳақир шуморию нотавон?
  Хӯроки аҳли байти ман аст аз нитоҷи ту,
  Доим пур аст хонам аз шер баччагон.
  Тифлони шермасти ман имрӯз шергир,
  Хешони нотавони мананд аз ту комрон.

Просмотр 14 сообщений - с 1 по 14 (из 14 всего)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.